Distance Selling Directive (97/7) - Sverige

Nationell lagstiftning

1–10 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
 • Resegarantilag (1972:204)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/06/1972
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1972
Resegarantilag (1972:204) 06/06/1972 01/07/1972
 • Konsumenttjänstlag (1985:716)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/07/1985
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumenttjänstlag (1985:716) 11/07/1985 01/01/1991
 • Konsumentköplag (1990:932)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/09/1990
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumentköplag (1990:932) 06/09/1990 01/01/1991
 • Lag (1992:1672) om paketresor
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 17/12/1992
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1993
  • PDF: legislation303_sv.pdf
Lag (1992:1672) om paketresor 17/12/1992 01/01/1993
 • Proposition 1994/95:17
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/10/1994
  • Datum för ikraftträdande: 13/10/1994
Proposition 1994/95:17 13/10/1994 13/10/1994
 • Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 15/12/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 15/12/1994 01/01/1995
 • Marknadsföringslag (1995:450)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 27/04/1995
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1996
Marknadsföringslag (1995:450) 27/04/1995 01/01/1996
 • Prisinformationslag (2004:347)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/05/2004
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2004
Prisinformationslag (2004:347) 13/05/2004 01/10/2004
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 24/02/2005
  • Datum för ikraftträdande: 01/04/2005
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 24/02/2005 01/04/2005
Amendments to the Marketing Practices Act 04/06/2008 01/07/2008

1–10 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

En dokument hittades.  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • RH 2010:83; T 4184-09
  • Nationellt id-nummer: RH 2010:83; T 4184-09
  • Vedertaget namn: T.E. v. C.F.G. AB
  • Direktivdel: Article 4, 2. Article 6, 1. Article 5, 1. Article 4, 1. Article 6, 1.
  • Beslutstyp: Annat
  • Beslutsdatum: 03/05/2009
RH 2010:83; T 4184-09 T.E. v. C.F.G. AB Article 4, 2. Article 6, 1. Article 5, 1. Article 4, 1. Article 6, 1." Annat" 03/05/2009

En dokument hittades.  för ”Ärenden”


Doktrin

11–18 av 18 dokument  för ”Doktrin”

träffar per sida, sorterade efter 
 • 2009, p. 268, Stockholm
  • Referens: 2009, p. 268, Stockholm
  • Titel: Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar (Swedish and European Marketing Law. 1, Competition Law and the Market Economy’s legal foundations)
  • Författare: Ulf Bernitz
  • Utgivningsår: 2009
2009, p. 268, Stockholm Svensk och europeisk marknadsrätt. 1, Konkurrensrätten och marknadsekonomins rättsliga grundvalar (Swedish and European Marketing Law. 1, Competition Law and the Market Economy’s legal foundations) Ulf Bernitz 01/01/1970
 • 2009, p. 164, Malmö
  • Referens: 2009, p. 164, Malmö
  • Titel: Marknadsrätten: en introduktion (Marketing Law: an Introduction)
  • Författare: Per Jonas Nordell
  • Utgivningsår: 2009
2009, p. 164, Malmö Marknadsrätten: en introduktion (Marketing Law: an Introduction) Per Jonas Nordell 01/01/1970
2010, p. 314, Studentlitteratur (Lund) Den svenska marknadsföringslagstiftningen Carl Anders Svensson 01/01/1970
2010, p. 149, Norstedts Juridik (Stockholm) Marknadsrätten en introduktion Nordell Per Jonas 01/01/1970
 • Ny juridik, 2010, pages 32-50, nr. 1
  • Referens: Ny juridik, 2010, pages 32-50, nr. 1
  • Titel: Produktplacering i TV – gällande reglering och förslag till nya bestämmelser
  • Författare: Thomas Lindqvist, Andreas Joersjö
  • Utgivningsår: 2010
Ny juridik, 2010, pages 32-50, nr. 1 Produktplacering i TV – gällande reglering och förslag till nya bestämmelser Thomas Lindqvist, Andreas Joersjö 01/01/1970
 • Ny juridik, 2010, pages 52-71, nr. 3
Ny juridik, 2010, pages 52-71, nr. 3 Flera nyheter i den nya konsumentkreditlagen Marie-Louise Ulfward 01/01/1970
2011, p. 72, Studentlitteratur (Lund) Medierätt 2 – marknadsrätt Daniel Tornberg, Katarina Ladenfors 01/01/1970
 • Ny juridik, 2011, pages 21-43, nr. 1
Ny juridik, 2011, pages 21-43, nr. 1 Konsumentavtalsvillkor på Internet Jenni Waltré, Julia Hedbäck 01/01/1970

11–18 av 18 dokument  för ”Doktrin”


Annat material

Inga träffar