Injunctions Directive (2009/22) - Nederland

Nationale wetgeving

11-19 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/12/2001
  • Datum van inwerkingtreding: 12/10/2001
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 06/12/2001 12/10/2001
 • Besluit prijsaanduiding producten
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/05/2003
  • Datum van inwerkingtreding: 11/06/2003
  • PDF: legislation259_nl.pdf
Besluit prijsaanduiding producten 21/05/2003 11/06/2003
 • Burgerlijk Wetboek
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 18/10/2004
  • Datum van inwerkingtreding: 01/11/2004
  • PDF: legislation254_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 18/10/2004 01/11/2004
 • Burgerlijk Wetboek
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/09/2008
  • Datum van inwerkingtreding: 15/10/2008
  • PDF: UCP - Netherlands_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 25/09/2008 15/10/2008
 • Algemene wet bestuursrecht
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 29/12/2008
  • Datum van inwerkingtreding: 04/06/1994
Algemene wet bestuursrecht 29/12/2008 04/06/1994
 • Wet handhaving consumentenbescherming
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 22/12/2011
  • Datum van inwerkingtreding: 08/02/2012
  • PDF: legislation466_nl.pdf
Wet handhaving consumentenbescherming 22/12/2011 08/02/2012
 • Burgerlijk Wetboek
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 23/01/2013
  • Datum van inwerkingtreding: 13/06/2014
  • PDF: kst-33520-3_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 23/01/2013 13/06/2014
INSTELLINGSWET AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT 28/02/2013 28/02/2013
 • Burgerlijk Wetboek
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 12/03/2014
  • Datum van inwerkingtreding: 13/06/2014
  • PDF: stb-2014-140_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 12/03/2014 13/06/2014

11-19 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"


Handhavingssysteem

Geen resultaten


Zaken

Eén document gevonden.  voor "Zaken"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • ECLI:NL:PHR:2013:2625
  • Nationaal ID: ECLI:NL:PHR:2013:2625
  • Gangbare benaming: N/A
  • Richtlijnonderdelen: link
  • Soort beslissing: Beslissing hooggerechtshof
  • Datum beslissing: 17/12/2013
ECLI:NL:PHR:2013:2625 N/A link" Beslissing hooggerechtshof" 17/12/2013

Eén document gevonden.  voor "Zaken"


Rechtsleer

1-10 van 15 documenten  voor "Rechtsleer"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
Nieuwsbrief BW (NbBW), 1998, pages 108-110, nr. 10 De richtlijn collectieve acties in consumentenzaken N. Frenk 01/01/1970
Tijdschrift voor Konsumentenrecht (TvC), 1999, pages 297-307, nr. 5 Wetsvoorstel implementatie EU-Richtlijn grensoverschrijdende collectieve acties L.J.H. Molenberg, Y.M.P. Ritzen 01/01/1970
Weekblad voor Privaatrecht, Notariaat en Registratie (WPNR), 2000, pages 853-856, nr. 6425 Nieuwe wettelijke overlegtermijnen voorafgaande aan een collectiviteitsactie, spel of realiteit? H.J. Snijders 01/01/1970
Praktisch procederen (PP), 2001, pages 55-60, nr. 3 Algemene voorwaarden: praktisch benaderd (1) J.G.J. Rinkes, J.M.P. Verstappen 01/01/1970
Tijdschrift voor Privaatrecht (TvPr), 2003, pages 1413-1488, nr. 4 Bundeling van vorderingen N. Frenk 01/01/1970
 • 2007, p. 254, publisher: Groningen: Europa Law Publishing
2007, p. 254, publisher: Groningen: Europa Law Publishing Collective enforcement of consumer law : securing compliance in Europe through private group action and public authority intervention M.B.M. Loos, W.H. van Boom 01/01/1970
Economisch-statistische berichten, 2009, pages 557-558 Collectief schadevergoedingsrecht en de paretiaanse welvaartstheorie. G. Ten Kate 01/01/1970
2010, p. 224, publisher: Deventer: Kluwer Handhaving van het consumentenrecht M.B.M. Loos, W.H. van Boom 01/01/1970
2010, p. 292, publisher: Zutphen: Paris Handhaving consumentenbescherming W.H. van Boom 01/01/1970
2011, p. 118, publisher: Deventer: Kluwer Wet handhaving consumentenbescherming A.R. Liebregt 01/01/1970

1-10 van 15 documenten  voor "Rechtsleer"


Ander materiaal

Geen resultaten