Injunctions Directive (2009/22) - Nederland

Nationale wetgeving

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Algemene termijnenwet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/07/1964
  • Datum van inwerkingtreding: 01/04/1965
  • PDF: legislation335_nl.pdf
Algemene termijnenwet 25/07/1964 01/04/1965
 • Colportagewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 07/09/1973
  • Datum van inwerkingtreding: 01/08/1975
  • PDF: legislation261_nl.pdf
Colportagewet 07/09/1973 01/08/1975
 • Mediawet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/04/1987
  • Datum van inwerkingtreding: 04/06/1987
  • PDF: legislation321_nl.pdf
Mediawet 21/04/1987 04/06/1987
 • Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen)
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
  • PDF: legislation255_nl.pdf
Besluit van 15 januari 1993, houdende regels inzake de gegevens die de organisatoren van georganiseerde reizen ten behoeve van de reizigers moeten vermelden (Gegevensbesluit georganiseerde reizen) 15/01/1993 27/01/1993
 • Gegevensbesluit georganiseerde reizen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 15/01/1993
  • Datum van inwerkingtreding: 27/01/1993
Gegevensbesluit georganiseerde reizen 15/01/1993 27/01/1993
 • Telecommunicatiewet
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 19/10/1998
  • Datum van inwerkingtreding: 05/11/1998
  • PDF: legislation323_nl.pdf
Telecommunicatiewet 19/10/1998 05/11/1998
 • Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 10/04/1999
  • Datum van inwerkingtreding: 16/04/1999
Aanpassing van Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende oneerlijke bedingen in consumentenovereenkomsten 10/04/1999 16/04/1999
 • Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/04/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/01/2001
  • PDF: legislation260_nl.pdf
Wet van 25 april 2000 tot aanpassing van de Boeken 3 en 6 van het Burgerlijk Wetboek aan de richtlijn betreffende het doen staken van inbreuken in het raam van de bescherming van de consumentenbelangen 25/04/2000 01/01/2001
 • Wet bescherming persoonsgegevens
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/07/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/09/2001
  • PDF: legislation324_nl.pdf
Wet bescherming persoonsgegevens 06/07/2000 01/09/2001
 • Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/12/2000
  • Datum van inwerkingtreding: 01/02/2001
  • PDF: legislation258_nl.pdf
Wet van 21 december 2000 tot aanpassing van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek aan richtlijn nr. 97/7/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 20 mei 1997 21/12/2000 01/02/2001

1-10 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"


Handhavingssysteem

Geen resultaten


Zaken

Eén document gevonden.  voor "Zaken"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • ECLI:NL:PHR:2013:2625
  • Nationaal ID: ECLI:NL:PHR:2013:2625
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: link
  • Soort beslissing: Beslissing hooggerechtshof
  • Datum beslissing: 17/12/2013
ECLI:NL:PHR:2013:2625 N/A link" Beslissing hooggerechtshof" 17/12/2013

Eén document gevonden.  voor "Zaken"


Rechtsleer

11-15 van 15 documenten  voor "Rechtsleer"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Tijdschrift voor Konsumentenrecht (TvC), 2011, pages 16-19
Tijdschrift voor Konsumentenrecht (TvC), 2011, pages 16-19 Handhaving van consumentenrecht : enige opmerkingen bij de preadviezen van Marco Loos en Willem van Boom voor de Vereniging voor Burgerlijk Recht, 19 april 2010 E.H Hondius 01/01/1970
 • NtEr 2016/10.1
  • Referentie: NtEr 2016/10.1
  • Titel: E-commerce, collectieve verbodsacties en rechtskeuzebedingen in consumentenovereenkomsten: verfijning van het Europees conflictenrecht
  • Auteur: STRENG, R.P.
  • Jaar van publicatie: 2016
NtEr 2016/10.1 E-commerce, collectieve verbodsacties en rechtskeuzebedingen in consumentenovereenkomsten: verfijning van het Europees conflictenrecht STRENG, R.P. 01/01/1970
 • TvC 2016/4
  • Referentie: TvC 2016/4
  • Titel: 'Praktijk: De derdenwerking van collectieve acties tegen onredelijke bedingen in het licht van de Europese rechtspraak
  • Auteur: PAVILLON, C.M.D.S.
  • Jaar van publicatie: 2016
TvC 2016/4 'Praktijk: De derdenwerking van collectieve acties tegen onredelijke bedingen in het licht van de Europese rechtspraak PAVILLON, C.M.D.S. 01/01/1970
Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken nº 1, pp. 6-18 The revised CPC Regulation as a solution for cross-border consumer suffering? TERRYN, E. and VERBIEST, P. 01/01/1970
Nederlands tijdschrift voor Europees Recht nº 5-6, pp. 150-156 and nº 7-8, pp. 227-233 Old wine in new bags? Modernisation of European Consumer Law (I) and (II). LOOS, M.B.M 01/01/1970

11-15 van 15 documenten  voor "Rechtsleer"


Ander materiaal

Geen resultaten