Package Travel Directive (90/314) - Slovensko

Vnútroštátne právo

21-30 z/zo 34 dokumenty  pre „Vnútroštátne predpisy“

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 25/03/2014
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/05/2014
Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov 25/03/2014 01/05/2014
 • Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 17/07/2015
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/07/2016
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov 17/07/2015 01/07/2016
 • Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/07/2004
  • PDF: legislation337_sk.pdf
Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/07/2004
 • Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/10/1992
  • PDF: legislation275_sk.pdf
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/10/1992
 • Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/04/1964
  • PDF: legislation269_sk.pdf
Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01/01/9999 01/04/1964
 • ZÁKON zo 17. mája 2011 o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/9999
  • PDF: legislation492_sk.pdf
ZÁKON zo 17. mája 2011 o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/2003
  • PDF: legislation278_sk.pdf
Zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/01/2003
 • Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/04/1964
  • PDF: legislation274_sk.pdf
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/04/1964
 • Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/10/2001
  • PDF: legislation268_sk.pdf
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/10/2001
 • Nariadenie vlady SR 387/2007 Z.z. o označo-vani výrobkov cenami
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/11/2002
  • PDF: legislation279_sk.pdf
Nariadenie vlady SR 387/2007 Z.z. o označo-vani výrobkov cenami 01/01/9999 01/11/2002

21-30 z/zo 34 dokumenty  pre „Vnútroštátne predpisy“


Systém výkonu

Nie sú k dispozícii žiadne výsledky


Veci

Nájdených: 4 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Veci“

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • 21C/1/2011
  • Národný identifikačný prvok: 21C/1/2011
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 2, 1.
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní
  • Dátum rozhodnutia: 17/04/2013
21C/1/2011 N/A Article 2, 1." Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní" 17/04/2013
 • III. ÚS 228/2016
  • Národný identifikačný prvok: III. ÚS 228/2016
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 5, 1.
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 19/04/2016
III. ÚS 228/2016 N/A Article 5, 1." Súdne rozhodnutie, prvý stupeň" 19/04/2016
 • District Court, Bratislava, Judgement 7Co/128/2016
District Court, Bratislava, Judgement 7Co/128/2016 Krajský súd Bratislava Article 5" Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní" 27/03/2019
 • Regional Court, Bratislava, Judgement 6Co/307/2017
Regional Court, Bratislava, Judgement 6Co/307/2017 N/A Article 5" Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní" 22/01/2020

Nájdených: 4 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Veci“


Právna náuka

Nájdených: 7 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Právnu náuku“

výsledkov na strane zoradených podľa 
K návrhu Občianskeho zákonnika: 5. Lubyho právnické dni (K návrhu Občianskeho zákonnika), 1999, p. 5 Zmluva o organizovom cestovaní Mária Patakyová 01/01/1970
2000, 1, p. 282, Louvain,, publisher: Université Catholique de Louvain, Centre de Droit de la Consommation Timeshare and Package Travel Legislation in Central and Eastern Europe: Approximation, Harmonisation and Compatibility with European Union Law Veronique Cambier, Klaus Tonner, Anton Dulák, Jens Karsten 01/01/1970
 • Podnikateľ a Právo, 2001, p. 11
Podnikateľ a Právo, 2001, p. 11 K novelizácii Občianskeho zákonníka uskutočnenej zákonom č. 281/2001 Jaromír Svoboda 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 2001, p. 3, nr. 5 Nová zmluva o obstaraní zájazdu v Občianskom zákonníku Peter Vojčík 01/01/1970
2002, 1, p. 55, Bratislava, publisher: Faculty of Law of Comenius University in Bratislava Ochrana spotrebiteľa v zmluve o obstaraní zájazdu Emese Biroóvá 01/01/1970
M. Kostolna, Strata radosti z dovolenky- Uplatnenie smernice 90/314/EEC v podmienkach EÚ, EPI Odborné články, 2012 Strata radosti z dovolenky- Uplatnenie smernice 90/314/EEC v podmienkach EÚ KOSTOLNÁ, M., JUDr. 01/01/1970
Olexova & Vasilin s.r.o., Slovenská právna úprava ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu v kontexte práva EU, http://www.ovlegal.sk [electronic source], 2012 Slovenská právna úprava ochrany spotrebiteľa pri kúpe zájazdu v kontexte práva EU Olexova & Vasilin s.r.o. 01/01/1970

Nájdených: 7 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Právnu náuku“


Iný materiál

Nie sú k dispozícii žiadne výsledky