Consumer Rights Directive (2011/83) - Nederland

Nationale wetgeving

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Algemene termijnenwet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/07/1964
  • Datum van inwerkingtreding: 01/04/1965
  • PDF: legislation335_nl.pdf
Algemene termijnenwet 25/07/1964 01/04/1965
 • Colportagewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 07/09/1973
  • Datum van inwerkingtreding: 01/08/1975
  • PDF: legislation261_nl.pdf
Colportagewet 07/09/1973 01/08/1975
 • Mediawet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/04/1987
  • Datum van inwerkingtreding: 04/06/1987
  • PDF: legislation321_nl.pdf
Mediawet 21/04/1987 04/06/1987
 • Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen)
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
  • PDF: legislation255_nl.pdf
Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen) 15/01/1993 27/01/1993
 • Gegevensbesluit georganiseerde reizen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
Gegevensbesluit georganiseerde reizen 15/01/1993 27/01/1993
 • Telecommunicatiewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 19/10/1998
  • Datum van inwerkingtreding: 05/11/1998
  • PDF: legislation323_nl.pdf
Telecommunicatiewet 19/10/1998 05/11/1998
 • Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 10/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 16/04/1999
Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 10/04/1999 16/04/1999
 • Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/04/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/2001
  • PDF: legislation260_nl.pdf
Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen 25/04/2000 01/01/2001
 • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/07/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/09/2001
  • PDF: legislation324_nl.pdf
Wet bescherming persoonsgegevens 06/07/2000 01/09/2001
 • Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/12/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/02/2001
  • PDF: legislation258_nl.pdf
Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 21/12/2000 01/02/2001

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"


Handhavingssysteem

Geen resultaten


Zaken

9 documenten gevonden, u ziet ze allemaal  voor "Zaken"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • ECLI:NL:RBROT:2015:8739
  • Nationaal ID: ECLI:NL:RBROT:2015:8739
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 3, Article 9, 2. Chapter 3, Article 9, 1. link Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 1, Article 2, (8), (b)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 27/11/2015
ECLI:NL:RBROT:2015:8739 N/A Chapter 3, Article 9, 2. Chapter 3, Article 9, 1. link Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 1, Article 2, (8), (b)" Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 27/11/2015
 • ECLI:NL:RBOBR:2016:2425
  • Nationaal ID: ECLI:NL:RBOBR:2016:2425
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 3, Article 9 Chapter 3, Article 6, 1. link Chapter 1, Article 2, (8) Recitals, (22) Chapter 1, Article 2, (8), (c) Chapter 1, Article 2, (8), (b)
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 13/05/2016
ECLI:NL:RBOBR:2016:2425 N/A Chapter 3, Article 9 Chapter 3, Article 6, 1. link Chapter 1, Article 2, (8) Recitals, (22) Chapter 1, Article 2, (8), (c) Chapter 1, Article 2, (8), (b)" Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 13/05/2016
 • ECLI:NL:RBMNE:2016:4541
  • Nationaal ID: ECLI:NL:RBMNE:2016:4541
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: ANNEX I, B. Chapter 3, Article 10, 1. Chapter 3, Article 9, 2. link Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 10
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 11/08/2016
ECLI:NL:RBMNE:2016:4541 N/A ANNEX I, B. Chapter 3, Article 10, 1. Chapter 3, Article 9, 2. link Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 10" Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 11/08/2016
 • ECLI:NL:RBOVE:2016:3230
  • Nationaal ID: ECLI:NL:RBOVE:2016:3230
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Annex I, 29. link Chapter 5, Article 27
  • Soort beslissing: Rechterlijke beslissing, eerste aanleg
  • Datum beslissing: 23/08/2016
ECLI:NL:RBOVE:2016:3230 N/A Annex I, 29. link Chapter 5, Article 27" Rechterlijke beslissing, eerste aanleg" 23/08/2016
 • Supreme Court, Judgement 18/02999
  • Nationaal ID: Supreme Court, Judgement 18/02999
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Annex I Chapter 2, Article 5, 5. Chapter 5, Article 27 Chapter 5, Article 27
  • Soort beslissing: Beslissing hooggerechtshof
  • Datum beslissing: 13/12/2019
Supreme Court, Judgement 18/02999 N/A Annex I Chapter 2, Article 5, 5. Chapter 5, Article 27 Chapter 5, Article 27" Beslissing hooggerechtshof" 13/12/2019
 • Court of Appeal ’s-Hertogenbosch, Judgement 200.233.769_01
  • Nationaal ID: Court of Appeal ’s-Hertogenbosch, Judgement 200.233.769_01
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Section 1, Article 7 Chapter 3, Article 6, 1., (p) Chapter 1, Article 2 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 3, Article 6, 1., (o) Chapter 1, Article 2
  • Soort beslissing: Beslissing hooggerechtshof
  • Datum beslissing: 18/02/2020
Court of Appeal ’s-Hertogenbosch, Judgement 200.233.769_01 N/A Chapter 2, Section 1, Article 7 Chapter 3, Article 6, 1., (p) Chapter 1, Article 2 Chapter 1, Article 2, (b) Chapter 3, Article 6, 1., (o) Chapter 1, Article 2" Beslissing hooggerechtshof" 18/02/2020
Court of Appeal, Arnhem-Leeuwarden, Judgement 200.258.945 N/A Chapter 1, Article 2, (2)" Rechterlijke beslissing in beroep" 12/10/2021
 • Supreme Court, Judgement in joint cases 20/03877 and 20/04329
Supreme Court, Judgement in joint cases 20/03877 and 20/04329 N/A Chapter 5, Article 23, 1. Chapter 2, Article 5 Chapter 3, Article 8 Chapter 3, Article 6 Chapter 3, Article 7" Beslissing hooggerechtshof" 12/11/2021
 • Supreme Court, Judgement 18/02999
  • Nationaal ID: Supreme Court, Judgement 18/02999
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: Chapter 2, Article 5, 5. Article 9 Article 9 Chapter 5, Article 27 Chapter 5, Article 27
  • Soort beslissing: Beslissing hooggerechtshof
  • Datum beslissing: 17/12/2021
Supreme Court, Judgement 18/02999 N/A Chapter 2, Article 5, 5. Article 9 Article 9 Chapter 5, Article 27 Chapter 5, Article 27" Beslissing hooggerechtshof" 17/12/2021

9 documenten gevonden, u ziet ze allemaal  voor "Zaken"


Rechtsleer

11-20 van 20 documenten  voor "Rechtsleer"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken. Volume 2. pp. 71-79
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken. Volume 2. pp. 71-79 Precontractual information duties for the online consumer contract. An evaluation of the sanctioning of Article 6:227b (1) and Article 6:230m(1) Dutch Civil Code THIJSEN, M.O. 01/01/1970
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken. Vol. 1. pp. 5-13 Who is a trader? SCHAUB, M.Y. 01/01/1970
Handboek Consumentenrecht. Zutphen: Uitgeverij Paris, 5th ed., ISBN 978-94-6251-210-8. Pp. 710 Consumer Law Handbook HONDIUS, E.H. & MAK, V. (eds.) 01/01/1970
Online platformen en onveilige producten. Tijdschift voor Consumentenrecht en handelspraktijken 5 (p. 255-264). Online platforms and unsafe products VERBRUGGEN, P.W.J. 01/01/1970
Efficiënt communiceren met een online handelaar: wat zegt de wet en hoe moet dat in de praktijk? Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken . Vol. 6. Pp. 298-301. Communicating efficiently with an online trader: what does the law say and how should it be done in practice? SCHAUB, M.Y. 01/01/1970
Civielrechtelijke sancties op de schending van informatieplichten. Handvatten voor de ambtshalve toetsingspraktijk aan de richtlijn consumentenrechten. Nederlands Juristenblad. Vol. 29/1888. Pp. 2124-2135. Private law sanctions for breach of information duties. Guidance for the ex officio application of the Consumer Rights Directive. LOOS, M.B.M., & PAVILLON, C.M.D.S. 01/01/1970
Consumer law by design. Over de rechterlijke beoordeling van de contractomgeving van online handelaren. Tijdschrift voor Internetrecht. Vol. 6. Pp. 1-12. Consumer law by design. The judicial assessment of the contract environment of online traders NEPPELENBROEK, E.D.C. 01/01/1970
De bedenktijd bij digitale inhoud en digitale diensten na de implementatie van de Omnibusrichtlijn. Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken. 2021/5. pp. 260-271 The cooling off-period for digital content and digital services after the transposition of the Omnibus -Directive. SCHAUB, M.Y. 01/01/1970
De antwoorden van de Hoge Raad over ambtshalve toetsing van consumentenrechten en het vervolg. Tijdschrift voor de Procespraktijk. 2021/6. pp. 206-215 The Supreme Court's answers on ex officio review of consumer rights and the way forward BOEDER, O.J. 01/01/1970
Dissertation Groningen, Zutphen, Paris, pp. 266. Sanctioning of information obligations from the Consumer Rights Directive. TIGELAAR, L.B.A. 01/01/1970

11-20 van 20 documenten  voor "Rechtsleer"


Ander materiaal

Eén document gevonden.  voor "Ander materiaal"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
Signal 2020. Better quality standards needed to facilitate sustainable choices The Netherlands Authority for Consumers and Markets

Eén document gevonden.  voor "Ander materiaal"