Consumer Rights Directive (2011/83) - Sverige

Nationell lagstiftning

11–20 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
Marknadsföringslag (2008:486) 04/06/2008 01/07/2008
 • Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 05/06/2008
  • Datum för ikraftträdande: 16/06/2008
Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486) 05/06/2008 16/06/2008
 • Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 28/05/2009
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/2009
Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket 28/05/2009 01/07/2009
 • Lag (2010:751) om betaltjänster
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 23/06/2010
  • Datum för ikraftträdande: 01/08/2010
Lag (2010:751) om betaltjänster 23/06/2010 01/08/2010
 • Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt (2011:914)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 22/06/2011
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/9999
  • PDF: legislation485_sv.pdf
Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt (2011:914) 22/06/2011 01/01/9999
 • Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 22/06/2011
  • Datum för ikraftträdande: 01/08/2011
Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt 22/06/2011 01/08/2011
 • Konsumentverkets föreskrifter om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 09/08/2011
  • Datum för ikraftträdande: 01/09/2011
Konsumentverkets föreskrifter om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt 09/08/2011 01/09/2011
Package Tours Act (SFS 2018:1217) 20/06/2018 01/08/2018
 • Regulation on the standard form for package travel and linked travel arrangements (SFS 2018:1334)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 20/06/2018
  • Datum för ikraftträdande: 01/08/2018
Regulation on the standard form for package travel and linked travel arrangements (SFS 2018:1334) 20/06/2018 01/08/2018
Travel Guarantees Act (SFS 2018:1218) 20/06/2018 01/08/2018

11–20 av 37 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

7 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • NJA 2013 s. 524
  • Nationellt id-nummer: NJA 2013 s. 524
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 1. Chapter 4, Article 20 Article 5, 3.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 13/06/2013
NJA 2013 s. 524 N/A Article 2, 1. Article 2, 2., (d) Article 3, 1. Chapter 4, Article 20 Article 5, 3." Beslut av högsta domstolen" 13/06/2013
 • MD 2015:2
  • Nationellt id-nummer: MD 2015:2
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 6, 1., (p) Chapter 3, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Article 5, 1., (c) Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 6, 1., (b) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 6, 1., (o)
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 09/03/2015
MD 2015:2 N/A Chapter 3, Article 6, 1., (p) Chapter 3, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Article 5, 1., (c) Chapter 3, Article 6, 1., (e) Chapter 3, Article 6, 1., (b) Chapter 3, Article 6, 1., (a) Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 6, 1., (o)" Domstolsbeslut överklagat" 09/03/2015
 • MD 2016:13
  • Nationellt id-nummer: MD 2016:13
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 1. Chapter 3, Article 16, (l)
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 15/08/2016
MD 2016:13 N/A Chapter 3, Article 9, 1. Chapter 3, Article 6, 1., (h) Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 1. Chapter 3, Article 16, (l)" Domstolsbeslut överklagat" 15/08/2016
 • Supreme Court, Judgment T 2286-18
  • Nationellt id-nummer: Supreme Court, Judgment T 2286-18
  • Vedertaget namn: N/A
  • Direktivdel: Chapter 3, Article 6, 1. Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 4.
  • Beslutstyp: Beslut av högsta domstolen
  • Beslutsdatum: 22/11/2018
Supreme Court, Judgment T 2286-18 N/A Chapter 3, Article 6, 1. Chapter 3, Article 9, 2., (a) Chapter 3, Article 8, 4." Beslut av högsta domstolen" 22/11/2018
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 11216-17 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6 Chapter 3, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 13/03/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 10059-18 N/A Annex I, 1. Chapter 3, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 27/06/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 10420-17 N/A Annex I, 1. Chapter 3, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 03/09/2019

7 dokument hittades, visar alla  för ”Ärenden”


Doktrin

1–10 av 12 dokument  för ”Doktrin”

träffar per sida, sorterade efter 
Herre, Johnny, 1963-. - Konsumentköplagen : en kommentar / Johnny Herre ; with Jan Ramberg. - 2014 – edition 4 - ISBN: 9789139018117 Konsumentköplagen: en kommentar HERRE, J, RAMBERG, J 01/01/1970
Svensson, Carl Anders, 1942-. - Den svenska marknadsföringslagstiftningen / Carl Anders Svensson. - 2016 – edition 17 - ISBN: 9789144112046 Den svenska marknadsföringslagstiftningen SVENSSON, C A 01/01/1970
Gerhard, Peter. - Köprättens grunder / Peter Gerhard. - 2015 - 13., [uppdated] edition.. - ISBN: 978914711366-8 The Grounds of the Law of Sales. GERHARD, P 01/01/1970
 • Norsteds Juridik ISBN: 9789139019756
  • Referens: Norsteds Juridik ISBN: 9789139019756
  • Titel: The law on distance contracts and agreements outside business premises: a comment.
  • Författare: KUTTENKEULER, ANNE
  • Utgivningsår: 2018
Norsteds Juridik ISBN: 9789139019756 The law on distance contracts and agreements outside business premises: a comment. KUTTENKEULER, ANNE 01/01/1970
Svensson CA, Den svenska marknadsföringslagstiftningen. (Studentlitteratur 2019) The Swedish Marketing Legislation ANDERS SVENSSON, C. 01/01/1970
Herre J, Konsumentköplagen. En kommentar. (Norstedts Juridik 2019) Consumer Sales Act: A commentary HERRE, J. ; RAMBERG, J 01/01/1970
 • Liber. PP. 83-123.
  • Referens: Liber. PP. 83-123.
  • Titel: Malmström’s Civil Law
  • Författare: RAMBERG, C.
  • Utgivningsår: 2020
Liber. PP. 83-123. Malmström’s Civil Law RAMBERG, C. 01/01/1970
Civilrättens grunder. IUSTUS. Pp. 72-75, 79-83, 123-166 The Fundamentals of Civil Law HÅSTAD, T., BJÖRKDAHL, E., BRATTSTRÖM, M., ZACKARIASSON, L. 01/01/1970
Lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler: en kommentar. Norsteds Juridik AB (digital only). Digital ISBN: 9789139022732. The Distance and Off-Premises Contract Act: A commentary KUTTENKEULER, A. 01/01/1970
Köprättens grunder. Liber. 15th edition. Basis of the Purchase Right GERHARD, P. 01/01/1970

1–10 av 12 dokument  för ”Doktrin”


Annat material

1–10 av 13 dokument  för ”Annat material”

träffar per sida, sorterade efter 
A dispute on whether a contract for a streaming service can be exempted from the right of withdrawal National Board for Consumer Disputes - Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
A dispute on whether a course on mindfulness and qigong is an activity exempted from the right of withdrawal. National Board for Consumer Disputes Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
A dispute on whether a dog training course is an activity exempted from the right to withdrawal. National Board for Consumer Disputes - Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
A follow-up of the requirement that telephone sales agreements be in writing, Swedish Government Official Reports 2021:79 The Government
A modernised consumer protection, Swedish Government Official Reports 2021:17 The Government
A new Consumer Sales Act, Legislative proposal. The Government
Decision 2019-02-08; 2018-01587 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2019-07-03; 2018-05453 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2021-03-29; 2020-15809 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2021-10-20; 2021-08342 The National Board for Consumer Disputes

1–10 av 13 dokument  för ”Annat material”