Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Latvija

Nacionālie tiesību akti

11-20 no 29 dokumenti  attiecībā uz “Nacionālie tiesību akti”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Valsts valodas likums 09/12/1999 01/09/2000
 • Reklāmas likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 20/12/1999
  • Spēkā stāšanās datums: 24/01/2000
  • PDF: Reklāmas likums_lv.pdf
Reklāmas likums 20/12/1999 24/01/2000
 • Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu
Par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu 20/06/2001 20/07/2001
 • Administratīvā procesa likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 25/10/2001
  • Spēkā stāšanās datums: 01/02/2004
  • PDF: APL_lv_lv.pdf
Administratīvā procesa likums 25/10/2001 01/02/2004
 • MK noteikumi Nr. 320 "Noteikumi par ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas vai pakalpojumu sniegšanas vietas noslēgtajā līgumā ietveramo informāciju un atteikuma tiesību realizēšanas termiņu un kārtību"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 29/04/2006
  • Spēkā stāšanās datums: 29/04/2006
  • PDF: legislation438_lv.pdf
MK noteikumi Nr. 320 "Noteikumi par ārpus pastāvīgās tirdzniecības vietas vai pakalpojumu sniegšanas vietas noslēgtajā līgumā ietveramo informāciju un atteikuma tiesību realizēšanas termiņu un kārtību" 29/04/2006 29/04/2006
 • MK noteikumi Nr.631 "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu".
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 09/08/2006
  • Spēkā stāšanās datums: 09/08/2006
  • PDF: legislation441_lv.pdf
MK noteikumi Nr.631 "Kārtība, kādā piesakāms un izskatāms patērētāja prasījums par līguma noteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu". 09/08/2006 09/08/2006
 • Noteikumi Nr. 67 "Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 27/01/2007
  • Spēkā stāšanās datums: 27/01/2007
  • PDF: legislation439_lv.pdf
Noteikumi Nr. 67 "Noteikumi par kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un kompleksā tūrisma pakalpojuma sniedzēja un klienta tiesībām un pienākumiem" 27/01/2007 27/01/2007
 • Negodīgas komercprakses aizlieguma likums
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 22/11/2007
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/2008
  • PDF: NKAL_lv.pdf
Negodīgas komercprakses aizlieguma likums 22/11/2007 01/01/2008
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 13/04/2010
  • Spēkā stāšanās datums: 14/06/2010
  • PDF: mk 353_lv.pdf
Ministru kabineta noteikumi Nr.353 "Noteikumi par tūrisma operatora, tūrisma aģenta un klienta tiesībām un pienākumiem, kompleksa tūrisma pakalpojuma sagatavošanas un īstenošanas kārtību, klientam sniedzamo informāciju un naudas drošības garantijas iemaksas kārtību" 13/04/2010 14/06/2010
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.136 "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 22/02/2011
  • Spēkā stāšanās datums: 23/02/2011
  • PDF: MK 136_lv.pdf
Ministru kabineta noteikumi Nr.136 "Noteikumi par brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību līgumu, brīvdienu pakalpojumu ilgtermiņa līgumu, brīvdienu mītnes ilgtermiņa lietošanas tiesību vai brīvdienu pakalpojumu tālākpārdošanas līgumu un brīvdienu mītnes ilgtermiņa tiesību apmaiņas līgumu" 22/02/2011 23/02/2011

11-20 no 29 dokumenti  attiecībā uz “Nacionālie tiesību akti”


Izpildes sistēma

Nav pieejami nekādi rezultāti


Lietas

1-10 no 43 dokumenti  attiecībā uz “Lietas”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 3, 1. Annex I, 28. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 11/12/2008
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511 N/A Chapter 1, Article 3, 1. Annex I, 28. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 11/12/2008
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29
  • Vispārpieņemtais nosaukums: Leo Li Gabor/Esmeralda case
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 16. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 23/07/2009
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29 Leo Li Gabor/Esmeralda case Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 16. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 23/07/2009
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 5.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 10/12/2009
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54 N/A Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 5." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 10/12/2009
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12
  • Vispārpieņemtais nosaukums: Parking Service case
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 2, (j) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 11/02/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12 Parking Service case Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 2, (j) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 11/02/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-23
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-23 N/A Annex I, 9. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 15/04/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30
  • Vispārpieņemtais nosaukums: HuaShen
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 17. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 27/05/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30 HuaShen Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 17. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 27/05/2010
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42774708
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42774708 N/A Chapter 4, Article 13 Annex I, 5." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 21/07/2010
 • Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408
  • Nacionālais identifikators: Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Pārsūdzēts administratīvs lēmums
  • Lēmuma datums: 23/08/2010
Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408 N/A Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1." Pārsūdzēts administratīvs lēmums" 23/08/2010
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409
  • Nacionālais identifikators: Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Tiesas lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 28/09/2010
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409 N/A Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Tiesas lēmums, pirmā instance" 28/09/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Annex I, 9. Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 1, Article 2, (h) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 30/09/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52 N/A Chapter 1, Article 2, (k) Annex I, 9. Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 1, Article 2, (h) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 30/09/2010

1-10 no 43 dokumenti  attiecībā uz “Lietas”


Juridiskā literatūra

4 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Juridiskā literatūra”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Vītoliņa B. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati VĪTOLIŅA, B. 01/01/1970
Lūse T. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas. Jurista Vārds, 26.05.2015., No. 21 (873), pp. 23-25. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas LŪSE, T. 01/01/1970
Patērētāju datu izmantošana personalizētajā digitālajā mārketingā: vadlīnijas komersantiem. Jurista Vārds. No. 40 (1150) Using consumer data in personalised digital marketing: guidelines for merchants. DĀVIDA, Z. 01/01/1970
New Legal Reality: Challenges and Perspectives. II: The 8th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 21–22 October 2021, Riga. Collection of Research Papers. University of Latvia Press, Riga, pp. 521-531. Consumer Personal Data as a Payment – Implementation of Digital Content Directive in Poland and Latvia LUBASZ D.; DAVIDA Z. 01/01/1970

4 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Juridiskā literatūra”


Citi dokumenti

5 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Citi dokumenti”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Maldinoša reklāma. Ko nosaka likums? Latvijas Vēstnesis, „Par likumu un valsti”
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai bērniem paredzēto tiešsaistes spēļu jomā Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai cenu salīdzināšanas mājaslapās Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai patērētāju kreditēšanas jomā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)
Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanā Consumer Rights Protection Centre

5 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Citi dokumenti”