Misleading and Comparative Advertising Directive (2006/114) - България

Национални разпоредби

11-12 от 12 документи  за „Национални закони“

резултата на страница, сортирани по 
 • ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 01/03/2011 01/03/2011
Закон за туризма 12/03/2013 26/03/2013

11-12 от 12 документи  за „Национални закони“


Система за правоприлагане

Няма налични резултати


Случаи

9 документи намерени, показване на всички  за „Случаи“

резултата на страница, сортирани по 
 • Administrative case 9780/2015
  • Национален идентификатор: Administrative case 9780/2015
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: link
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 10/12/2015
Administrative case 9780/2015 N/A link" Решение на върховния съд" 10/12/2015
 • Administrative case 9781/2015
  • Национален идентификатор: Administrative case 9781/2015
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 2, (b)
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 08/02/2016
Administrative case 9781/2015 N/A Article 2, (b)" Решение на върховния съд" 08/02/2016
 • Supreme Administrative Court, Judgement 5848/2019
  • Национален идентификатор: Supreme Administrative Court, Judgement 5848/2019
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 3 Article 3
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 17/04/2019
Supreme Administrative Court, Judgement 5848/2019 N/A Article 3 Article 3" Решение на върховния съд" 17/04/2019
 • Supreme Administrative Court, Judgement 9190/2020
  • Национален идентификатор: Supreme Administrative Court, Judgement 9190/2020
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 3 Article 3
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 09/07/2020
Supreme Administrative Court, Judgement 9190/2020 N/A Article 3 Article 3" Решение на върховния съд" 09/07/2020
 • Supreme Administrative Court, Judgement 13376/2020
  • Национален идентификатор: Supreme Administrative Court, Judgement 13376/2020
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 3 Article 3
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 28/10/2020
Supreme Administrative Court, Judgement 13376/2020 N/A Article 3 Article 3" Решение на върховния съд" 28/10/2020
 • Supreme Administrative Court, Judgement 13653/2020
  • Национален идентификатор: Supreme Administrative Court, Judgement 13653/2020
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 3 Article 3
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 04/11/2020
Supreme Administrative Court, Judgement 13653/2020 N/A Article 3 Article 3" Решение на върховния съд" 04/11/2020
 • Supreme Administrative Court, Judgement 8863/2021
  • Национален идентификатор: Supreme Administrative Court, Judgement 8863/2021
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 3 Article 3
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 26/07/2021
Supreme Administrative Court, Judgement 8863/2021 N/A Article 3 Article 3" Решение на върховния съд" 26/07/2021
 • Supreme Administrative Court, Judgement 9451/2021
  • Национален идентификатор: Supreme Administrative Court, Judgement 9451/2021
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 3 Article 3
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 16/09/2021
Supreme Administrative Court, Judgement 9451/2021 N/A Article 3 Article 3" Решение на върховния съд" 16/09/2021
 • Supreme Administrative Court, Judgment 3118/2022
  • Национален идентификатор: Supreme Administrative Court, Judgment 3118/2022
  • Общоприето наименование: N/A
  • Част от директивата: Article 3 Article 3
  • Вид решение: Решение на върховния съд
  • Дата на решението: 04/04/2022
Supreme Administrative Court, Judgment 3118/2022 N/A Article 3 Article 3" Решение на върховния съд" 04/04/2022

9 документи намерени, показване на всички  за „Случаи“


Правна литература

2 документи намерени, показване на всички  за „Правна литература“

резултата на страница, сортирани по 
Сравнителната реклама в България и нелоялната конкуренция. Търговско и облигационно право Nr.2.pp. 88-101. Comparative advertising in Bulgaria and unfair competition MARKOVA, L. 01/01/1970
Инфлуенсър маркетинг – същност и правни проблеми. Търговско и облигационно право. Nr. 11. pp. 14-30. Influencer marketing – nature and legal issues VARADINOV, O. and VARADINOVA, D. 01/01/1970

2 документи намерени, показване на всички  за „Правна литература“


Други материали

Няма налични резултати