Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Slovakia

National Law

1-10 of 36 documents  for "National Laws"

results per page, sorted by 
 • Act No. 97/1963 Coll. on international private and procedural law
  • Adoption date for national laws: 04/12/1963
  • In force date: 16/12/1963
Act No. 97/1963 Coll. on international private and procedural law 04/12/1963 16/12/1963
 • Civil Code
  • Adoption date for national laws: 26/02/1964
  • In force date: 05/03/1964
Civil Code 26/02/1964 05/03/1964
 • Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended
  • Adoption date for national laws: 05/01/1991
  • In force date: 01/01/1992
Act no. 513/1991 Coll. Commercial Code as amended 05/01/1991 01/01/1992
 • Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code
  • Adoption date for national laws: 05/11/1991
  • In force date: 01/01/1992
Act No. 513/1991 Coll. Commercial Code 05/11/1991 01/01/1992
 • Act no. 270/1995 Coll. on
  • Adoption date for national laws: 15/11/1995
  • In force date: 09/12/1995
Act no. 270/1995 Coll. on 15/11/1995 09/12/1995
 • Act no. 108/200 Coll. on Consumer Protection in Doorstep Selling and Distance Selling
  • Adoption date for national laws: 16/03/2000
  • In force date: 01/04/2000
Act no. 108/200 Coll. on Consumer Protection in Doorstep Selling and Distance Selling 16/03/2000 01/04/2000
 • Act No. 147/2001 Coll. on advertising, as amended
  • Adoption date for national laws: 05/04/2001
  • In force date: 01/05/2001
Act No. 147/2001 Coll. on advertising, as amended 05/04/2001 01/05/2001
 • Act no. 147/2001 Coll. on Advertisement as amended
  • Adoption date for national laws: 05/04/2001
  • In force date: 01/05/2001
Act no. 147/2001 Coll. on Advertisement as amended 05/04/2001 01/05/2001
 • Act no. 281/2001 Coll. on travel packages, conditions for conducting business by travel operators and travel agencies
  • Adoption date for national laws: 14/06/2001
  • In force date: 01/10/2001
Act no. 281/2001 Coll. on travel packages, conditions for conducting business by travel operators and travel agencies 14/06/2001 01/10/2001
 • Act No. 575/2001 Coll. on the Organization of the activity of the government and on the organization of the central state administration
  • Adoption date for national laws: 12/12/2001
  • In force date: 01/01/2002
Act No. 575/2001 Coll. on the Organization of the activity of the government and on the organization of the central state administration 12/12/2001 01/01/2002

1-10 of 36 documents  for "National Laws"


Enforcement System

No results available


Cases

21-22 of 22 documents  for "Cases"

results per page, sorted by 
 • Case P/0016/01/2016
  • National ID: Case P/0016/01/2016
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 2, Article 5, 5. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 23/05/2016
Case P/0016/01/2016 link Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 2, Article 5, 5. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administrative decision, first degree" 23/05/2016
 • Case P/0324/01/2015
  • National ID: Case P/0324/01/2015
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (d)
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 30/08/2016
Case P/0324/01/2015 link Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (d)" Administrative decision, first degree" 30/08/2016

21-22 of 22 documents  for "Cases"


Legal Literature

9 documents found, displaying all  for "Legal Literature"

results per page, sorted by 
Justičná revue, 58, 2006, no. 6-7, p. 963-974 Unfair competition law in Slovakia and the current state of harmonisation ŠKREKO, A. 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 2007, vol. 7-8, pages 25 - 31 Catalogue companies, their contracts and commercial practices from a legal point of view JUDr. Jana BIROŠČÁKOVÁ 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 2007, vol. 7-8, pages 25 - 31 Catalogue companies, their contracts and commercial practices from a legal point of view JUDr. J. BIROŠČÁKOVÁ 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 13, 2007, no. 7-8, p. 25-31 Catalogue companies, their contracts, business practices from a legal perspective BIROŠČÁKOVÁ, J. 01/01/1970
Justičná revue, 2010, vol. 11, pages 1256 - 1264 Comparative advertising versus unfair competition A. HORNIAKOVÁ 01/01/1970
OLEXOVA & VASILISIN s.r.o., "Vymáhateľnosť nárokov spotrebiteľa z účasti na spotrebiteľskej súťaži", 2012, accessed 04.01.2017 Enforcement of the consumer claims arising out of the participation in consumer contest OLEXOVA & VASILISIN s.r.o., Attorneys at law 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 19, 2013, no. 6, p. 20-30 The protection of a consumer in civil proceedings LAZÍKOVÁ, J., ŠTEVČEK, M. 01/01/1970
R. Dobrovodský, Test nekalosti správania sa podnikateľov k spotrebiteľom v slovenskom práve. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok. Justičná akadémia SR, 2013 Test of unfair behaviour of the sellers towards the consumers in Slovak law DOBROVODSKÝ, R. 01/01/1970
 • Bulletin slovenskej advokácie, 22, 2016 no. 1-2, p. 12-23
Bulletin slovenskej advokácie, 22, 2016 no. 1-2, p. 12-23 Usury as an organised crime (in providing loans, credits, in securing them and applying them and in other related legal relations) part I IRSÁK, S. 01/01/1970

9 documents found, displaying all  for "Legal Literature"


Other material

No results available