Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Sverige

Återställ

Nationell lagstiftning
Titel Datum för antagande av nationell lagstiftning Datum för ikraftträdande PDF
Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) 01/01/9999 01/04/2005 legislation313_sv.pdf
Lag (1992:1672) om paketresor 17/12/1992 01/01/1993
Lag (1994: 1512) om avtalsvillkor I konsumentförhållanden 01/01/9999 01/01/1995 legislation304_sv.pdf
Marknadsföringslag (2008:486) 04/06/2008 01/07/2008 Marknadsföringslag (2008486)_sv.pdf
Proposition 1994/95:17 13/10/1994 13/10/1994
Resegarantilag (1972:204) 06/06/1972 01/07/1972
26 poster hittades, visar 21 till 26. Sidan: Första sidan Föregående sida 1 2 3
Tillsynssystem

Inga träffar

Ärenden
Nationellt id-nummer Vedertaget namn Direktivdel Beslutstyp Beslutsdatum
Patent and Market Court of Appeal, Judgment 11590-17 N/A

Article 4

Article 3

Domstolsbeslut överklagat 2018/09/07
Patent and Market Court of Appeal, Judgment 7011-17 N/A

Article 4

Article 3

Domstolsbeslut i första instans 2018/12/18
12 poster hittades, visar 11 till 12. Sidan: Första sidan Föregående sida 1 2
Doktrin
Referens Titel Författare Utgivningsår
1995, 3, p. 300, Stockholm Avtalslagen Grönfors 1995
Ny juridik, 2011, pages 21-43, nr. 1 Konsumentavtalsvillkor på Internet Jenni Waltré, Julia Hedbäck 2011
2002, p. 416, Uppsala Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU) Marie Larsson 2002
2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Regelsamling i marknadsrätt (Collections on regulations in Marketing Law) Thomas Carlén-Wendels, Carl Anders Svensson, Anders Stenlund 2008
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ), 1976, pages 593-613 Schwedisches Verbraucherschutzrecht Ulf Bernitz 1976
1995, 6, p. 130, Stockholm Standardavtalsrätt Ulf Bernitz 1995
2008, 7, p. 242, publisher: Norstedts Juridik Standardavtalsrätt (Standard Contracts Law) Ulf Bernitz 2008
1999, p. 350, Stockholm, publisher: Jure Studier kring 36 § avtalslagen. Claes-Robert Von Post 1999
European Review of Private Law, 1997, pages 213-221 Swedish standard contracts law and the EEC Directive on contract terms Ulf Bernitz 1997
1990, p. 106, Lund Vad är oskäligt? Aso Jansohn, Henrik Kjellin 1990
10 poster hittades, visar alla poster. Sidan: 1
Annat material
Titel Härrör från
Decision 2019-05-27; 2018-14272 (I) and 2019-00735 (II) The National Board for Consumer Disputes
Decision 2019-05-15; 2018-11707 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2018-07-01; 2018-10746 The National Board for Consumer Disputes
3 poster hittades, visar alla poster. Sidan: 1