Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Česko

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 04/12/1963
  • Vstup v platnost: 01/04/1964
zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů 04/12/1963 01/04/1964
 • zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/05/1990
  • Vstup v platnost: 17/05/1990
zákon č. 202/1990 Sb., o lotericích a jiných podobných hrách 17/05/1990 17/05/1990
 • Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 21/12/1990
  • Vstup v platnost: 15/01/2015
  • PDF: act on pricing_cs.pdf
Zákon č. 526/1990 Sb. o cenách 21/12/1990 15/01/2015
 • Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 09/02/1995
  • Vstup v platnost: 01/04/1995
Zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy 09/02/1995 01/04/1995
 • Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/06/1999
  • Vstup v platnost: 23/07/1999
Zákon č. 159/1999 Sb. o podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 30/06/1999 23/07/1999
 • Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 24/06/2004
  • Vstup v platnost: 31/12/2005
  • PDF: sb174-04_cs.pdf
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád 24/06/2004 31/12/2005
 • Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 17/01/2008
  • Vstup v platnost: 12/02/2008
  • PDF: transpos_laws_cz_cs.pdf
Zákon č. 36/2008 Sb., kterým se mění zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve zně 17/01/2008 12/02/2008
 • Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 25/01/2012
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: ZMPS_cs.pdf
Zákon č. 91/2012 Sb., o mezinárodním právu soukromém 25/01/2012 01/01/2014
 • Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 03/02/2012 01/01/2014
 • Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 30/10/2013
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
  • PDF: 363-2013-Sb_cs.pdf
Nařízení vlády č. 363/2013 Sb., o vzorovém poučení o právu na odstoupení od smluv uzavřených distančním způsobem nebo mimo obchodní prostory a vzorovém formuláři pro odstoupení od těchto smluv 30/10/2013 01/01/2014

1-10 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“


Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.


Jednotlivé případy

11-20 z 22 dokumenty  pro „případy“

výsledků na stránce, tříděno podle 
Supreme Administrative Court, Judgment no. 10 As 64/2017 - 106 N/A link" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 30/05/2018
Supreme Administrative Court, Judgment no. 2 As 113/2018 - 45 N/A Annex I, 1." Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 19/10/2018
 • Supreme Administrative Court, Judgement 5 As 162/2019 - 43
  • Národní identifikační číslo: Supreme Administrative Court, Judgement 5 As 162/2019 - 43
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 2 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Article 3 Chapter 2, Article 5, 1.
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 25/11/2019
Supreme Administrative Court, Judgement 5 As 162/2019 - 43 N/A Article 2 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Article 3 Chapter 2, Article 5, 1." Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 25/11/2019
 • Supreme Court, Judgement 23 Cdo 3641/2018
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgement 23 Cdo 3641/2018
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Section 1, Article 6
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 24/07/2020
Supreme Court, Judgement 23 Cdo 3641/2018 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 24/07/2020
 • Supreme Court, Judgement 23 Cdo 3500/2019
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgement 23 Cdo 3500/2019
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Section 1, Article 6
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 29/07/2020
Supreme Court, Judgement 23 Cdo 3500/2019 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 29/07/2020
 • Supreme Court, Judgement 23 Cdo 2027/2020
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgement 23 Cdo 2027/2020
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Section 1, Article 6
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 31/08/2020
Supreme Court, Judgement 23 Cdo 2027/2020 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 31/08/2020
 • Supreme Administrative Court, Judgement 10 As 253/2020 - 31
Supreme Administrative Court, Judgement 10 As 253/2020 - 31 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 27/10/2020
 • Supreme Administrative Court, Judgement, 1 As 255/2020 - 72
Supreme Administrative Court, Judgement, 1 As 255/2020 - 72 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 10/12/2020
 • Supreme Administrative Court, Judgement 10 As 301/2020 - 29
Supreme Administrative Court, Judgement 10 As 301/2020 - 29 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6 Chapter 2, Article 5" Jiné" 09/03/2021
 • Supreme Administrative Court, Judgement 1 As 188/2020 - 28
Supreme Administrative Court, Judgement 1 As 188/2020 - 28 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6 Chapter 2, Article 5" Jiné" 31/03/2021

11-20 z 22 dokumenty  pro „případy“


Právní nauka

1-10 z 20 dokumenty  pro „právní nauku“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • Právní zpravodaj, 2008, vol. 3, pages 1-6
Právní zpravodaj, 2008, vol. 3, pages 1-6 Nedotažená revoluce v právní úpravě nekalých obchodních praktik P. ČECH 01/01/1970
Profit.cz - online business magazine, February 24, 2008 Jasnější pravidla pro ochranu spotřebitele Z. BAUER 01/01/1970
iPravnik.cz - legal informational server, September 14, 2009 and Obchodněprávní revue, 2009, No. 2 Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních praktikách P. HAJN 01/01/1970
Masaryk University, Brno - Faculty of Law informational system, 2009 Transpozice směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům do českého právního řádu T. HÜLLE 01/01/1970
 • This legal doctrine is available online
This legal doctrine is available online Nekalé obchodní praktiky a jejich třetí opomíjená skupina J. VAVREČKA 01/01/1970
Ondrejová, D.: Klamavé obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES, Bulletin advokacie, vol. 11, year 2015, pages 27 et seq. Klamavé obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES ONDREJOVÁ, D. 01/01/1970
Ondrejová, D.: Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES, Bulletin advokacie, vol. 4, year 2016, pages 17 et seq. Agresivní obchodní praktiky podle tzv. černé listiny směrnice č. 2005/29/ES ONDREJOVÁ, D. 01/01/1970
Ondřejová, D.: Generální klauzule nekalých obchodních praktik, Bulletin advokacie, vol. 11, year 2016, pages 25 et seq. Generální klauzule nekalých obchodních praktik ONDREJOVÁ, D. 01/01/1970
Generální klauzule nekalých obchodních praktik v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve světle judikatury SDEU. Rekodifikace a Praxe, vol. 7-8, year 2016, pages 7-8 Generální klauzule nekalých obchodních praktik v zákoně č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve světle judikatury SDEU ETLÍKOVÁ, M. 01/01/1970
Hajn, P.: K očekávaným změnám v právní regulaci nekalé soutěže. Rekodifikace a Praxe, vol. 5, year 2016 K očekávaným změnám v právní regulaci nekalé soutěže HAJN, P. 01/01/1970

1-10 z 20 dokumenty  pro „právní nauku“


Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.