Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Polska

Przepisy krajowe

11-20 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 27/07/2002
  • Data wejścia w życie: 01/01/2003
  • PDF: legislation267_pl.pdf
Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 27/07/2002 01/01/2003
 • Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 22/05/2003
  • Data wejścia w życie: 01/01/2004
Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych 22/05/2003 01/01/2004
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/07/2004
  • Data wejścia w życie: 01/01/9999
  • PDF: legislation347_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej 02/07/2004 01/01/9999
 • Ustawaz dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 16/02/2007
  • Data wejścia w życie: 01/01/9999
Ustawaz dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 01/01/9999
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 21/04/2007
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 23/08/2007 21/12/2007
Prawo prywatne międzynarodowe 11/02/2011 16/05/2011
 • Ustawa o timeshare
Ustawa o timeshare 16/09/2011 28/04/2012
Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług 09/05/2014 25/07/2014
Ustawa o prawach konsumenta 30/05/2014 25/12/2014

11-20 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”


System egzekwowania przepisów

Brak wyników


Sprawy

61-70 z 74 dokumenty  dla „Spraw”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Appeal Court, Warsaw, Judgment I ACa 391/21
Appeal Court, Warsaw, Judgment I ACa 391/21 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 31/08/2021
 • Supreme Court, Judgement I NSNc 338/21
Supreme Court, Judgement I NSNc 338/21 N/A Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 01/09/2021
 • Supreme Court, Judgement I NSNc 429/21
Supreme Court, Judgement I NSNc 429/21 N/A Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 22/09/2021
 • Supreme Court, Judgement I NSNc 371/21
Supreme Court, Judgement I NSNc 371/21 N/A Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 22/09/2021
 • Supreme Court, Judgement I NSNc 366/21
Supreme Court, Judgement I NSNc 366/21 N/A Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 05/10/2021
 • Appeal Court, Białystok, Judgement I ACa 815/20
Appeal Court, Białystok, Judgement I ACa 815/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 13/10/2021
 • Supreme Court, Judgement III CZP 42/20
Supreme Court, Judgement III CZP 42/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 26/10/2021
 • Supreme Court, Judgement III CZP 43/20
Supreme Court, Judgement III CZP 43/20 N/A Article 4 Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 27/10/2021
 • Supreme Court, Judgement I NSNc 180/21
Supreme Court, Judgement I NSNc 180/21 N/A Article 3 Article 7" Orzeczenie sądu najwyższego" 27/10/2021
 • Supreme Court, Judgement I NSNc 535/21
Supreme Court, Judgement I NSNc 535/21 N/A Article 3" Orzeczenie sądu najwyższego" 01/12/2021

61-70 z 74 dokumenty  dla „Spraw”


Literatura prawnicza

31-33 z 33 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • N/A
  • Odniesienie: N/A
  • Tytuł: Modification of abusive clauses in the so-called unilateral amendment of the contract and violation of collective consumer interests
  • Autor: BOLECKI, A.
  • Rok publikacji: Nieznany
N/A Modification of abusive clauses in the so-called unilateral amendment of the contract and violation of collective consumer interests BOLECKI, A. 01/01/1970
 • N/A
  • Odniesienie: N/A
  • Tytuł: Contractual justice. Concept, implementation, boundaries.
  • Autor: WILEJCZYK, M.
  • Rok publikacji: Nieznany
N/A Contractual justice. Concept, implementation, boundaries. WILEJCZYK, M. 01/01/1970
 • N/A
  • Odniesienie: N/A
  • Tytuł: Prohibited clauses in consumer contracts: basis for a review and its time limits.
  • Autor: GROCHOWSKI, M.
  • Rok publikacji: Nieznany
N/A Prohibited clauses in consumer contracts: basis for a review and its time limits. GROCHOWSKI, M. 01/01/1970

31-33 z 33 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”


Inne materiały

11-12 z 12 dokumenty  dla „Innych materiałów”

wyników na stronie, uporządkowano według 
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RKT-6/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RPZ 6/2021 The President of Competition and Consumer Protection Office

11-12 z 12 dokumenty  dla „Innych materiałów”