Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Nederland

Nationale wetgeving

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Algemene termijnenwet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/07/1964
  • Datum van inwerkingtreding: 01/04/1965
  • PDF: legislation335_nl.pdf
Algemene termijnenwet 25/07/1964 01/04/1965
 • Colportagewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 07/09/1973
  • Datum van inwerkingtreding: 01/08/1975
  • PDF: legislation261_nl.pdf
Colportagewet 07/09/1973 01/08/1975
 • Mediawet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/04/1987
  • Datum van inwerkingtreding: 04/06/1987
  • PDF: legislation321_nl.pdf
Mediawet 21/04/1987 04/06/1987
 • Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen)
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
  • PDF: legislation255_nl.pdf
Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen) 15/01/1993 27/01/1993
 • Gegevensbesluit georganiseerde reizen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
Gegevensbesluit georganiseerde reizen 15/01/1993 27/01/1993
 • Telecommunicatiewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 19/10/1998
  • Datum van inwerkingtreding: 05/11/1998
  • PDF: legislation323_nl.pdf
Telecommunicatiewet 19/10/1998 05/11/1998
 • Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 10/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 16/04/1999
Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 10/04/1999 16/04/1999
 • Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/04/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/2001
  • PDF: legislation260_nl.pdf
Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen 25/04/2000 01/01/2001
 • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/07/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/09/2001
  • PDF: legislation324_nl.pdf
Wet bescherming persoonsgegevens 06/07/2000 01/09/2001
 • Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/12/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/02/2001
  • PDF: legislation258_nl.pdf
Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 21/12/2000 01/02/2001

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"


Handhavingssysteem

Geen resultaten


Zaken

41-50 van 55 documenten  voor "Zaken"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.258.782/01
Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.258.782/01 N/A Article 6 Article 4 Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 23/02/2021
Court of Appeal, Hertogenbosch, Judgement 200.261.679/01 N/A Article 4 Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 16/03/2021
 • Court of Appeal, Arnhem-Leeuwarden, Judgement 200.251.364
Court of Appeal, Arnhem-Leeuwarden, Judgement 200.251.364 N/A Article 4, 2. ANNEX I, 2., (b) Article 3 ANNEX I, 1., (j)" Rechterlijke beslissing in beroep" 13/04/2021
 • Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.267.239/01
Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.267.239/01 N/A Article 5 Article 5 Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 11/05/2021
 • Court of Appeal, The Hague, Judgement 200.270.005/01
Court of Appeal, The Hague, Judgement 200.270.005/01 N/A Article 3 ANNEX I, 1., (j)" Rechterlijke beslissing in beroep" 25/05/2021
Court of Appeal, The Hague, Judgement 200.280.222/01 N/A Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 08/06/2021
 • Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.269.191/01
Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.269.191/01 N/A Article 5 Article 6 Article 5 Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 15/06/2021
Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.255.783/01 N/A Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 15/06/2021
Court of Appeal, Hertogenbosch, Judgement 200.271.887/01 N/A Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 14/09/2021
Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.035.548/01 N/A Article 6" Rechterlijke beslissing in beroep" 14/09/2021

41-50 van 55 documenten  voor "Zaken"


Rechtsleer

1-10 van 68 documenten  voor "Rechtsleer"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
Nederlands Tijdschrift voor Burgerlijk Recht (NTBR), 1993, pages 108-112, nr. 6 Naar een europees contractenrecht: de richtlijn oneerlijke be-dingen in consumentenovereenkomsten Ewoud Hondius 01/01/1970
Consumentenrecht, 1993, pages 117-130, nr. 3 Een richtlijn die weinig schade aanricht R.H.C Jongeneel 01/01/1970
 • Nieuwsbrief BW (NbBW), 1993, pages 89-90, nr. 9
Nieuwsbrief BW (NbBW), 1993, pages 89-90, nr. 9 De richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumenteno-vereenkomsten en de artt. 6:231-248 BW P.E.M. Bank 01/01/1970
Verzekeringsrechtelijke berichten (Vrb), 1993, pages 52-53, nr. 7 Verzekeringsrechtelijke berichten (Vrb), 1993, p. 31, nr. 4 EEG en buitenland: de europese bescherming van de consu-ment tegen oneerlijke contractvoorwaarden M. Rijkmans-Troost 01/01/1970
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 1996, pages 224-226 De NVM-koopakte, afd. 6.5.3 BW en de Europese richtlijn oneerlijke bedingen R.H.C Jongeneel, J.H.M. van Erp 01/01/1970
 • European Review of Private Law, 1997, pages 121-236
European Review of Private Law, 1997, pages 121-236 Implementatie van Richtlijn 93/13 betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten Wilibald posch 01/01/1970
Nieuwsbrief BW (NbBW), 1997, pages 109-112, nr. 10 Kernbedingen en algemene voorwaarden V. van den Brink 01/01/1970
European Review of Private Law, 1997, pages 193-196 Non-implementation of the Directive on Unfair Terms : The Dutch case Ewoud Hondius 01/01/1970
Groninger Opmerkingen en Mededelingen (Gron O&M), 1998, nr. 15 Contra proferentem J. Hijma 01/01/1970
Verzekeringsrechtelijke berichten (Vrb), 1999, pages 115-117, nr. 8 Wetsvoorstel inzake oneerlijke contractsvoorwaarden. Een duidelijk wetsontwerp? M.J. Tolman 01/01/1970

1-10 van 68 documenten  voor "Rechtsleer"


Ander materiaal

Geen resultaten