Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Sverige

Återställ

Nationell lagstiftning
Titel Datum för antagande av nationell lagstiftning Datum för ikraftträdande PDF
Amendments to the Marketing Practices Act 04/06/2008 01/07/2008 Amendments made to the Marketing Practices Act_sv.pdf
Konsumentkreditlag (1992:830) 01/01/9999 01/01/9999 legislation315_sv.pdf
Konsumentverkets föreskrifter om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt 09/08/2011 01/09/2011
Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 15/12/1994 01/01/1995
Lag (2002:599) om grupprättegång 01/01/9999 30/05/2002 legislation314_sv.pdf
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 24/02/2005 01/04/2005
Marknadsföringslag (2008:486) 01/01/9999 01/07/2008 legislation312_sv.pdf
Prisinformationslag (2004:347) 13/05/2004 01/10/2004
Prisinformationslag (SFS 1991:601) 01/01/9999 18/03/2000 legislation311_sv.pdf
Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486) 05/06/2008 16/06/2008
26 poster hittades, visar 11 till 20. Sidan:Första sidan Föregående sida 1 2 3 Nästa sida Sista sidan
Tillsynssystem

Inga träffar

Ärenden
Nationellt id-nummer Vedertaget namn Direktivdel Beslutstyp Beslutsdatum
MD 2003:12 link

ANNEX I, 1., (q)

Article 3, 3.

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2003/04/28
MD 2005:34 link

Article 3, 3.

ANNEX I, 1., (h)

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2005/11/22
MD 2009:35 link

Article 3, 3.

ANNEX I, 1., (j)

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2009/11/17
MD 2010:10 Konsumentombudsmannen v. Kuoni Scandinavia AB

Article 4, 4.

Article 3, 3.

Article 4, 6.

Article 3, 1.

Article 4, 5.

Article 2

Annat 2010/04/14
MD 2011:21 link

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2011/07/27
MD 2011:26 Konsumentobudsmannen v. Tele2 Sverige AB

Article 3, 3.

Article 3, 1.

Article 2

Annat 2011/11/02
MD 2015:3 link

Article 3, 3.

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2015/03/09
MD 2015:5 link

Article 3, 3.

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2015/04/22
Supreme Court, Judgment T 3034-15 NJA 2017 s 113

Article 3

ANNEX I

Beslut av högsta domstolen 2017/02/24
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 5886-18 N/A

Article 4

Article 3

Domstolsbeslut överklagat 2019/04/16
12 poster hittades, visar 1 till 10. Sidan: 1 2 Nästa sida Sista sidan
Doktrin
Referens Titel Författare Utgivningsår
1995, 3, p. 300, Stockholm Avtalslagen Grönfors 1995
Ny juridik, 2011, pages 21-43, nr. 1 Konsumentavtalsvillkor på Internet Jenni Waltré, Julia Hedbäck 2011
2002, p. 416, Uppsala Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU) Marie Larsson 2002
2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Regelsamling i marknadsrätt (Collections on regulations in Marketing Law) Thomas Carlén-Wendels, Carl Anders Svensson, Anders Stenlund 2008
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ), 1976, pages 593-613 Schwedisches Verbraucherschutzrecht Ulf Bernitz 1976
1995, 6, p. 130, Stockholm Standardavtalsrätt Ulf Bernitz 1995
2008, 7, p. 242, publisher: Norstedts Juridik Standardavtalsrätt (Standard Contracts Law) Ulf Bernitz 2008
1999, p. 350, Stockholm, publisher: Jure Studier kring 36 § avtalslagen. Claes-Robert Von Post 1999
European Review of Private Law, 1997, pages 213-221 Swedish standard contracts law and the EEC Directive on contract terms Ulf Bernitz 1997
1990, p. 106, Lund Vad är oskäligt? Aso Jansohn, Henrik Kjellin 1990
10 poster hittades, visar alla poster. Sidan: 1
Annat material
Titel Härrör från
Decision 2019-05-27; 2018-14272 (I) and 2019-00735 (II) The National Board for Consumer Disputes
Decision 2019-05-15; 2018-11707 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2018-07-01; 2018-10746 The National Board for Consumer Disputes
3 poster hittades, visar alla poster. Sidan: 1