Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Eesti


Siseriiklik õigus
Pealkiri Siseriiklike õigusaktide vastuvõtmise kuupäev Jõustumiskuupäev PDF
Tarbijakaitseseadus 11/02/2004 15/04/2004
Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded 09/02/2016 01/03/2016
Elektroonilise side seadus 08/12/2005 01/01/2005 legislation105_et.pdf
“Kauba ja teenuse hinna avaldamise nõuded” Vastu võetud majandus- ja kommunikatsiooniministri 14.aprilli 2004.a määrusega nr 76 14/04/2004 26/04/2004 legislation109_et.pdf
Leiti 24 kanded, kuvatakse 21 – 24. Lehekülg: Esimene lehekülg Eelmine lehekülg 1 2 3
Jõustamissüsteem

Tulemused puuduvad

Juhtumid
Isikutunnistus Lühinimetus Direktiivi osa Otsuse liik Otsuse kuupäev
3-2-1-110-08 Tuuliki Vuks versusTriton Holding Ltd.

Article 5, 3.

Muu 2008/12/01
3-2-1-11-2010 Artur Melnitsenko v. VARIETAS Ltd

Article 3, 5.

Muu 2010/03/30
3-2-1-23-2010 Raul Heno v. Nemm Auto Ltd.

Article 2, 2.

Muu 2010/04/07
3-2-1-156-11 link

Chapter 4, Article 18, 4.

Article 3, 5.

Ülemkohtu otsus 2012/02/08
2-10-27805 link

Article 2, 2., (d)

Article 1, 2., (c)

Chapter 1, Article 2, (5)

Chapter 1, Article 2, (2)

Kohtuotsus (edasikaebamine) 2012/03/16
Supreme Court, Judgment 3-2-1-49-17 Aleksandr Krivonogov vs Ascar Auto AS and Hyundai Motor Baltic Oy

Article 2

Article 5

Article 3

Article 6

Article 5, 3.

Ülemkohtu otsus 2017/06/14
Tallinn Circuit Court, Judgement 2-17-8780 N/A

Article 2, 1.

Article 3

Kohtuotsus (edasikaebamine) 2019/06/28
Harju County Court, Judgement 2-18-18256 N/A

Chapter 3, Article 11

Article 2, 1.

Chapter 3, Article 9

Article 3

Esimese astme kohtuotsus 2019/09/06
Pärnu County Court, Judgement 2-17-13709 N/A

Article 2, 1.

Article 3

Esimese astme kohtuotsus 2019/12/16
Leiti 9 kanded , kuvatakse kanded. Lehekülg: 1
Õiguskirjandus
Viide Pealkiri Autor Ilmumisaasta
Journal of European Consumer and Market Law. pp. 13-22. Connected Consumer Goods: Who is Liable for Defects in the Ancillary Digital Service? KALAMEES, P; SEIN, K. 2019
Estonian Law Reform and Gobal challenges, 2005, pages 118-132 Consumer Sales warranties in Estonian Legislation Margus Kingisepp 2005
Juridica, 2011, pages 63-72 Hierarchy of Buyer´s Remedies in Case of Lack of Conformity of the Goods Piia Kalamees 2011
Juridica X, 2013, pp 709-717 Hinna alandamise suhe teiste üldiste õiguskaitsevahenditega KALAMEES, P. 2013
Juridica IX 2012, pages 717-722. Millal saab ostja müügieseme puuduste tõttu lepingust taganeda? Kommentaar Riigikohtu otsustele tsiviilasjades 3-2-1-11-01, 3-2-1-80-10 ja 3-2-1-147-11 SEIN, K. 2012
2011, p. 414, Tallinn, publisher: Läte Tarbijakaitseõigus Euroopa Liidus ja Eestis (Consumer Protection Law in EU and Estonia) Margus Kingisepp 2011
Juridica V 2012, pages 376-383. Tarbijalemüügilepingu sätete kohaldatavus tarbijast liisinguvõtja ja müüja vahelises suhtes SEIN, K. 2012
Juridica International, 2008, pages 219-227, nr. XIV The European Consumer Sales Directive – the Impact on Estonian Law Margus Kingisepp 2008
Juridica, 2011, pages 44-53 The Notion of Consumer in EU Consumer Acquis and the Consumer Rights Directive – a Significant Change of Paradigm ? Margus Kingisepp, Age Värv 2011
Juridica International, 2009, pages 85-93, nr. XVI The Seller’s Liability in the Event of Lack of Conformity of Goods Age Värv, Piia Karu 2009
Leiti 12 kanded, kuvatakse 1 – 10. Lehekülg: 1 2 Järgmine lehekülg Viimane lehekülg
Muu materjal
Pealkiri Seotud juhtumiga:
Guidelines on sales of used cars (updated 2019) Consumer Protection and Technical Regulatory Authority
Guidelines for e-commerce traders (updated 2019) Consumer Protection and Technical Regulatory Authority
Guidelines for a service provider: defective goods and the consumer's right to reclamation Consumer Protection and Technical Regulatory Authority
Guidelines for the e-commerce traders. Decree of the director of the Consumer Protection Board no 1-1/057.
Leiti 4 kanded , kuvatakse kanded. Lehekülg: 1