Distance Selling Directive (97/7) - Sverige

Nationell lagstiftning

31–37 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
Act amending the Act (1994:1512) on contract conditions in consumer relationships (SFS 2020:339) 20/05/2020 01/07/2020
 • Konsumentköplag (1990:932) ändrad genom SFS 2002:587
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 01/01/9999
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1990
  • PDF: legislation308_sv.pdf
Konsumentköplag (1990:932) ändrad genom SFS 2002:587 01/01/9999 01/01/1990
 • Lag (2002:599) om grupprättegång
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 01/01/9999
  • Datum för ikraftträdande: 30/05/2002
  • PDF: legislation314_sv.pdf
Lag (2002:599) om grupprättegång 01/01/9999 30/05/2002
 • Konsumentkreditlag (1992:830)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 01/01/9999
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/9999
  • PDF: legislation315_sv.pdf
Konsumentkreditlag (1992:830) 01/01/9999 01/01/9999
 • Prisinformationslag (SFS 1991:601)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 01/01/9999
  • Datum för ikraftträdande: 18/03/2000
  • PDF: legislation311_sv.pdf
Prisinformationslag (SFS 1991:601) 01/01/9999 18/03/2000
 • Lag (1994: 1512) om avtalsvillkor I konsumentförhållanden
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 01/01/9999
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
  • PDF: legislation304_sv.pdf
Lag (1994: 1512) om avtalsvillkor I konsumentförhållanden 01/01/9999 01/01/1995
 • Distans- och hemförsäljningslag (2005:59)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 01/01/9999
  • Datum för ikraftträdande: 01/04/2005
  • PDF: legislation313_sv.pdf
Distans- och hemförsäljningslag (2005:59) 01/01/9999 01/04/2005

31–37 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

En dokument hittades.  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • RH 2010:83; T 4184-09
  • Nationellt id-nummer: RH 2010:83; T 4184-09
  • Vedertaget namn: T.E. v. C.F.G. AB
  • Direktivdel: Article 4, 2. Article 6, 1. Article 5, 1. Article 4, 1. Article 6, 1.
  • Beslutstyp: Annat
  • Beslutsdatum: 03/05/2009
RH 2010:83; T 4184-09 T.E. v. C.F.G. AB Article 4, 2. Article 6, 1. Article 5, 1. Article 4, 1. Article 6, 1." Annat" 03/05/2009

En dokument hittades.  för ”Ärenden”


Doktrin

1–10 av 18 dokument  för ”Doktrin”

träffar per sida, sorterade efter 
 • 1998, p. 83, Uppsala
  • Referens: 1998, p. 83, Uppsala
  • Titel: God kreditgivningssed i konsumentförhållanden (Good Practice in Granting of Credits in Consumer Relations)
  • Författare: Susanne Johansson, Sven Olov Wärnsund
  • Utgivningsår: 1998
1998, p. 83, Uppsala God kreditgivningssed i konsumentförhållanden (Good Practice in Granting of Credits in Consumer Relations) Susanne Johansson, Sven Olov Wärnsund 01/01/1970
 • 2001, Stockholm
  • Referens: 2001, Stockholm
  • Titel: Internetpublicering – en juridisk vägledning
  • Författare: Edmar Forsman
  • Utgivningsår: 2001
2001, Stockholm Internetpublicering – en juridisk vägledning Edmar Forsman 01/01/1970
 • 2002, Stockholm
  • Referens: 2002, Stockholm
  • Titel: Allmän köprätt – det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis
  • Författare: Jan Ramberg, Johnny Herre
  • Utgivningsår: 2002
2002, Stockholm Allmän köprätt – det köprättsliga regelsystemet och marknadspraxis Jan Ramberg, Johnny Herre 01/01/1970
 • 2002, Lund
  • Referens: 2002, Lund
  • Titel: Avtalsrätt I
  • Författare: Adlercreutz
  • Utgivningsår: 2002
2002, Lund Avtalsrätt I Adlercreutz 01/01/1970
 • 2002, p. 416, Uppsala
  • Referens: 2002, p. 416, Uppsala
  • Titel: Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU)
  • Författare: Marie Larsson
  • Utgivningsår: 2002
2002, p. 416, Uppsala Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU) Marie Larsson 01/01/1970
 • 2005, p. 391, Studentlitteratur (Lund)
2005, p. 391, Studentlitteratur (Lund) Ersättningsrätt – en lagtextsamling Marcus Radetzki, Anna Eriksson 01/01/1970
2007, p. 302, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Allmän köprätt (General Sales Law) Jan Ramberg, Johnny Herre 01/01/1970
 • 2008, 2, Lund
  • Referens: 2008, 2, Lund
  • Titel: Den svenska marknadsföringslagstiftningen (The Swedish Legislation on Marketing)
  • Författare: Carl Anders Svensson
  • Utgivningsår: 2008
2008, 2, Lund Den svenska marknadsföringslagstiftningen (The Swedish Legislation on Marketing) Carl Anders Svensson 01/01/1970
 • 2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik
2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Regelsamling i marknadsrätt (Collections on regulations in Marketing Law) Thomas Carlén-Wendels, Carl Anders Svensson, Anders Stenlund 01/01/1970
 • 2009, p. 192, Stockholm
2009, p. 192, Stockholm Marknadsrätt (Marketing Law) Stefan Melin 01/01/1970

1–10 av 18 dokument  för ”Doktrin”


Annat material

Inga träffar