Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Finland

Nationell lagstiftning
Titel Datum för antagande av nationell lagstiftning Datum för ikraftträdande PDF
Lag om paketresor 28/11/1994 01/07/1995 Lag om Paketresor_sv.pdf
Konsumentskyddslag 16/12/1994 01/01/1995
Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande 21/12/2000 01/01/2001 Lag om gränsöverskridande förbudsförfarande_sv.pdf
Konsumentskyddslag 13/12/2001 01/01/2002
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008 Lag om Otillbörligt Förfarande i Näringsverksamhet_sv.pdf
Laki kuluttajansuojalain 2 luvun muuttamisesta 29/08/2008 01/10/2008 in SW_sv.pdf
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008 Konsumentskyddslag_sv.pdf
Konsumentskyddslag 29/08/2008 01/10/2008
Lag om otillbörligt förfarande i näringsverksamhet 29/08/2008 01/10/2008
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008 Decree on unfair practices SWE_sv.pdf
18 poster hittades, visar 1 till 10. Sidan: 1 2 Nästa sida Sista sidan
Tillsynssystem

Inga träffar

Ärenden
Nationellt id-nummer Vedertaget namn Direktivdel Beslutstyp Beslutsdatum
S2012/492 KKO:2014:30

Article 4, 1.

Beslut av högsta domstolen 19/05/2014
S2014/652 KKO:2015:60

Article 4, 2.

Article 6, 1.

Beslut av högsta domstolen 15/09/2015
S2014/338 KKO:2016:49

Article 5

Article 4, 2.

Article 3, 1.

Beslut av högsta domstolen 16/08/2016
3 poster hittades, visar alla poster. Sidan: 1
Doktrin

Inga träffar

Annat material
Titel Härrör från
Bedömning av orimliga avtalsvillkor Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
En post hittades. Sidan: 1