Distance Selling Directive (97/7) - Česká republika

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

11-20 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • Nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 20/11/2013
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
Nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby 20/11/2013 01/01/2014
 • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 13/05/2015
  • Vstup v platnost: 05/06/2015
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. 13/05/2015 05/06/2015
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb. 09/12/2015 28/12/2015
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 91/2016 Sb.
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 03/03/2016
  • Vstup v platnost: 15/04/2016
  • PDF: 91-2016-Sb_cs.pdf
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 91/2016 Sb. 03/03/2016 15/04/2016
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 304/2016 Sb.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 304/2016 Sb. 24/08/2016 23/09/2016
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
  • PDF: legislation451_cs.pdf
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 378/2007, o léčivech
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
Zákon č. 378/2007, o léčivech 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 159/1999 O některých pod-mínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
  • PDF: legislation452_cs.pdf
Zákon č. 159/1999 O některých pod-mínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zák. č. 19/2012 Sb.
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zák. č. 19/2012 Sb. 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
  • PDF: legislation453_cs.pdf
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 01/01/9999 01/01/9999

11-20 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“


Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.


Jednotlivé případy

Nalezen 1 dokument.  pro „případy“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • 5 Co 2864/2008
  • Národní identifikační číslo: 5 Co 2864/2008
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 3, 2.
  • Typ rozhodnutí: Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení
  • Datum vydání rozhodnutí: 06/02/2009
5 Co 2864/2008 N/A Article 3, 2." Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení" 06/02/2009

Nalezen 1 dokument.  pro „případy“


Právní nauka

1-10 z 26 dokumenty  pro „právní nauku“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • Obchodní právo, 1995, p. 12, nr. 10
Obchodní právo, 1995, p. 12, nr. 10 Úprava odpovědnosti v zákoně o ochraně spotřebitele P. Mates 01/01/1970
Právní zpravodaj, 2000, pages 1-4, nr. 8 Novela občanského zákoníku J. Fiala 01/01/1970
Časopis pro právní vědu a praxi, 2001, p. 200, nr. II Spotřebitelské smlouvy P. Lavický 01/01/1970
Spotřebitelská legislativa EU a její implementace do práva členského a kandidátského státu (např. do Francie a České republiky (Spotřebitelská legislativa EU), 2001, pages 131-161 Pojem spotřebitele jako smluvní strany v evropském a českém právu Lubos Tichý 01/01/1970
 • Právník, 2002, p. 946, nr. 9
  • Referenční číslo: Právník, 2002, p. 946, nr. 9
  • Název: Úprava spotřebitelských smluv v právním řádu ČR se zvláštním zřetelem k tzv. distančním smlouvám
  • Autor: J. Matejka
  • Rok vydání: 2002
Právník, 2002, p. 946, nr. 9 Úprava spotřebitelských smluv v právním řádu ČR se zvláštním zřetelem k tzv. distančním smlouvám J. Matejka 01/01/1970
 • Právní fórum, 2004, p. 72
Právní fórum, 2004, p. 72 Ochrana spotřebitele proti nekalé reklamě P. Hejn 01/01/1970
2004, p. 452, Prague, publisher: ASPI Publishing Ochrana spotřebitele (Consumer Protection) Tomáš Hulva 01/01/1970
 • Právník, 2004, p. 907-909
  • Referenční číslo: Právník, 2004, p. 907-909
  • Název: Spotřebitelské E-smlouvy (Consumer e-contract)
  • Autor: Jan Brodec
  • Rok vydání: 2004
Právník, 2004, p. 907-909 Spotřebitelské E-smlouvy (Consumer e-contract) Jan Brodec 01/01/1970
 • Bulletin advokacie 7-8/2004, s. 68
Bulletin advokacie 7-8/2004, s. 68 OCHRANA SPOTŘEBITELE V KOMUNITÁRNÍM EVROPSKÉM PRÁVU Tomáš Hulva 01/01/1970
2005, p. 452, Praha, publisher: ASPI Publishing Ochrana spotřebitele Tomáš Hulva 01/01/1970

1-10 z 26 dokumenty  pro „právní nauku“


Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.