Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Nederland

Nationale wetgeving

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Algemene termijnenwet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/07/1964
  • Datum van inwerkingtreding: 01/04/1965
  • PDF: legislation335_nl.pdf
Algemene termijnenwet 25/07/1964 01/04/1965
 • Colportagewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 07/09/1973
  • Datum van inwerkingtreding: 01/08/1975
  • PDF: legislation261_nl.pdf
Colportagewet 07/09/1973 01/08/1975
 • Mediawet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/04/1987
  • Datum van inwerkingtreding: 04/06/1987
  • PDF: legislation321_nl.pdf
Mediawet 21/04/1987 04/06/1987
 • Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen)
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
  • PDF: legislation255_nl.pdf
Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen) 15/01/1993 27/01/1993
 • Gegevensbesluit georganiseerde reizen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
Gegevensbesluit georganiseerde reizen 15/01/1993 27/01/1993
 • Telecommunicatiewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 19/10/1998
  • Datum van inwerkingtreding: 05/11/1998
  • PDF: legislation323_nl.pdf
Telecommunicatiewet 19/10/1998 05/11/1998
 • Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 10/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 16/04/1999
Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 10/04/1999 16/04/1999
 • Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/04/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/2001
  • PDF: legislation260_nl.pdf
Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen 25/04/2000 01/01/2001
 • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/07/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/09/2001
  • PDF: legislation324_nl.pdf
Wet bescherming persoonsgegevens 06/07/2000 01/09/2001
 • Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/12/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/02/2001
  • PDF: legislation258_nl.pdf
Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 21/12/2000 01/02/2001

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"


Handhavingssysteem

Geen resultaten


Zaken

41-42 van 42 documenten  voor "Zaken"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.285.395/01 N/A Chapter 2, Article 5" Rechterlijke beslissing in beroep" 23/11/2021
 • Supreme Court, Judgement 18/02999
  • Nationaal ID: Supreme Court, Judgement 18/02999
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Article 5, 5. Article 9 Article 9 Chapter 5, Article 27 Chapter 5, Article 27
  • Soort beslissing: Beslissing hooggerechtshof
  • Datum beslissing: 17/12/2021
Supreme Court, Judgement 18/02999 N/A Chapter 2, Article 5, 5. Article 9 Article 9 Chapter 5, Article 27 Chapter 5, Article 27" Beslissing hooggerechtshof" 17/12/2021

41-42 van 42 documenten  voor "Zaken"


Rechtsleer

41-50 van 52 documenten  voor "Rechtsleer"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
Online platformen en onveilige producten. Tijdschift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 5 (p. 255-264). Online platforms and unsafe products VERBRUGGEN, P.W.J. 01/01/1970
Geen loterij zonder nieten: sancties in het consumentenrecht anno 2020. Den Haag: Boom juridische uitgevers, ISBN: 9789462908109. P. 36. No lottery without losing tickets: sanctions in consumer law AD 2020 PAVILLON, C.M.D.S. 01/01/1970
Civielrechtelijke handhaving door concurrenten van de regels over oneerlijke handelsprakijken: nu en in de toekomst. Tijdschrift voor Internetrecht 2. Pp. 40-47. Private law enforcement of rules on unfair trade practice by competitors: now and in the future VAN DRUENEN, V., and JELOSCHEK, Ch. 01/01/1970
Volledige harmonisatie en zelfregulering van reclame: Is het Nederlandse systeem in strijd met Europees recht? Intellectuele Eigendom & Reclamerecht 6/50. Pp. 395-403. Full harmonisation and self-regulation of advertising: Does the Dutch system violate European law? DUIVENVOORDE, B.B. 01/01/1970
Civielrechtelijke sancties op de schending van informatieplichten. Handvatten voor de ambtshalve toetsingspraktijk aan de richtlijn consumentenrechten. Nederlands Juristenblad. Vol. 29/1888. Pp. 2124-2135. Private law sanctions for breach of information duties. Guidance for the ex officio application of the Consumer Rights Directive. LOOS, M.B.M., & PAVILLON, C.M.D.S. 01/01/1970
Consumer law by design. Over de rechterlijke beoordeling van de contractomgeving van online handelaren. Tijdschrift voor Internetrecht. Vol. 6. Pp. 1-12. Consumer law by design. The judicial assessment of the contract environment of online traders NEPPELENBROEK, E.D.C. 01/01/1970
Consumentenbescherming bij vrijwillige compensatie van de CO2-uitstoot van vliegreizen. Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken. 2021/6. pp. 322-328 Consumer protection in the case of voluntary offsetting of CO2 emissions from air travel ESHOF, A.A.M. VAN DEN & CAUFFMAN, C.A.N.M.Y. 01/01/1970
De bewijslastomkering bij oneerlijke handelspraktijken. Een jurisprudentie-onderzoek naar de toepassing van art. 6:193j lid 1 en 2 BW. Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken. 021/4. pp. 204-215 The reversal of the burden of proof in unfair commercial practices. A case-law study into the application of art. 6:193j (1) and (2) of the Dutch Civil Code TIGELAAR, L.B.A. & PAVILLON, C.M.D.S. 01/01/1970
Datagedreven marketing en de toekomst van het consumentenrecht: tijd voor een nieuwe beschermingsgedachte? Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken. 2021/4. pp. 189-203 Data-driven marketing and the future of consumer law: time for a new idea of protection? DUIVENVOORDE, B.B. 01/01/1970
Online prijsdiscriminatie. Algoritmische prijspersonalisatie in het licht van het discriminatieverbod en consumentenbescherming. Nederlands Juristenblad. 2021/30, no. 2282. pp. 2507-2513 Online price discrimination. Algorithmic price personalisation in the light of the ban on discrimination and consumer protection HEIDARY, K. & KUSTERS, B.H.M. 01/01/1970

41-50 van 52 documenten  voor "Rechtsleer"


Ander materiaal

5 documenten gevonden, u ziet ze allemaal  voor "Ander materiaal"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
Guide to the Protection of Online Consumers. Limits to online influencing The Netherlands Authority for Consumers and Markets
Position Paper. Oversight of algorithms The Netherlands Authority for Consumers and Markets.
Rules of Thumb for Online Platforms. Supplement to the Guide for the Protection of Online Consumers. Limits to Online Influencing The Netherlands Authority for Consumers and Markets
Signal 2020. Better quality standards needed to facilitate sustainable choices The Netherlands Authority for Consumers and Markets
Sponsored Ranking: an exploration of its effects on consumer welfare Authority for Consumers and Markets

5 documenten gevonden, u ziet ze allemaal  voor "Ander materiaal"