Stäng

NU FINNS EN NY BETAVERSION AV PORTALEN!

Testa betaversionen av den europeiska e-juridikportalen och berätta vad du tycker!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Finland

Nationell lagstiftning
Titel Datum för antagande av nationell lagstiftning Datum för ikraftträdande PDF
Statsrådets förordning om otillbörligt förfarande från konsumentsynpunkt vid marknadsföring och i kundrelationer 11/09/2008 01/10/2008
Lag om paketreserörelser 19/12/2008 01/07/2009 Lag om paketreserörelser_sv.pdf
Konsumentskyddslag 11/03/2011 15/06/2011 Konsumentskyddslag#1#_sv.pdf
Justitieministeriets förordning om formulär för information och formuläret för frånträdande av avtal enligt 10 kap. i konsumentskyddslagen 28/03/2011 15/06/2011 Justitieministeriets förordning om formulär för information och formul_sv.pdf
Statsrådets förordning om prisinformation vid marknadsföring av konsumtionsnyttigheter 11/07/2013 18/07/2013
Konsumentskyddslag 30/12/2013 13/06/2014
Elmarknadslag 30/12/2013 13/06/2014
Justitieministeriets förordning om ångerblankett och ångeranvisning enligt 6 kap. i konsumentskyddslagen 04/02/2014 13/06/2014
18 poster hittades, visar 11 till 18. Sidan: Första sidan Föregående sida 1 2
Tillsynssystem

Inga träffar

Ärenden
Nationellt id-nummer Vedertaget namn Direktivdel Beslutstyp Beslutsdatum
S2012/492 KKO:2014:30

Article 4, 1.

Beslut av högsta domstolen 19/05/2014
S2014/652 KKO:2015:60

Article 4, 2.

Article 6, 1.

Beslut av högsta domstolen 15/09/2015
S2014/338 KKO:2016:49

Article 5

Article 4, 2.

Article 3, 1.

Beslut av högsta domstolen 16/08/2016
3 poster hittades, visar alla poster. Sidan: 1
Doktrin

Inga träffar

Annat material
Titel Härrör från
Bedömning av orimliga avtalsvillkor Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
En post hittades. Sidan: 1