Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Slovakia

National Law

21-30 of 36 documents  for "National Laws"

results per page, sorted by 
 • Act No. 251/2012 Coll. on energy , as amended
  • Adoption date for national laws: 31/07/2012
  • In force date: 01/07/2016
Act No. 251/2012 Coll. on energy , as amended 31/07/2012 01/07/2016
 • Act no. 102/2014 on Consumer Protection on the Sale of Goods or Provision of Services based on Distance Contracts and Off-Premises Contract as amended
  • Adoption date for national laws: 25/03/2014
  • In force date: 01/05/2014
Act no. 102/2014 on Consumer Protection on the Sale of Goods or Provision of Services based on Distance Contracts and Off-Premises Contract as amended 25/03/2014 01/05/2014
 • Act No. 160/2015 Coll. Civil Dispute Procedure Code, as amended
  • Adoption date for national laws: 17/07/2015
  • In force date: 01/07/2016
Act No. 160/2015 Coll. Civil Dispute Procedure Code, as amended 17/07/2015 01/07/2016
 • Non-Smoker-Protection-Act
  • Adoption date for national laws: 01/01/9999
  • In force date: 01/07/2004
Non-Smoker-Protection-Act 01/01/9999 01/07/2004
 • Constitution of Slovak Republic
  • Adoption date for national laws: 01/01/9999
  • In force date: 01/10/1992
Constitution of Slovak Republic 01/01/9999 01/10/1992
 • Act No. 108/2000 on Consumer Protection in Doorstep Selling and in Distance Selling
Act No. 108/2000 on Consumer Protection in Doorstep Selling and in Distance Selling 01/01/9999 01/04/2000
Civil Code 01/01/9999 01/04/1964
 • Timeshare Act
  • Adoption date for national laws: 01/01/9999
  • In force date: 01/01/9999
Timeshare Act 01/01/9999 01/01/9999
 • Systems on payments Act
  • Adoption date for national laws: 01/01/9999
  • In force date: 01/01/2003
Systems on payments Act 01/01/9999 01/01/2003
 • Code of international Law No. 97/1963
  • Adoption date for national laws: 01/01/9999
  • In force date: 01/04/1964
Code of international Law No. 97/1963 01/01/9999 01/04/1964

21-30 of 36 documents  for "National Laws"


Enforcement System

No results available


Cases

21-22 of 22 documents  for "Cases"

results per page, sorted by 
 • Case P/0016/01/2016
  • National ID: Case P/0016/01/2016
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 2, Article 5, 5. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 23/05/2016
Case P/0016/01/2016 link Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (b) Chapter 2, Article 5, 5. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d) Chapter 1, Article 2, (d) Chapter 2, Article 5, 1." Administrative decision, first degree" 23/05/2016
 • Case P/0324/01/2015
  • National ID: Case P/0324/01/2015
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (d)
  • Decision type: Administrative decision, first degree
  • Decision date: 30/08/2016
Case P/0324/01/2015 link Chapter 2, Section 2, Article 8 Chapter 1, Article 2, (c) Chapter 1, Article 2, (d)" Administrative decision, first degree" 30/08/2016

21-22 of 22 documents  for "Cases"


Legal Literature

9 documents found, displaying all  for "Legal Literature"

results per page, sorted by 
Justičná revue, 58, 2006, no. 6-7, p. 963-974 Unfair competition law in Slovakia and the current state of harmonisation ŠKREKO, A. 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 2007, vol. 7-8, pages 25 - 31 Catalogue companies, their contracts and commercial practices from a legal point of view JUDr. Jana BIROŠČÁKOVÁ 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 2007, vol. 7-8, pages 25 - 31 Catalogue companies, their contracts and commercial practices from a legal point of view JUDr. J. BIROŠČÁKOVÁ 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 13, 2007, no. 7-8, p. 25-31 Catalogue companies, their contracts, business practices from a legal perspective BIROŠČÁKOVÁ, J. 01/01/1970
Justičná revue, 2010, vol. 11, pages 1256 - 1264 Comparative advertising versus unfair competition A. HORNIAKOVÁ 01/01/1970
OLEXOVA & VASILISIN s.r.o., "Vymáhateľnosť nárokov spotrebiteľa z účasti na spotrebiteľskej súťaži", 2012, accessed 04.01.2017 Enforcement of the consumer claims arising out of the participation in consumer contest OLEXOVA & VASILISIN s.r.o., Attorneys at law 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 19, 2013, no. 6, p. 20-30 The protection of a consumer in civil proceedings LAZÍKOVÁ, J., ŠTEVČEK, M. 01/01/1970
R. Dobrovodský, Test nekalosti správania sa podnikateľov k spotrebiteľom v slovenskom práve. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu. Pezinok. Justičná akadémia SR, 2013 Test of unfair behaviour of the sellers towards the consumers in Slovak law DOBROVODSKÝ, R. 01/01/1970
 • Bulletin slovenskej advokácie, 22, 2016 no. 1-2, p. 12-23
Bulletin slovenskej advokácie, 22, 2016 no. 1-2, p. 12-23 Usury as an organised crime (in providing loans, credits, in securing them and applying them and in other related legal relations) part I IRSÁK, S. 01/01/1970

9 documents found, displaying all  for "Legal Literature"


Other material

No results available