Distance Selling Directive (97/7) - Sverige

Nationell lagstiftning

11–20 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
Marknadsföringslag (2008:486) 04/06/2008 01/07/2008
 • Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 05/06/2008
  • Datum för ikraftträdande: 16/06/2008
Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486) 05/06/2008 16/06/2008
 • Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 28/05/2009
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/2009
Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket 28/05/2009 01/07/2009
 • Lag (2010:751) om betaltjänster
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 23/06/2010
  • Datum för ikraftträdande: 01/08/2010
Lag (2010:751) om betaltjänster 23/06/2010 01/08/2010
 • Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt (2011:914)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 22/06/2011
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/9999
  • PDF: legislation485_sv.pdf
Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt (2011:914) 22/06/2011 01/01/9999
 • Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 22/06/2011
  • Datum för ikraftträdande: 01/08/2011
Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt 22/06/2011 01/08/2011
 • Konsumentverkets föreskrifter om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 09/08/2011
  • Datum för ikraftträdande: 01/09/2011
Konsumentverkets föreskrifter om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt 09/08/2011 01/09/2011
Package Tours Act (SFS 2018:1217) 20/06/2018 01/08/2018
 • Regulation on the standard form for package travel and linked travel arrangements (SFS 2018:1334)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 20/06/2018
  • Datum för ikraftträdande: 01/08/2018
Regulation on the standard form for package travel and linked travel arrangements (SFS 2018:1334) 20/06/2018 01/08/2018
Travel Guarantees Act (SFS 2018:1218) 20/06/2018 01/08/2018

11–20 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

En dokument hittades.  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • RH 2010:83; T 4184-09
  • Nationellt id-nummer: RH 2010:83; T 4184-09
  • Vedertaget namn: T.E. v. C.F.G. AB
  • Direktivdel: Article 4, 2. Article 6, 1. Article 5, 1. Article 4, 1. Article 6, 1.
  • Beslutstyp: Annat
  • Beslutsdatum: 03/05/2009
RH 2010:83; T 4184-09 T.E. v. C.F.G. AB Article 4, 2. Article 6, 1. Article 5, 1. Article 4, 1. Article 6, 1." Annat" 03/05/2009

En dokument hittades.  för ”Ärenden”


Doktrin

1–10 av 19 dokument  för ”Doktrin”

träffar per sida, sorterade efter 
 • 1998, p. 83, Uppsala
  • Referens: 1998, p. 83, Uppsala
  • Titel: God kreditgivningssed i konsumentförhållanden (Good Practice in Granting of Credits in Consumer Relations)
  • Författare: Susanne Johansson, Sven Olov Wärnsund
  • Utgivningsår: 1998
1998, p. 83, Uppsala God kreditgivningssed i konsumentförhållanden (Good Practice in Granting of Credits in Consumer Relations) Susanne Johansson, Sven Olov Wärnsund 01/01/1970
 • 2001, Stockholm
  • Referens: 2001, Stockholm
  • Titel: Internetpublicering – en juridisk vägledning
  • Författare: Edmar Forsman
  • Utgivningsår: 2001
2001, Stockholm Internetpublicering – en juridisk vägledning Edmar Forsman 01/01/1970
 • 2002, Stockholm
  • Referens: 2002, Stockholm
  • Titel: Allmän köprätt – det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis
  • Författare: Jan Ramberg, Johnny Herre
  • Utgivningsår: 2002
2002, Stockholm Allmän köprätt – det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis Jan Ramberg, Johnny Herre 01/01/1970
 • 2002, Lund
  • Referens: 2002, Lund
  • Titel: Avtalsrätt I
  • Författare: Adlercreutz
  • Utgivningsår: 2002
2002, Lund Avtalsrätt I Adlercreutz 01/01/1970
 • 2002, p. 416, Uppsala
  • Referens: 2002, p. 416, Uppsala
  • Titel: Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU)
  • Författare: Marie Larsson
  • Utgivningsår: 2002
2002, p. 416, Uppsala Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU) Marie Larsson 01/01/1970
 • 2004, 1, Lund
  • Referens: 2004, 1, Lund
  • Titel: Den svenska marknadsföringslagstiftningen
  • Författare: Carl Anders Svensson
  • Utgivningsår: 2004
2004, 1, Lund Den svenska marknadsföringslagstiftningen Carl Anders Svensson 01/01/1970
 • 2005, p. 391, Studentlitteratur (Lund)
2005, p. 391, Studentlitteratur (Lund) Ersättningsrätt – en lagtextsamling Marcus Radetzki, Anna Eriksson 01/01/1970
2007, p. 302, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Allmän köprätt (General Sales Law) Jan Ramberg, Johnny Herre 01/01/1970
 • 2008, 2, Lund
  • Referens: 2008, 2, Lund
  • Titel: Den svenska marknadsföringslagstiftningen (The Swedish Legislation on Marketing)
  • Författare: Carl Anders Svensson
  • Utgivningsår: 2008
2008, 2, Lund Den svenska marknadsföringslagstiftningen (The Swedish Legislation on Marketing) Carl Anders Svensson 01/01/1970
 • 2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik
2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Regelsamling i marknadsrätt (Collections on regulations in Marketing Law) Thomas Carlén-Wendels, Carl Anders Svensson, Anders Stenlund 01/01/1970

1–10 av 19 dokument  för ”Doktrin”


Annat material

Inga träffar