Zamknij

PORTAL JEST JUŻ DOSTĘPNY W WERSJI BETA!

Odwiedź europejski portal „e-Sprawiedliwość” w wersji beta i powiedz nam, co o nim myślisz!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Rights Directive (2011/83) - Polska

Przepisy krajowe
Tytuł Data przyjęcia przepisów krajowych Data wejścia w życie PDF
Ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 16/04/1993 09/12/1993
Ustawaz dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 01/01/9999
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 21/04/2007
Ustawa o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną (. 02/03/2000 01/07/2000
Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych 22/05/2003 01/01/2004
Kodeks postępowania cywilnego 17/11/1964 01/01/1965
Ustawa o timeshare 16/09/2011 28/04/2012 Ustawa o timeshare_pl.pdf
Ustawa z dnia 16 września 2011 r. o timeshare 01/01/9999 28/04/2012 legislation486_pl.pdf
Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 27/07/2002 01/01/2003 legislation267_pl.pdf
Kodeks wykroczeń 20/05/1971 01/01/1972 Kodeks wykroczeń_pl.pdf
Znaleziono 27 rekordy, wyświetlane są pozycje od 1 do 10. Strona: 1 2 3 Następna strona Ostatnia strona
System egzekwowania przepisów

Brak wyników

Sprawy
Identyfikator krajowy Nazwa zwyczajowa Część dyrektywy Rodzaj decyzji Data decyzji
I C 662/14 link

Chapter 1, Article 1

Orzeczenie sądu w pierwszej instancji 02/03/2016
III SZP 2/15 link

Chapter 1, Article 2, (1)

Orzeczenie sądu najwyższego 09/09/2015
I CSK 216/14 link

Chapter 1, Article 2, (1)

Orzeczenie sądu najwyższego 07/04/2015
District Court, Olsztyn, I C 4650/17 N/A

Chapter 3, Article 8, 7., (b)

Chapter 3, Article 8, 7., (a)

Chapter 3, Article 8, 7.

Chapter 3, Article 8, 6.

Chapter 3, Article 8, 5.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości 15/01/2018
District Court, Toruń, X C 2224/16 N/A

Chapter 3, Article 14, 2.

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości 05/05/2019
District Court, Kalisz, I C 2528/17 N/A

Chapter 5, Article 27

Chapter 5, Article 27

Orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości 30/10/2017
Znaleziono 6 rekordy , wyświetlane są wszystkie rekordy. Strona: 1
Literatura prawnicza
Odniesienie Tytuł Autor Rok publikacji
Monitor Prawniczy. Nr 7 A consumer’s right to withdraw from a contract concluded at a trade fair – comment on ECJ judgement C-485/17 WIESE, K. 2019
Dochodzenie roszczeń konsumenckich. Nowy ład dla konsumentów. C.H. Beck. Consumer redress. New Deal for Consumers. JAGIELSKA, M, PODGÓRSKI, K., SŁUGOCKA-KRUPA, E. (ed.) 2020
Przegląd Prawa Handlowego, 2014, no 4. p. 19-30. Informacja przedumowna w dyrektywie 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów - problemy implementacyjne w prawie polskim WOJTASZEK MIK, E. 2014
Przegląd Prawa Handlowego, 2014, no 11. pages 4-14. Nowe zasady zawierania umów z udziałem konsumenta, cz. I. KOCOT, W.J., KONDEK, J.M. 2014
Studia Prawnicze KUL, 2015, no 1. p. 161-180. Rewolucja w prawach konsumenta? – analiza zmian wprowadzonych ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. KONARSKA, P. 2015
Europejski Przegląd Sądowy, 2013, no 3. p. 25-30. Rozliczenia między stronami po odstąpieniu przez konsumenta od umowy w terminie do namysłu na tle dyrektywy 2011/83/UE OLCZYK, M. 2013
Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz, publisher: Wolters Kluwer, 2015 Ustawa o prawach konsumenta. Komentarz LUBASZ, D., NAMYSŁOWSKA M. (red) 2015
Wiadomości Ubezpieczeniowe, 2015, no 2, p. 3-18 Ustawa o prawach konsumenta z 30 maja 2014 r. – geneza, znaczenie i zakres zastosowania w sektorze usług ubezpieczeniowych BAGIŃSKA, E. 2015
Znaleziono 8 rekordy , wyświetlane są wszystkie rekordy. Strona: 1
Inne materiały
Tytuł Pochodzące od
Decision no. RWR 1/2018 of 26 February 2018 Competition and Consumer Protection Office in Poland
Decision no. RWO 2/2018 of 24 July 2018 Competition and Consumer Protection Office in Poland
Decision no. RWR 5/2018 of 27 July 2018. Competition and Consumer Protection Office in Poland
Informacja Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów na temat przestrzegania praw konsumenta w sprzedaży towarów i usług na odległość. President of the Office of Competition and Consumer Protection (Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów)
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-2/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-8/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office
Znaleziono 6 rekordy , wyświetlane są wszystkie rekordy. Strona: 1