Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Polska

Przepisy krajowe

1-10 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Kodeks Cywilny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 23/04/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
  • PDF: Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965
 • Kodeks postępowania cywilnego
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 17/11/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
 • Kodeks wykroczeń
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
 • Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 29/08/1997
  • Data wejścia w życie: 01/07/1998
  • PDF: legislation262_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 29/08/1997 01/07/1998
Ustawa o usługach turystycznych 29/08/1997 01/07/1998
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
  • PDF: legislation154_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 13/07/2000
  • Data wejścia w życie: 08/12/2000
  • PDF: legislation264_pl.pdf
Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku 13/07/2000 08/12/2000
 • Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 05/07/2001
  • Data wejścia w życie: 11/12/2001
  • PDF: legislation265_pl.pdf
Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r. 05/07/2001 11/12/2001

1-10 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”


System egzekwowania przepisów

Brak wyników


Sprawy

61-70 z 74 dokumenty  dla „Spraw”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Appeal Court, Warsaw, Judgment I ACa 391/21
Appeal Court, Warsaw, Judgment I ACa 391/21 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 31/08/2021
 • Supreme Court, Judgement I NSNc 338/21
Supreme Court, Judgement I NSNc 338/21 N/A Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 01/09/2021
 • Supreme Court, Judgement I NSNc 429/21
Supreme Court, Judgement I NSNc 429/21 N/A Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 22/09/2021
 • Supreme Court, Judgement I NSNc 371/21
Supreme Court, Judgement I NSNc 371/21 N/A Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 22/09/2021
 • Supreme Court, Judgement I NSNc 366/21
Supreme Court, Judgement I NSNc 366/21 N/A Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 05/10/2021
 • Appeal Court, Białystok, Judgement I ACa 815/20
Appeal Court, Białystok, Judgement I ACa 815/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 13/10/2021
 • Supreme Court, Judgement III CZP 42/20
Supreme Court, Judgement III CZP 42/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 26/10/2021
 • Supreme Court, Judgement III CZP 43/20
Supreme Court, Judgement III CZP 43/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 27/10/2021
 • Supreme Court, Judgement I NSNc 180/21
Supreme Court, Judgement I NSNc 180/21 N/A Article 3 Article 7" Orzeczenie sądu najwyższego" 27/10/2021
 • Supreme Court, Judgement I NSNc 535/21
Supreme Court, Judgement I NSNc 535/21 N/A Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 01/12/2021

61-70 z 74 dokumenty  dla „Spraw”


Literatura prawnicza

21-30 z 33 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Monitor Prawniczy. Nr 22
  • Odniesienie: Monitor Prawniczy. Nr 22
  • Tytuł: The impermissible mechanism of fixing an exchange rate by a bank
  • Autor: WIERZBOWSKI, M.
  • Rok publikacji: 2019
Monitor Prawniczy. Nr 22 The impermissible mechanism of fixing an exchange rate by a bank WIERZBOWSKI, M. 01/01/1970
 • Prawniczy. Nr 3
  • Odniesienie: Prawniczy. Nr 3
  • Tytuł: Prohibited clauses in consumer contracts: basis for review and its time limits
  • Autor: GROCHOWIECKI, M.
  • Rok publikacji: 2019
Prawniczy. Nr 3 Prohibited clauses in consumer contracts: basis for review and its time limits GROCHOWIECKI, M. 01/01/1970
Doprecyzowanie zasady transparentności w polskim prawie konsumenckim. Studia Prawa Prywatnego Nr. 1. Clarification of the principle of transparency in Polish consumer law LUZAK, J. 01/01/1970
Eliminacja abuzywnej klauzuli waloryzacyjnej umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego. Monitor Prawniczy Nr.2. Elimination of the abusive indexation clause from a Swiss franc indexed credit agreement SZYMAŃSKI, M. 01/01/1970
Ocena w świetle art. 385[1] KC walutowej klauzuli indeksacyjnej zamieszczonej w umowie kredytu oraz skutki uznania jej za niedozwolone postanowienie umowne. Monitor Prawniczy Nr. 14. Assessment in light of Art. 385[1] of the Civil Code of the currency indexation clause included in a credit agreement and the consequences of recognising it as abusive SZYMAŃSKI, M. 01/01/1970
Klauzule abuzywne w umowach kredytów frankowych – analiza orzecznictwa Sądu Najwyższego. Monitor Prawniczy Nr. 20. Abusive clauses in Swiss franc denominated credit agreements – analysis of the Supreme Court judgments TOMCZAK, T. 01/01/1970
Świadczenie główne jako przesłanka indywidualnej kontroli abuzywności wzorca umowy (art. 385[1] § 1 KC) w orzecznictwie SN i TSUE. Monitor Prawniczy. No. 1. pp. 25-33 Main subject matter as a premise for individual assessment of unfairness of contractual terms (Art. 3851 § 1 of the Civil Code) in the case law of the Polish Supreme Court and the European Court of Justice DĄBROWSKA, K. 01/01/1970
Dopuszczalność badania abuzywności postanowień umownych dotyczących pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego. Monitor Prawniczy. No. 5. pp. 238-244 Admissibility of examining abusiveness of contractual provisions concerning non-interest costs of a consumer loan. ANTONIUK, J. R. 01/01/1970
(Nie)uczciwe klauzule przeliczeniowe w umowach kredytowych indeksowanych lub denominowanych do waluty obcej? Krytyka dotychczasowego podejścia polskiego sądownictwa powszechnego do bankowych tabel kursowych na tle orzecznictwa TSUE. Monitor Prawniczy. No. 23. pp. 1260-1266 (Un)fair conversion clauses in loan agreements indexed to or denominated in a foreign currency? Criticism of the hitherto approach of Polish common courts to banks’ conversion tables in light of the case law of the CJEU BEŁDOWSKI, J. and JABŁOŃSKI, M. 01/01/1970
Kryteria oceny klauzul przeliczeniowych w umowach o kredyt indeksowany i denominowany w walucie obcej, w świetle orzecznictwa TSUE. Czy prokonsumenckie podejście do zagadnienia nieuczciwych klauzul przeliczeniowych zasługuje na krytykę? Monitor Prawniczy. No. 24. pp. 1296-1305 Criteria for the assesment of conversion clauses in credit agreements indexed and denominated in a foreign currency, in light of CJEU case law. Does the pro-consumer approach to the issue of unfair conversion clauses deserve criticism? SZYMAŃSKI, M. 01/01/1970

21-30 z 33 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”


Inne materiały

1-10 z 12 dokumenty  dla „Innych materiałów”

wyników na stronie, uporządkowano według 
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-12/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-15/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-2/2022 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-3/2022 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RBG-10/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RBG-2/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-1/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-13/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-14/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-2/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office

1-10 z 12 dokumenty  dla „Innych materiałów”