Timeshare Directive (94/47) - Finland

Nationell lagstiftning

11–18 av 18 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
 • Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008
 • Lag om paketreserörelser
Lag om paketreserörelser 19/12/2008 01/07/2009
 • Konsumentskyddslag
Konsumentskyddslag 11/03/2011 15/06/2011
Justitieministeriets förordning om formulär för information och formuläret för frånträdande av avtal enligt 10 kap. i konsumentskyddslagen 28/03/2011 15/06/2011
 • Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/07/2013
  • Datum för ikraftträdande: 18/07/2013
Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter 11/07/2013 18/07/2013
 • Konsumentskyddslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 30/12/2013
  • Datum för ikraftträdande: 13/06/2014
Konsumentskyddslag 30/12/2013 13/06/2014
 • Elmarknadslag
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 30/12/2013
  • Datum för ikraftträdande: 13/06/2014
Elmarknadslag 30/12/2013 13/06/2014
 • Justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 04/02/2014
  • Datum för ikraftträdande: 13/06/2014
Justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen 04/02/2014 13/06/2014

11–18 av 18 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

Inga träffar


Doktrin

Inga träffar


Annat material

Inga träffar