Consumer Rights Directive (2011/83) - Slovakia

National Law

21-30 of 36 documents  for "National Laws"

results per page, sorted by 
 • Act No. 251/2012 Coll. on energy , as amended
  • Adoption date for national laws: 31/07/2012
  • In force date: 01/07/2016
Act No. 251/2012 Coll. on energy , as amended 31/07/2012 01/07/2016
 • Act no. 102/2014 on Consumer Protection on the Sale of Goods or Provision of Services based on Distance Contracts and Off-Premises Contract as amended
  • Adoption date for national laws: 25/03/2014
  • In force date: 01/05/2014
Act no. 102/2014 on Consumer Protection on the Sale of Goods or Provision of Services based on Distance Contracts and Off-Premises Contract as amended 25/03/2014 01/05/2014
 • Act No. 160/2015 Coll. Civil Dispute Procedure Code, as amended
  • Adoption date for national laws: 17/07/2015
  • In force date: 01/07/2016
Act No. 160/2015 Coll. Civil Dispute Procedure Code, as amended 17/07/2015 01/07/2016
 • Non-Smoker-Protection-Act
  • Adoption date for national laws: 01/01/9999
  • In force date: 01/07/2004
Non-Smoker-Protection-Act 01/01/9999 01/07/2004
 • Constitution of Slovak Republic
  • Adoption date for national laws: 01/01/9999
  • In force date: 01/10/1992
Constitution of Slovak Republic 01/01/9999 01/10/1992
 • Act No. 108/2000 on Consumer Protection in Doorstep Selling and in Distance Selling
Act No. 108/2000 on Consumer Protection in Doorstep Selling and in Distance Selling 01/01/9999 01/04/2000
Civil Code 01/01/9999 01/04/1964
 • Timeshare Act
  • Adoption date for national laws: 01/01/9999
  • In force date: 01/01/9999
Timeshare Act 01/01/9999 01/01/9999
 • Systems on payments Act
  • Adoption date for national laws: 01/01/9999
  • In force date: 01/01/2003
Systems on payments Act 01/01/9999 01/01/2003
 • Code of international Law No. 97/1963
  • Adoption date for national laws: 01/01/9999
  • In force date: 01/04/1964
Code of international Law No. 97/1963 01/01/9999 01/04/1964

21-30 of 36 documents  for "National Laws"


Enforcement System

No results available


Cases

7 documents found, displaying all  for "Cases"

results per page, sorted by 
 • SK/0677/99/2015
  • National ID: SK/0677/99/2015
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 3, Article 14, 1.
  • Decision type: Administrative decision in appeal
  • Decision date: 14/01/2016
SK/0677/99/2015 link Chapter 3, Article 14, 1." Administrative decision in appeal" 14/01/2016
 • SK/0509/99/2015
  • National ID: SK/0509/99/2015
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 3, Article 9, 1.
  • Decision type: Administrative decision in appeal
  • Decision date: 25/01/2016
SK/0509/99/2015 link Chapter 3, Article 9, 1." Administrative decision in appeal" 25/01/2016
 • SK/0037/99/2016
  • National ID: SK/0037/99/2016
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 3, Article 8
  • Decision type: Administrative decision in appeal
  • Decision date: 03/02/2016
SK/0037/99/2016 link Chapter 3, Article 8" Administrative decision in appeal" 03/02/2016
 • SK/0747/99/2015
  • National ID: SK/0747/99/2015
  • Common Name: link
  • Directive Part: link
  • Decision type: Administrative decision in appeal
  • Decision date: 10/03/2016
SK/0747/99/2015 link link" Administrative decision in appeal" 10/03/2016
 • 16Co/314/2015
  • National ID: 16Co/314/2015
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 3, Article 9
  • Decision type: Court decision in appeal
  • Decision date: 12/05/2016
16Co/314/2015 link Chapter 3, Article 9" Court decision in appeal" 12/05/2016
 • SK/0163/99/2016
  • National ID: SK/0163/99/2016
  • Common Name: link
  • Directive Part: Chapter 3, Article 13, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (g) Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 11, 2. Chapter 3, Article 14, 1.
  • Decision type: Administrative decision in appeal
  • Decision date: 06/09/2016
SK/0163/99/2016 link Chapter 3, Article 13, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (g) Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 11, 2. Chapter 3, Article 14, 1." Administrative decision in appeal" 06/09/2016
 • 8Sžo/3/2015
  • National ID: 8Sžo/3/2015
  • Common Name: link
  • Directive Part: Article 1, 1. Chapter 1, Article 2, (8) Article 7, 2.
  • Decision type: Supreme court decision
  • Decision date: 14/12/2016
8Sžo/3/2015 link Article 1, 1. Chapter 1, Article 2, (8) Article 7, 2." Supreme court decision" 14/12/2016

7 documents found, displaying all  for "Cases"


Legal Literature

4 documents found, displaying all  for "Legal Literature"

results per page, sorted by 
Krivak & Co Law Firm, "Novelizácia smernice o právach spotrebiteľov. Smernica ES č. 2011/83 o právach spotrebiteľov", 2011, accessed 04.01.2017 Amendment of the consumer rights directive. Krivak & Co Law Firm 01/01/1970
GABRIŽ, M., "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho", 2014, accessed 04.01.2017 The Act on consumer protection on the sale of goods or provision of services based on distance contracts and off-premises contract GABRIŽ, M., Krivak & Co Law Firm 01/01/1970
Justičná revue, 66, 2014, no. 3, p. 411-423 Consumer law and Regulation on Common European Sales law RYCHNAVSKÝ, P. 01/01/1970
Jana Mazáková, IURIS LIBRI spol. s.r.o., 2016, ISBN 978-80-89635-23-8 Case law. Consumer protection MAZÁKOVÁ, J. 01/01/1970

4 documents found, displaying all  for "Legal Literature"


Other material

No results available