Price Indication Directive (98/6) - Slovensko

Vnútroštátne právo

21-30 z/zo 34 dokumenty  pre „Vnútroštátne predpisy“

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 25/03/2014
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/05/2014
Zákon č. 102/2014 o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho v znení neskorších predpisov 25/03/2014 01/05/2014
 • Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 17/07/2015
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/07/2016
Zákon č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok v znení neskorších predpisov 17/07/2015 01/07/2016
 • Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/07/2004
  • PDF: legislation337_sk.pdf
Zákon č. 377/2004 Z.z. o ochrane nefajčiarov v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/07/2004
 • Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/10/1992
  • PDF: legislation275_sk.pdf
Zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/10/1992
 • Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/04/1964
  • PDF: legislation269_sk.pdf
Zákon č.40/1964 Zb. Občiansky zákonník 01/01/9999 01/04/1964
 • ZÁKON zo 17. mája 2011 o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/9999
  • PDF: legislation492_sk.pdf
ZÁKON zo 17. mája 2011 o ochrane spotrebiteľa pri poskytovaní niektorých služieb cestovného ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/01/2003
  • PDF: legislation278_sk.pdf
Zákon č. 510/2002 Z.z. o platobnom styku v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/01/2003
 • Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/04/1964
  • PDF: legislation274_sk.pdf
Zákon č. 97/1963 Zb. o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/04/1964
 • Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/10/2001
  • PDF: legislation268_sk.pdf
Zákon č. 281/2001 Z.z. o zájazdoch, podmienkach podnikania cestovných kancelárií a cestovných agentúr a o zmene a doplnení Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov 01/01/9999 01/10/2001
 • Nariadenie vlady SR 387/2007 Z.z. o označo-vani výrobkov cenami
  • Dátum prijatia pre vnútroštátne predpisy: 01/01/9999
  • Dátum nadobudnutia účinnosti: 01/11/2002
  • PDF: legislation279_sk.pdf
Nariadenie vlady SR 387/2007 Z.z. o označo-vani výrobkov cenami 01/01/9999 01/11/2002

21-30 z/zo 34 dokumenty  pre „Vnútroštátne predpisy“


Systém výkonu

Nie sú k dispozícii žiadne výsledky


Veci

Nájdených: 5 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Veci“

výsledkov na strane zoradených podľa 
 • Case 2Cob/40/2014
  • Národný identifikačný prvok: Case 2Cob/40/2014
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: link Article 2, (e)
  • Typ rozhodnutia: Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní
  • Dátum rozhodnutia: 11/12/2014
Case 2Cob/40/2014 N/A link Article 2, (e)" Súdne rozhodnutie v odvolacom konaní" 11/12/2014
 • P/0291/05/2015
  • Národný identifikačný prvok: P/0291/05/2015
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 1, 1. Article 8
  • Typ rozhodnutia: Správne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 28/10/2015
P/0291/05/2015 N/A Article 1, 1. Article 8" Správne rozhodnutie, prvý stupeň" 28/10/2015
 • Case P/0175/07/16
  • Národný identifikačný prvok: Case P/0175/07/16
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 5 Article 3
  • Typ rozhodnutia: Správne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 16/08/2016
Case P/0175/07/16 N/A Article 5 Article 3" Správne rozhodnutie, prvý stupeň" 16/08/2016
 • Case P/0188/07/16
  • Národný identifikačný prvok: Case P/0188/07/16
  • Všeobecný názov: N/A
  • Časť smernice: Article 5 Article 1 Article 3
  • Typ rozhodnutia: Správne rozhodnutie, prvý stupeň
  • Dátum rozhodnutia: 30/08/2016
Case P/0188/07/16 N/A Article 5 Article 1 Article 3" Správne rozhodnutie, prvý stupeň" 30/08/2016
 • Supreme Court, Judgement 10Asan/5/2019
  • Národný identifikačný prvok: Supreme Court, Judgement 10Asan/5/2019
  • Všeobecný názov: Rozhodnutie o kasačnej sťažnosti
  • Časť smernice: link
  • Typ rozhodnutia: Správne rozhodnutie v odvolacom konaní
  • Dátum rozhodnutia: 26/02/2020
Supreme Court, Judgement 10Asan/5/2019 Rozhodnutie o kasačnej sťažnosti link" Správne rozhodnutie v odvolacom konaní" 26/02/2020

Nájdených: 5 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Veci“


Právna náuka

Nájdených: 2 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Právnu náuku“

výsledkov na strane zoradených podľa 
Obchod: maloobchod, veľkoobchod, distribúcia. Roč.8 (Obchod: maloobchod, veľkoobchod), 2003, p. 8, nr. 9 Jednotková cena bude, ale neskôr Andrea Hinková, Katrína Malíková 01/01/1970
Bulletin slovenskej advokácie, 19, 2013, no. 6, p. 20-30 Ochrana spotrebiteľa v civilnom procese LAZÍKOVÁ, J., ŠTEVČEK, M. 01/01/1970

Nájdených: 2 dokumenty, zobrazuje sa všetko  pre „Právnu náuku“


Iný materiál

Našla sa jedna položka dokument.  pre „Iný materiál“

výsledkov na strane zoradených podľa 
Stanovisko SOI k problematike uvádzania jednotkových cien pri predaji pracích prostriedkov Slovak Trade Inspection

Našla sa jedna položka dokument.  pre „Iný materiál“