Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Polska

Przepisy krajowe

1-10 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Kodeks Cywilny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 23/04/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
  • PDF: Kodeks cywilny_pl.pdf
Kodeks Cywilny 23/04/1964 01/01/1965
 • Kodeks postępowania cywilnego
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 17/11/1964
  • Data wejścia w życie: 01/01/1965
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
 • Kodeks wykroczeń
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
 • Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 29/08/1997
  • Data wejścia w życie: 01/07/1998
  • PDF: legislation262_pl.pdf
Ustawa o usługach turystycznych z 29 sierpnia 1997 r. 29/08/1997 01/07/1998
Ustawa o usługach turystycznych 29/08/1997 01/07/1998
 • Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/03/2000
  • Data wejścia w życie: 01/07/2000
  • PDF: legislation154_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 marca 2000r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny 02/03/2000 01/07/2000
 • Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 13/07/2000
  • Data wejścia w życie: 08/12/2000
  • PDF: legislation264_pl.pdf
Ustawa z 13 lipca 2000 r. o ochronie nabywców prawa korzystania z budynku lub pomieszczenia mieszkalnego w oznaczonym czasie w każdym roku 13/07/2000 08/12/2000
 • Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r.
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 05/07/2001
  • Data wejścia w życie: 11/12/2001
  • PDF: legislation265_pl.pdf
Ustawa o cenach z 5 lipca 2001 r. 05/07/2001 11/12/2001

1-10 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”


System egzekwowania przepisów

Brak wyników


Sprawy

41-49 z 49 dokumenty  dla „Spraw”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • District Court in Warsaw, Judgement XVII AmA 72/15
  • Identyfikator krajowy: District Court in Warsaw, Judgement XVII AmA 72/15
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1.
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym
  • Data decyzji: 04/02/2019
District Court in Warsaw, Judgement XVII AmA 72/15 N/A Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1." Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 04/02/2019
 • Appeal Court in Warsaw, Judgement VI ACa 1681/17
Appeal Court in Warsaw, Judgement VI ACa 1681/17 N/A Chapter 4, Article 11, 1." Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 05/04/2019
 • Court of Appeal, Warsaw, Judgement VII AGa 1420/18
Court of Appeal, Warsaw, Judgement VII AGa 1420/18 N/A Chapter 1, Article 4 Chapter 2, Article 5" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 16/01/2020
 • Supreme Court, Judgement III CZP 80/19
  • Identyfikator krajowy: Supreme Court, Judgement III CZP 80/19
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 4, Article 13 Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 4 Chapter 1, Article 4 Chapter 2, Article 5
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu najwyższego
  • Data decyzji: 11/09/2020
Supreme Court, Judgement III CZP 80/19 N/A Chapter 4, Article 13 Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 4 Chapter 1, Article 4 Chapter 2, Article 5" Orzeczenie sądu najwyższego" 11/09/2020
 • District Court, Warsaw, Judgement XVII AmA 33/19
  • Identyfikator krajowy: District Court, Warsaw, Judgement XVII AmA 33/19
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 4 Chapter 2, Article 5
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 13/04/2021
District Court, Warsaw, Judgement XVII AmA 33/19 N/A Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 4 Chapter 2, Article 5" Orzeczenie sądu w pierwszej instancji" 13/04/2021
 • District Court, Warsaw, Judgement XVII AmA 49/18
District Court, Warsaw, Judgement XVII AmA 49/18 N/A Chapter 1, Article 4 Chapter 2, Article 5" Orzeczenie sądu w pierwszej instancji" 14/07/2021
 • District Court, Warsaw, Judgement XVII AmA 6/20
District Court, Warsaw, Judgement XVII AmA 6/20 N/A Chapter 1, Article 4 Chapter 2, Article 5" Orzeczenie sądu w pierwszej instancji" 23/09/2021
 • District Court, Warsaw, Judgement XVII AmA 42/21
District Court, Warsaw, Judgement XVII AmA 42/21 N/A Chapter 1, Article 4 Chapter 2, Article 5" Orzeczenie sądu w pierwszej instancji" 11/10/2021
 • Supreme Court, II CSKP 459/22
  • Identyfikator krajowy: Supreme Court, II CSKP 459/22
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 1, Article 4
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu najwyższego
  • Data decyzji: 03/02/2022
Supreme Court, II CSKP 459/22 N/A Chapter 1, Article 4" Orzeczenie sądu najwyższego" 03/02/2022

41-49 z 49 dokumenty  dla „Spraw”


Literatura prawnicza

1-10 z 14 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Państwo i Prawo, 11/2008, p.52-65
Państwo i Prawo, 11/2008, p.52-65 Product placement jako nieuczciwa praktyka rynkowa M. NAMYSŁOWSKA and K. SZTOBRYN 01/01/1970
Europejski Przegląd Sądowy, March 2008, p.13-21 Praktyki banków naruszające interesy konsumentów na przykładzie kart kredytowych R. POŹDZIK 01/01/1970
 • Monitor Prawniczy 2/2008, p. 79-88
Monitor Prawniczy 2/2008, p. 79-88 Agresywne praktyki handlowe oraz ich implementacja do prawa polskiego M. ROGOWSKI 01/01/1970
Przegląd Prawa Handlowego, March 2009, pages 53-58 Nieuczciwa konkurencja a dobre obyczaje oraz class action po polsku D. DU CANE 01/01/1970
http://www.e-radcaprawny.org/eshop,1,3,3,479,szczegoly,komis,0,1,2.html Product placement jako nieuczciwa praktyka rynkowa D. CHOJNACKA - DZIEDZIC 01/01/1970
 • Państwo i Prawo, 4/2010, pages 52-64
  • Odniesienie: Państwo i Prawo, 4/2010, pages 52-64
  • Tytuł: Wymogi staranności zawodowej przedsiębiorcy (w świetle dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych)
  • Autor: R. STEFANICKI
  • Rok publikacji: 2010
Państwo i Prawo, 4/2010, pages 52-64 Wymogi staranności zawodowej przedsiębiorcy (w świetle dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych) R. STEFANICKI 01/01/1970
 • Europejski Przegląd Sądowy, 8/2010, p. 29-35
Europejski Przegląd Sądowy, 8/2010, p. 29-35 Znaczenie czarnej listy nieuczciwych praktyk handlowych - uwagi na tle orzecznictwa TS M. NAMYSŁOWSKA 01/01/1970
 • Państwo i Prawo, 2011, no 6. pages 51-63.
  • Odniesienie: Państwo i Prawo, 2011, no 6. pages 51-63.
  • Tytuł: Koncepcja zupełnej harmonizacji prawa ochrony konsumenta (na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych)
  • Autor: STEFANICKI, R.
  • Rok publikacji: 2011
Państwo i Prawo, 2011, no 6. pages 51-63. Koncepcja zupełnej harmonizacji prawa ochrony konsumenta (na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych) STEFANICKI, R. 01/01/1970
Europejski Przegląd Sądowy, 2014, no 1, pages 90-94 Zwalczanie nieuczciwej reklamy w prawie UE (zagadnienia podstawowe) SKUBISZ, R. 01/01/1970
 • Europejski Przegląd Sądowy, 2014, no 2. pages 26-31.
Europejski Przegląd Sądowy, 2014, no 2. pages 26-31. Stosowanie dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w świetle pierwszego sprawozdania Komisji. NAMYSŁOWSKA, M. 01/01/1970

1-10 z 14 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”


Inne materiały

1-10 z 22 dokumenty  dla „Innych materiałów”

wyników na stronie, uporządkowano według 
Decision nº RLU 03/2018 of 31 December 2018 Competition and Consumer Protection Office in Poland
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-11/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-2/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-3/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-4/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-4/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-5/2022 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RBG-1/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RBG-1/2022 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RBG-6/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office

1-10 z 22 dokumenty  dla „Innych materiałów”