Consumer Rights Directive (2011/83) - Česko

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

21-22 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • Zákon o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb.
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/07/2001
  • PDF: legislation187_cs.pdf
Zákon o obecné bezpečnosti výrobků č. 102/2001 Sb. 01/01/9999 01/07/2001
 • Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v zenění
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/1991
  • PDF: legislation186_cs.pdf
Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách v zenění 01/01/9999 01/01/1991

21-22 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“


Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.


Jednotlivé případy

1-10 z 11 dokumenty  pro „případy“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • III. ÚS 3725/13
  • Národní identifikační číslo: III. ÚS 3725/13
  • Obecný název: Bank fees (judgment III. ÚS 3725/13)
  • Část směrnice: Chapter 5, Article 25
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 10/04/2014
III. ÚS 3725/13 Bank fees (judgment III. ÚS 3725/13) Chapter 5, Article 25" Jiné" 10/04/2014
 • II.ÚS 1810/13
  • Národní identifikační číslo: II.ÚS 1810/13
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 5, Article 25
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 13/05/2014
II.ÚS 1810/13 N/A Chapter 5, Article 25" Jiné" 13/05/2014
 • 19 C 215/2014
  • Národní identifikační číslo: 19 C 215/2014
  • Obecný název: link
  • Část směrnice: Chapter 3, Article 8 Chapter 1, Article 1
  • Typ rozhodnutí: Soudní rozhodnutí, první stupeň
  • Datum vydání rozhodnutí: 07/10/2014
19 C 215/2014 link Chapter 3, Article 8 Chapter 1, Article 1" Soudní rozhodnutí, první stupeň" 07/10/2014
 • Constitutional Court, decision II.ÚS 2778/19
  • Národní identifikační číslo: Constitutional Court, decision II.ÚS 2778/19
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 3, Article 14
  • Typ rozhodnutí: Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení
  • Datum vydání rozhodnutí: 05/11/2019
Constitutional Court, decision II.ÚS 2778/19 N/A Chapter 3, Article 14" Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení" 05/11/2019
 • Supreme Court, Judgement 33 Cdo 2263/2019
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgement 33 Cdo 2263/2019
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Article 5 Article 14
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 21/01/2020
Supreme Court, Judgement 33 Cdo 2263/2019 N/A Chapter 2, Article 5 Article 14" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 21/01/2020
 • Constitutional Court, Judgement II.úS 78/19
Constitutional Court, Judgement II.úS 78/19 N/A Chapter 2, Article 5 Article 3" Jiné" 24/01/2020
 • Supreme Court, Judgement 33 Cdo 1767/2019
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgement 33 Cdo 1767/2019
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 2, Article 5
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 15/07/2020
Supreme Court, Judgement 33 Cdo 1767/2019 N/A Chapter 2, Article 5" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 15/07/2020
 • Supreme Court, Judgement 33 Cdo 325/2020
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgement 33 Cdo 325/2020
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 5 Article 5 Chapter 2, Article 5
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 28/07/2020
Supreme Court, Judgement 33 Cdo 325/2020 N/A Article 5 Article 5 Chapter 2, Article 5" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 28/07/2020
 • Constitutional Court, Judgement II.US 3000/19
Constitutional Court, Judgement II.US 3000/19 N/A Article 5 Article 5 Chapter 2, Article 5" Jiné" 27/10/2020
 • Supreme Court, judgement 33 Cdo 1217/2020
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, judgement 33 Cdo 1217/2020
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 1, Article 4 Chapter 1, Article 4 Chapter 1, Article 3, 3.
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 27/01/2021
Supreme Court, judgement 33 Cdo 1217/2020 N/A Chapter 1, Article 4 Chapter 1, Article 4 Chapter 1, Article 3, 3." Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 27/01/2021

1-10 z 11 dokumenty  pro „případy“


Právní nauka

1-10 z 17 dokumenty  pro „právní nauku“

výsledků na stránce, tříděno podle 
Jiří Kostelecký, Nová směrnice o právech spotřebitelů - mají se prodejci na co těšit?, EU Legal News Říjen 2011, 8 Nová směrnice o právech spotřebitelů - mají se prodejci na co těšit? KOSTELECKY, J. 01/01/1970
Tichý, L.: Sborník Karlovarské právnické dny, vol. 22, year 2014, page 84 et seq. Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady TICHÝ, L. 01/01/1970
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s., ISBN: 978-80-7400-535-0 Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. HULMÁK, M. 01/01/1970
Brožek, O.: Informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli v novém občanském zákoníku, Rekodifikace a praxe, vol. 12, year 2014, Wolters Kluwer, Informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli v novém občanském zákoníku BROZEK, O. 01/01/1970
Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, Bányaiová et. al..: Občanský zákoník - Komentář - Svazek V, Wolters Kluwer, 2014, 1700 pages, ISBN: 978-80-7478-638-9 Občanský zákoník - Komentář - Svazek V - § 1721 - 2520 občanského zákoníku SVESTKA, J., DVORAK, J., FIALA, J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVA, A. 01/01/1970
Vítová, B.: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva, Wolters Kluwer, 2014, 264 pages, ISBN: 978-80-7478-492-7 Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva VÍTOVÁ, B. 01/01/1970
 • Bálek, J.: online magazine Epravo.cz, 03/2015
Bálek, J.: online magazine Epravo.cz, 03/2015 Ochrana spotřebitele ve světle harmonizačně-právních kroků Evropské unie BÁLEK, J. 01/01/1970
Janošek, V.: online magazine Epravo.cz, 07/2015 Když knihu, tak zdarma! Opravdu? JANOSEK, V. 01/01/1970
Kučera, Z.: Uzavírání spotřebitelských smluv na internetu, Rekodifikace a praxe, vol. 05, year 2015, Wolters Kluwer, page 4 et seq. Uzavírání spotřebitelských smluv na internetu KUCERA, Z. 01/01/1970
 • Obchodněprávní revue 9/2019. pp. 227-230
  • Referenční číslo: Obchodněprávní revue 9/2019. pp. 227-230
  • Název: Proposal for a Directive on Certain Aspects of Contracts for the Sale of Goods in the Context of Czech Private Law
  • Autor: SELUCKÁ, M.
  • Rok vydání: 2019
Obchodněprávní revue 9/2019. pp. 227-230 Proposal for a Directive on Certain Aspects of Contracts for the Sale of Goods in the Context of Czech Private Law SELUCKÁ, M. 01/01/1970

1-10 z 17 dokumenty  pro „právní nauku“


Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.