Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Polska

Przepisy krajowe

1-10 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Kodeks Cywilny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 23/04/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
  • PDF: Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965
 • Kodeks postępowania cywilnego
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 17/11/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
 • Kodeks wykroczeń
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
 • Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 29/08/1997
  • Data wejścia w życie: 01/07/1998
  • PDF: legislation262_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 29/08/1997 01/07/1998
Ustawa o usługach turystycznych 29/08/1997 01/07/1998
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
  • PDF: legislation154_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 13/07/2000
  • Data wejścia w życie: 08/12/2000
  • PDF: legislation264_pl.pdf
Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku 13/07/2000 08/12/2000
 • Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 05/07/2001
  • Data wejścia w życie: 11/12/2001
  • PDF: legislation265_pl.pdf
Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r. 05/07/2001 11/12/2001

1-10 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”


System egzekwowania przepisów

Brak wyników


Sprawy

1-10 z 49 dokumenty  dla „Spraw”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Decision nr RLU nr 2/2009
  • Identyfikator krajowy: Decision nr RLU nr 2/2009
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 03/04/2009
Decision nr RLU nr 2/2009 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)" Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 03/04/2009
 • Decision nr DDK 1/2009
  • Identyfikator krajowy: Decision nr DDK 1/2009
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 28/04/2009
Decision nr DDK 1/2009 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 28/04/2009
 • Decision nr RGD. 8/2009
  • Identyfikator krajowy: Decision nr RGD. 8/2009
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Article 5, 2.
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 30/04/2009
Decision nr RGD. 8/2009 N/A Chapter 2, Article 5, 2." Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 30/04/2009
 • Court decision, XVII Ama 68/08
  • Identyfikator krajowy: Court decision, XVII Ama 68/08
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym
  • Data decyzji: 26/10/2009
Court decision, XVII Ama 68/08 N/A Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 26/10/2009
 • Decision nr RŁO 9/2010
  • Identyfikator krajowy: Decision nr RŁO 9/2010
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 19/04/2010
Decision nr RŁO 9/2010 N/A Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c) Chapter 2, Article 5, 1." Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 19/04/2010
 • Decision DDK Nr 7/2010
  • Identyfikator krajowy: Decision DDK Nr 7/2010
  • Nazwa zwyczajowa: link
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 21/07/2010
Decision DDK Nr 7/2010 link Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 21/07/2010
 • Decision no. RGD-6/2011
  • Identyfikator krajowy: Decision no. RGD-6/2011
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c)
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 22/07/2010
Decision no. RGD-6/2011 N/A Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c)" Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 22/07/2010
 • Decision nr 8/2010
  • Identyfikator krajowy: Decision nr 8/2010
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 29/07/2010
Decision nr 8/2010 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 29/07/2010
 • Decision no. RBG-18/2010
  • Identyfikator krajowy: Decision no. RBG-18/2010
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 15/11/2010
Decision no. RBG-18/2010 N/A Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)" Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 15/11/2010
 • Decision no. RPZ-28/2010
  • Identyfikator krajowy: Decision no. RPZ-28/2010
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 09/12/2010
Decision no. RPZ-28/2010 N/A Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)" Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 09/12/2010

1-10 z 49 dokumenty  dla „Spraw”


Literatura prawnicza

11-14 z 14 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • LEX, 2014
  • Odniesienie: LEX, 2014
  • Tytuł: Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej.
  • Autor: NAMYSŁOWSKA, M.
  • Rok publikacji: 2014
LEX, 2014 Czarna lista nieuczciwych praktyk handlowych a granice prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji w Unii Europejskiej. NAMYSŁOWSKA, M. 01/01/1970
Przegląd Prawa i Administracji, 2015, no 101. pages 243-254. Sprzedaż agresywna w kontekście art. 9 ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. WENCEL, E. 01/01/1970
 • C.H. Beck
  • Odniesienie: C.H. Beck
  • Tytuł: The impact of European Union law on the Polish unfair competition regulation, with particular emphasis on premium sales
  • Autor: KĘPIŃSKI, J.
  • Rok publikacji: 2019
C.H. Beck The impact of European Union law on the Polish unfair competition regulation, with particular emphasis on premium sales KĘPIŃSKI, J. 01/01/1970
Żądanie unieważnienia umowy – próba wykładni art. 12 ust. 1 pkt 4 ustawy z 23.8.2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Monitor Prawniczy Nr. 14. Request to cancel a contract – an attempt at interpreting Art. 12(1)(4) of the Act of 23 August 2007 on counteracting unfair commercial practices BEDNARCZYK, P. 01/01/1970

11-14 z 14 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”


Inne materiały

1-10 z 22 dokumenty  dla „Innych materiałów”

wyników na stronie, uporządkowano według 
Decision nº RLU 03/2018 of 31 December 2018 Competition and Consumer Protection Office in Poland
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-11/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-2/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-3/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-4/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-4/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-5/2022 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RBG-1/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RBG-1/2022 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RBG-6/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office

1-10 z 22 dokumenty  dla „Innych materiałów”