Consumer Rights Directive (2011/83) - Sverige

Nationell lagstiftning

21–30 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
Act amending the Maritime Act (1994:1009) (SFS 2018:1336) 20/06/2018 01/08/2018
 • Act amending the Distance and Off-Premises Contract Act (2005:59) (SFS 2018:1338)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 20/06/2018
  • Datum för ikraftträdande: 01/08/2018
Act amending the Distance and Off-Premises Contract Act (2005:59) (SFS 2018:1338) 20/06/2018 01/08/2018
Regulation on travel guarantees (SFS 2018:1340) 20/06/2018 01/08/2018
Act amending the Marketing Act (2008:486) (SFS 2018:1220) 20/06/2018 01/08/2018
 • Act amending the Distance and Off-Premises Contract Act (2005:59) (SFS 2018:1321)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 20/06/2018
  • Datum för ikraftträdande: 01/09/2018
Act amending the Distance and Off-Premises Contract Act (2005:59) (SFS 2018:1321) 20/06/2018 01/09/2018
 • Regulation amending the Regulation on the form in distance and off-premises contract (2014:19) (SFS 2020:171)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 02/04/2020
  • Datum för ikraftträdande: 01/05/2020
Regulation amending the Regulation on the form in distance and off-premises contract (2014:19) (SFS 2020:171) 02/04/2020 01/05/2020
Act amending the Marketing Act (2008:486) (SFS 2020:170) 02/04/2020 01/05/2020
Act amending the Consumer Sales Act (1990:932) (SFS 2020:167) 02/04/2020 01/05/2020
 • Act amending the Distance and Off-Premises Contract Act (2005:59)(SFS 2020:169)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 02/04/2020
  • Datum för ikraftträdande: 01/05/2020
Act amending the Distance and Off-Premises Contract Act (2005:59)(SFS 2020:169) 02/04/2020 01/05/2020
 • Act amending the Act (1994:1512) on contract conditions in consumer relationships (SFS 2020:168)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 02/04/2020
  • Datum för ikraftträdande: 01/05/2020
Act amending the Act (1994:1512) on contract conditions in consumer relationships (SFS 2020:168) 02/04/2020 01/05/2020

21–30 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

7 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • NJA 2013 s. 524
  • Nationellt id-nummer: NJA 2013 s. 524
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 1. Chapter 4, Article 20 Article 5, 3.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 13/06/2013
NJA 2013 s. 524 N/A Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 1. Chapter 4, Article 20 Article 5, 3." Beslut av högsta domstolen" 13/06/2013
 • MD 2015:2
  • Nationellt id-nummer: MD 2015:2
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 6, 1., (p) Chapter 3, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Article 5, 1., (c) Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 6, 1., (b) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 6, 1., (o)
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 09/03/2015
MD 2015:2 N/A Chapter 3, Article 6, 1., (p) Chapter 3, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Article 5, 1., (c) Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 6, 1., (b) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 6, 1., (o)" Domstolsbeslut överklagat" 09/03/2015
 • MD 2016:13
  • Nationellt id-nummer: MD 2016:13
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 1. Chapter 3, Article 16, (l)
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 15/08/2016
MD 2016:13 N/A Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 1. Chapter 3, Article 16, (l)" Domstolsbeslut överklagat" 15/08/2016
 • Supreme Court, Judgment T 2286-18
  • Nationellt id-nummer: Supreme Court, Judgment T 2286-18
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 6, 1. Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 4.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 22/11/2018
Supreme Court, Judgment T 2286-18 N/A Chapter 3, Article 6, 1. Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 4." Beslut av högsta domstolen" 22/11/2018
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 11216-17 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6 Chapter 3, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 13/03/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 10059-18 N/A Annex I, 1. Chapter 3, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 27/06/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 10420-17 N/A Annex I, 1. Chapter 3, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 03/09/2019

7 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”


Doktrin

11–12 av 12 dokument  för ”Doktrin”

träffar per sida, sorterade efter 
Marknadsföringsrätt: Den materiella rätten och processen. Norstedts Juridik AB. ISBN-9789139115380 Marketing law: Substantive law and process BRISELIUS, N., BRUDER, M., ELTELL, T., ÅBERG, J. 01/01/1970
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler: en kommentar.Norstedts Juridik AB. The Distance and Off-premises Contracts Act: a commentary KUTTENKEULER, A. 01/01/1970

11–12 av 12 dokument  för ”Doktrin”


Annat material

1–10 av 13 dokument  för ”Annat material”

träffar per sida, sorterade efter 
A dispute on whether a contract for a streaming service can be exempted from the right of withdrawal National Board for Consumer Disputes - Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
A dispute on whether a course on mindfulness and qigong is an activity exempted from the right of withdrawal. National Board for Consumer Disputes Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
A dispute on whether a dog training course is an activity exempted from the right to withdrawal. National Board for Consumer Disputes - Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
A follow-up of the requirement that telephone sales agreements be in writing, Swedish Government Official Reports 2021:79 The Government
A modernised consumer protection, Swedish Government Official Reports 2021:17 The Government
A new Consumer Sales Act, Legislative proposal. The Government
Decision 2019-02-08; 2018-01587 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2019-07-03; 2018-05453 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2021-03-29; 2020-15809 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2021-10-20; 2021-08342 The National Board for Consumer Disputes

1–10 av 13 dokument  för ”Annat material”