Consumer Rights Directive (2011/83) - Sverige

Nationell lagstiftning

1–10 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
 • Resegarantilag (1972:204)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/06/1972
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1972
Resegarantilag (1972:204) 06/06/1972 01/07/1972
 • Konsumenttjänstlag (1985:716)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/07/1985
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumenttjänstlag (1985:716) 11/07/1985 01/01/1991
 • Konsumentköplag (1990:932)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/09/1990
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumentköplag (1990:932) 06/09/1990 01/01/1991
 • Lag (1992:1672) om paketresor
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 17/12/1992
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1993
  • PDF: legislation303_sv.pdf
Lag (1992:1672) om paketresor 17/12/1992 01/01/1993
 • Proposition 1994/95:17
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/10/1994
  • Datum för ikraftträdande: 13/10/1994
Proposition 1994/95:17 13/10/1994 13/10/1994
 • Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 15/12/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 15/12/1994 01/01/1995
 • Marknadsföringslag (1995:450)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 27/04/1995
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1996
Marknadsföringslag (1995:450) 27/04/1995 01/01/1996
 • Prisinformationslag (2004:347)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/05/2004
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2004
Prisinformationslag (2004:347) 13/05/2004 01/10/2004
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 24/02/2005
  • Datum för ikraftträdande: 01/04/2005
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 24/02/2005 01/04/2005
Amendments to the Marketing Practices Act 04/06/2008 01/07/2008

1–10 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

7 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • NJA 2013 s. 524
  • Nationellt id-nummer: NJA 2013 s. 524
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 1. Chapter 4, Article 20 Article 5, 3.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 13/06/2013
NJA 2013 s. 524 N/A Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 1. Chapter 4, Article 20 Article 5, 3." Beslut av högsta domstolen" 13/06/2013
 • MD 2015:2
  • Nationellt id-nummer: MD 2015:2
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 6, 1., (p) Chapter 3, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Article 5, 1., (c) Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 6, 1., (b) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 6, 1., (o)
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 09/03/2015
MD 2015:2 N/A Chapter 3, Article 6, 1., (p) Chapter 3, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Article 5, 1., (c) Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 6, 1., (b) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 6, 1., (o)" Domstolsbeslut överklagat" 09/03/2015
 • MD 2016:13
  • Nationellt id-nummer: MD 2016:13
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 1. Chapter 3, Article 16, (l)
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 15/08/2016
MD 2016:13 N/A Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 1. Chapter 3, Article 16, (l)" Domstolsbeslut överklagat" 15/08/2016
 • Supreme Court, Judgment T 2286-18
  • Nationellt id-nummer: Supreme Court, Judgment T 2286-18
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 6, 1. Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 4.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 22/11/2018
Supreme Court, Judgment T 2286-18 N/A Chapter 3, Article 6, 1. Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 4." Beslut av högsta domstolen" 22/11/2018
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 11216-17 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6 Chapter 3, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 13/03/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 10059-18 N/A Annex I, 1. Chapter 3, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 27/06/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 10420-17 N/A Annex I, 1. Chapter 3, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 03/09/2019

7 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”


Doktrin

11–12 av 12 dokument  för ”Doktrin”

träffar per sida, sorterade efter 
Marknadsföringsrätt: Den materiella rätten och processen. Norstedts Juridik AB. ISBN-9789139115380 Marketing law: Substantive law and process BRISELIUS, N., BRUDER, M., ELTELL, T., ÅBERG, J. 01/01/1970
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler: en kommentar.Norstedts Juridik AB. The Distance and Off-premises Contracts Act: a commentary KUTTENKEULER, A. 01/01/1970

11–12 av 12 dokument  för ”Doktrin”


Annat material

11–13 av 13 dokument  för ”Annat material”

träffar per sida, sorterade efter 
Dir 2020:13 (Terms of reference to the committee) The Government
Government Bill 2019/20:63, clearer rules on consumer contracts The Government
Government Bill 2021/22:174, Modernising Consumer Protection The Government

11–13 av 13 dokument  för ”Annat material”