Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Latvija

Nacionālie tiesību akti

21-29 no 29 dokumenti  attiecībā uz “Nacionālie tiesību akti”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Ministru kabineta noteikumi Nr. 255 "Noteikumi par distances līgumu" 20/05/2014 13/06/2014
 • Ministru kabineta noteikumi Nr. 254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas"
Ministru kabineta noteikumi Nr. 254 "Noteikumi par līgumu, kas noslēgts ārpus pastāvīgās saimnieciskās vai profesionālās darbības vietas" 20/05/2014 13/06/2014
 • Ministru kabineta noteikumi Nr.648 "Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu"
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 21/10/2014
  • Spēkā stāšanās datums: 31/10/2014
Ministru kabineta noteikumi Nr.648 "Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu" 21/10/2014 31/10/2014
 • LR MK Noteikumi Nr. 1037 “Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 30/12/2004
  • PDF: legislation220_lv.pdf
LR MK Noteikumi Nr. 1037 “Noteikumi par distances līgumu par finanšu pakalpojumu sniegšanu 01/01/9999 30/12/2004
 • LR MK Noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu”
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 31/05/2002
  • PDF: legislation219_lv.pdf
LR MK Noteikumi Nr. 207 “Noteikumi par distances līgumu” 01/01/9999 31/05/2002
 • LR MK Noteikumi Nr. 325 “Noteikumi par līgumu par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku”
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/10/1999
  • PDF: legislation218_lv.pdf
LR MK Noteikumi Nr. 325 “Noteikumi par līgumu par dzīvošanai paredzētas ēkas vai ēkas daļas lietošanas tiesību iegūšanu uz laiku” 01/01/9999 01/10/1999
 • LR MK Noteikumi Nr. 178 “Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas”
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/2000
  • PDF: legislation222_lv.pdf
LR MK Noteikumi Nr. 178 “Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas” 01/01/9999 01/01/2000
 • MK noteikumi Nr.154 ( 2004.gada 23.marts) “Kārtība, kadā piesakāms patērētāja prasījums par līguma nteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze”.
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 01/01/9999
MK noteikumi Nr.154 ( 2004.gada 23.marts) “Kārtība, kadā piesakāms patērētāja prasījums par līguma nteikumiem neatbilstošu preci vai pakalpojumu un organizējama preces vai pakalpojuma ekspertīze”. 01/01/9999 01/01/9999
 • MK noteikumi Nr.136
  • Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums: 01/01/9999
  • Spēkā stāšanās datums: 22/02/2011
  • PDF: legislation483_lv.pdf
MK noteikumi Nr.136 01/01/9999 22/02/2011

21-29 no 29 dokumenti  attiecībā uz “Nacionālie tiesību akti”


Izpildes sistēma

Nav pieejami nekādi rezultāti


Lietas

1-10 no 43 dokumenti  attiecībā uz “Lietas”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 3, 1. Annex I, 28. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 11/12/2008
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511 N/A Chapter 1, Article 3, 1. Annex I, 28. Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 11/12/2008
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29
  • Vispārpieņemtais nosaukums: Leo Li Gabor/Esmeralda case
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 16. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 23/07/2009
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29 Leo Li Gabor/Esmeralda case Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 16. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 23/07/2009
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 5.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 10/12/2009
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54 N/A Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 5." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 10/12/2009
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12
  • Vispārpieņemtais nosaukums: Parking Service case
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 2, (j) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 11/02/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-12 Parking Service case Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 1, Article 2, (j) Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 11/02/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-23
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-23 N/A Annex I, 9. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13" Administratīvs lēmums, pirmā instance" 15/04/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30
  • Vispārpieņemtais nosaukums: HuaShen
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 17. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 27/05/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30 HuaShen Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 4, Article 13 Chapter 1, Article 2, (b) Annex I, 17. Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 27/05/2010
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42774708
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42774708 N/A Chapter 4, Article 13 Annex I, 5." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 21/07/2010
 • Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408
  • Nacionālais identifikators: Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1.
  • Lēmuma veids: Pārsūdzēts administratīvs lēmums
  • Lēmuma datums: 23/08/2010
Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408 N/A Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 1." Pārsūdzēts administratīvs lēmums" 23/08/2010
 • Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409
  • Nacionālais identifikators: Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Tiesas lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 28/09/2010
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409 N/A Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Tiesas lēmums, pirmā instance" 28/09/2010
 • Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52
  • Nacionālais identifikators: Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52
  • Vispārpieņemtais nosaukums: N/A
  • Direktīvas daļa: Chapter 1, Article 2, (k) Annex I, 9. Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 1, Article 2, (h) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Lēmuma veids: Administratīvs lēmums, pirmā instance
  • Lēmuma datums: 30/09/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52 N/A Chapter 1, Article 2, (k) Annex I, 9. Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 2. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 1, Article 2, (e) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 1, Article 2, (h) Chapter 4, Article 13 Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Administratīvs lēmums, pirmā instance" 30/09/2010

1-10 no 43 dokumenti  attiecībā uz “Lietas”


Juridiskā literatūra

4 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Juridiskā literatūra”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Vītoliņa B. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati VĪTOLIŅA, B. 01/01/1970
Lūse T. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas. Jurista Vārds, 26.05.2015., No. 21 (873), pp. 23-25. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas LŪSE, T. 01/01/1970
Patērētāju datu izmantošana personalizētajā digitālajā mārketingā: vadlīnijas komersantiem. Jurista Vārds. No. 40 (1150) Using consumer data in personalised digital marketing: guidelines for merchants. DĀVIDA, Z. 01/01/1970
New Legal Reality: Challenges and Perspectives. II: The 8th International Scientific Conference of the Faculty of Law of the University of Latvia, 21–22 October 2021, Riga. Collection of Research Papers. University of Latvia Press, Riga, pp. 521-531. Consumer Personal Data as a Payment – Implementation of Digital Content Directive in Poland and Latvia LUBASZ D.; DAVIDA Z. 01/01/1970

4 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Juridiskā literatūra”


Citi dokumenti

5 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Citi dokumenti”

rezultāti vienā lapā; kārtoti pēc 
Maldinoša reklāma. Ko nosaka likums? Latvijas Vēstnesis, „Par likumu un valsti”
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai bērniem paredzēto tiešsaistes spēļu jomā Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai cenu salīdzināšanas mājaslapās Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai patērētāju kreditēšanas jomā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)
Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanā Consumer Rights Protection Centre

5 dokumenti atrasti, tiek rādīti visi  attiecībā uz “Citi dokumenti”