Consumer Rights Directive (2011/83) - Sverige

Nationell lagstiftning

1–10 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
 • Resegarantilag (1972:204)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/06/1972
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1972
Resegarantilag (1972:204) 06/06/1972 01/07/1972
 • Konsumenttjänstlag (1985:716)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/07/1985
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumenttjänstlag (1985:716) 11/07/1985 01/01/1991
 • Konsumentköplag (1990:932)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/09/1990
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumentköplag (1990:932) 06/09/1990 01/01/1991
 • Lag (1992:1672) om paketresor
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 17/12/1992
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1993
  • PDF: legislation303_sv.pdf
Lag (1992:1672) om paketresor 17/12/1992 01/01/1993
 • Proposition 1994/95:17
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/10/1994
  • Datum för ikraftträdande: 13/10/1994
Proposition 1994/95:17 13/10/1994 13/10/1994
 • Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 15/12/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 15/12/1994 01/01/1995
 • Marknadsföringslag (1995:450)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 27/04/1995
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1996
Marknadsföringslag (1995:450) 27/04/1995 01/01/1996
 • Prisinformationslag (2004:347)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/05/2004
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2004
Prisinformationslag (2004:347) 13/05/2004 01/10/2004
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 24/02/2005
  • Datum för ikraftträdande: 01/04/2005
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 24/02/2005 01/04/2005
Amendments to the Marketing Practices Act 04/06/2008 01/07/2008

1–10 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

7 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • NJA 2013 s. 524
  • Nationellt id-nummer: NJA 2013 s. 524
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 1. Chapter 4, Article 20 Article 5, 3.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 13/06/2013
NJA 2013 s. 524 N/A Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 1. Chapter 4, Article 20 Article 5, 3." Beslut av högsta domstolen" 13/06/2013
 • MD 2015:2
  • Nationellt id-nummer: MD 2015:2
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 6, 1., (p) Chapter 3, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Article 5, 1., (c) Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 6, 1., (b) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 6, 1., (o)
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 09/03/2015
MD 2015:2 N/A Chapter 3, Article 6, 1., (p) Chapter 3, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Article 5, 1., (c) Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 6, 1., (b) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 6, 1., (o)" Domstolsbeslut överklagat" 09/03/2015
 • MD 2016:13
  • Nationellt id-nummer: MD 2016:13
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 1. Chapter 3, Article 16, (l)
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 15/08/2016
MD 2016:13 N/A Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 1. Chapter 3, Article 16, (l)" Domstolsbeslut överklagat" 15/08/2016
 • Supreme Court, Judgment T 2286-18
  • Nationellt id-nummer: Supreme Court, Judgment T 2286-18
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 6, 1. Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 4.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 22/11/2018
Supreme Court, Judgment T 2286-18 N/A Chapter 3, Article 6, 1. Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 4." Beslut av högsta domstolen" 22/11/2018
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 11216-17 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6 Chapter 3, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 13/03/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 10059-18 N/A Annex I, 1. Chapter 3, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 27/06/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 10420-17 N/A Annex I, 1. Chapter 3, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 03/09/2019

7 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”


Doktrin

1–10 av 12 dokument  för ”Doktrin”

träffar per sida, sorterade efter 
Herre, Johnny, 1963-. - Konsumentköplagen : en kommentar / Johnny Herre ; with Jan Ramberg. - 2014 – edition 4 - ISBN: 9789139018117 Konsumentköplagen: en kommentar HERRE, J, RAMBERG, J 01/01/1970
Svensson, Carl Anders, 1942-. - Den svenska marknadsföringslagstiftningen / Carl Anders Svensson. - 2016 – edition 17 - ISBN: 9789144112046 Den svenska marknadsföringslagstiftningen SVENSSON, C A 01/01/1970
Gerhard, Peter. - Köprättens grunder / Peter Gerhard. - 2015 - 13., [uppdated] edition.. - ISBN: 978914711366-8 The Grounds of the Law of Sales. GERHARD, P 01/01/1970
 • Norsteds Juridik ISBN: 9789139019756
  • Referens: Norsteds Juridik ISBN: 9789139019756
  • Titel: The law on distance contracts and agreements outside business premises: a comment.
  • Författare: KUTTENKEULER, ANNE
  • Utgivningsår: 2018
Norsteds Juridik ISBN: 9789139019756 The law on distance contracts and agreements outside business premises: a comment. KUTTENKEULER, ANNE 01/01/1970
Svensson CA, Den svenska marknadsföringslagstiftningen. (Studentlitteratur 2019) The Swedish Marketing Legislation ANDERS SVENSSON, C. 01/01/1970
Herre J, Konsumentköplagen. En kommentar. (Norstedts Juridik 2019) Consumer Sales Act: A commentary HERRE, J. ; RAMBERG, J 01/01/1970
 • Liber. PP. 83-123.
  • Referens: Liber. PP. 83-123.
  • Titel: Malmström’s Civil Law
  • Författare: RAMBERG, C.
  • Utgivningsår: 2020
Liber. PP. 83-123. Malmström’s Civil Law RAMBERG, C. 01/01/1970
Civilrättens grunder. IUSTUS. Pp. 72-75, 79-83, 123-166 The Fundamentals of Civil Law HÅSTAD, T., BJÖRKDAHL, E., BRATTSTRÖM, M., ZACKARIASSON, L. 01/01/1970
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler: en kommentar. Norsteds Juridik AB (digital only). Digital ISBN: 9789139022732. The Distance and Off-Premises Contract Act: A commentary KUTTENKEULER, A. 01/01/1970
Köprättens grunder. Liber. 15th edition. Basis of the Purchase Right GERHARD, P. 01/01/1970

1–10 av 12 dokument  för ”Doktrin”


Annat material

11–13 av 13 dokument  för ”Annat material”

träffar per sida, sorterade efter 
Dir 2020:13 (Terms of reference to the committee) The Government
Government Bill 2019/20:63, clearer rules on consumer contracts The Government
Government Bill 2021/22:174, Modernising Consumer Protection The Government

11–13 av 13 dokument  för ”Annat material”