Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Česko

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 04/12/1963
  • Vstup v platnost: 01/04/1964
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
 • zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/05/1990
  • Vstup v platnost: 17/05/1990
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
 • Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 21/12/1990
  • Vstup v platnost: 15/01/2015
  • PDF: act on pricing_cs.pdf
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 09/02/1995
  • Vstup v platnost: 01/04/1995
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/06/1999
  • Vstup v platnost: 23/07/1999
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 24/06/2004
  • Vstup v platnost: 31/12/2005
  • PDF: sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005
 • Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/01/2008
  • Vstup v platnost: 12/02/2008
  • PDF: transpos_laws_cz_cs.pdf
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 25/01/2012
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014
 • Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/10/2013
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: 363-2013-Sb_cs.pdf
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“


Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.


Jednotlivé případy

1-10 z 22 dokumenty  pro „případy“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • 32 Cdo 3895/2007
  • Národní identifikační číslo: 32 Cdo 3895/2007
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a)
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 01/08/2008
32 Cdo 3895/2007 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a)" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 01/08/2008
 • 9 As 38/2010 - 71
  • Národní identifikační číslo: 9 As 38/2010 - 71
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 21/10/2010
9 As 38/2010 - 71 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 21/10/2010
 • 23 Cdo 4044/2009
  • Národní identifikační číslo: 23 Cdo 4044/2009
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (f)
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 27/01/2011
23 Cdo 4044/2009 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (f)" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 27/01/2011
 • 1 As 59/2011 - 61
  • Národní identifikační číslo: 1 As 59/2011 - 61
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 22/06/2011
1 As 59/2011 - 61 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 22/06/2011
 • 8 As 115/2012 - 49
  • Národní identifikační číslo: 8 As 115/2012 - 49
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 26/09/2013
8 As 115/2012 - 49 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 26/09/2013
 • 4 As 98/2013 - 88
  • Národní identifikační číslo: 4 As 98/2013 - 88
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Article 5, 3.
  • Typ rozhodnutí: Správní rozhodnutí v odvolacím řízení
  • Datum vydání rozhodnutí: 17/01/2014
4 As 98/2013 - 88 N/A Chapter 2, Article 5, 3." Správní rozhodnutí v odvolacím řízení" 17/01/2014
 • 7 As 110/2014 - 52
  • Národní identifikační číslo: 7 As 110/2014 - 52
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 2, Article 9 Chapter 2, Section 2, Article 8 link Chapter 2, Article 5, 2.
  • Typ rozhodnutí: Správní rozhodnutí v odvolacím řízení
  • Datum vydání rozhodnutí: 23/10/2014
7 As 110/2014 - 52 N/A Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 2, Article 9 Chapter 2, Section 2, Article 8 link Chapter 2, Article 5, 2." Správní rozhodnutí v odvolacím řízení" 23/10/2014
 • 8 As 136/2015 - 51
  • Národní identifikační číslo: 8 As 136/2015 - 51
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: link
  • Typ rozhodnutí: Správní rozhodnutí v odvolacím řízení
  • Datum vydání rozhodnutí: 24/08/2016
8 As 136/2015 - 51 N/A link" Správní rozhodnutí v odvolacím řízení" 24/08/2016
 • Constitutional Court, Judgment no. II.ÚS 3729/17
Constitutional Court, Judgment no. II.ÚS 3729/17 N/A link link" Rozhodnutí Soudního dvora" 31/01/2018
Supreme Administrative Court, Judgment no. 7 As 379/2017 - 26 N/A link" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 22/02/2018

1-10 z 22 dokumenty  pro „případy“


Právní nauka

11-20 z 20 dokumenty  pro „právní nauku“

výsledků na stránce, tříděno podle 
Vítová, B.: Zákon o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Komentář. Wolters Kluwer, Praha, 2016, 364 pages. Zákon o ochraně spotřebitele. Komentář VÍTOVÁ, B. 01/01/1970
Ondřejová, D.: Zvlášť zranitelní spotřebitelé jako osoby dotčené nekalými obchodními praktikami. Rekodifikace a Praxe, vol. 7-8, year 2016, pages 11 - 18 Zvlášť zranitelní spotřebitelé jako osoby dotčené nekalými obchodními praktikami ONDREJOVA, D. 01/01/1970
 • Bulletin advokacie 10/2019. p. 25-31
  • Referenční číslo: Bulletin advokacie 10/2019. p. 25-31
  • Název: What will the forthcoming amendment to the Unfair Commercial Practices Directive bring?
  • Autor: ONDREJOVÁ, D.
  • Rok vydání: 2019
Bulletin advokacie 10/2019. p. 25-31 What will the forthcoming amendment to the Unfair Commercial Practices Directive bring? ONDREJOVÁ, D. 01/01/1970
 • Obchodněprávní revue 6/2019. pp. 163-168.
Obchodněprávní revue 6/2019. pp. 163-168. The European Parliament has approved a Directive strengthening consumer protection MIŠÚR, P. 01/01/1970
Směrnice EU 2019/770 o některých aspektech poskytování digitálního obsahu a digitálních služeb jako nástroj ochrany spotřebitele. Jurisprudence. Wolters Kluwer 4. Pp. 9-17 Directive (EU) 2019/770 on Certain Aspects Concerning Contracts for the Supply of Digital Content and Digital Services as a Consumer Protection Tool. RICHTER, Š. 01/01/1970
Pobytová taxa v konečné ceně zájezdu. Soukromé právo. Wolters Kluwer. Pp.15-20. Tourist tax in the final price of the travel package. VEVERKOVÁ, S. 01/01/1970
UMĚLÁ INTELIGENCE A INFORMOVÁNÍ SPOTŘEBITELE. Právní rozhledy. C.H. Beck. No. 2. p. 47 ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND CONSUMER INFORMATION FIALOVÁ, E. 01/01/1970
AI + blockchain = smlouva o spotřebitelském úvěru?. Bulletin advokacie. Česká advokátní komora. No. 1. p. 41-47 AI + blockchain = consumer credit contract? ZIMNIOKOVÁ, M. 01/01/1970
Reklama influencerů na sociální síti Instagram a její právní postih v České republice (část 1). Soukromé parvo. Wolters Kluwer No. 1. P. 25 Influencer advertising on Instagram and its legal sanction in the Czech Republic (Part 1) KRCHOVOVÁ, B. 01/01/1970
Reklama influencerů na sociální síti Instagram a její právní postih v České republice (část 2). Soukromé parvo. Wolters Kluwer No. 2. P. 23 Influencer advertising on Instagram and its legal sanction in the Czech Republic (Part 2) KRCHOVOVÁ, B. 01/01/1970

11-20 z 20 dokumenty  pro „právní nauku“


Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.