Consumer Rights Directive (2011/83) - Česká republika

Použitelné vnitrostátní právní předpisy

11-20 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • Nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 20/11/2013
  • Vstup v platnost: 01/01/2014
Nařízení vlády č. 364/2013 Sb., o formulářích pro smlouvy, ve kterých se sjednává dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby 20/11/2013 01/01/2014
 • Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 13/05/2015
  • Vstup v platnost: 05/06/2015
Zákon č. 458/2000 Sb., energetický zákon, ve znění zákona č. 131/2015 Sb. 13/05/2015 05/06/2015
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb.
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění zákona č. 378/2015 Sb. 09/12/2015 28/12/2015
 • Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 91/2016 Sb.
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 03/03/2016
  • Vstup v platnost: 15/04/2016
  • PDF: 91-2016-Sb_cs.pdf
Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky ve znění zákona č. 91/2016 Sb. 03/03/2016 15/04/2016
 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 304/2016 Sb.
Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ve znění zákona č. 304/2016 Sb. 24/08/2016 23/09/2016
 • Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
  • PDF: legislation451_cs.pdf
Zákon č. 40/1964 Sb., občanský zákoník 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 378/2007, o léčivech
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
Zákon č. 378/2007, o léčivech 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 159/1999 O některých pod-mínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
  • PDF: legislation452_cs.pdf
Zákon č. 159/1999 O některých pod-mínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zák. č. 19/2012 Sb.
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
Zákon č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a o výkonu rozhodčích nálezů, ve znění zák. č. 19/2012 Sb. 01/01/9999 01/01/9999
 • Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele
  • Datum přijetí vnitrostátních právních předpisů: 01/01/9999
  • Vstup v platnost: 01/01/9999
  • PDF: legislation453_cs.pdf
Zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele 01/01/9999 01/01/9999

11-20 z 22 dokumenty  pro „vnitrostátní právo“


Systém výkonu rozhodnutí

Výsledky nejsou k dispozici.


Jednotlivé případy

Nalezeno: 7 dokumenty, zobrazeno vše  pro „případy“

výsledků na stránce, tříděno podle 
 • III. ÚS 3725/13
  • Národní identifikační číslo: III. ÚS 3725/13
  • Obecný název: Bank fees (judgment III. ÚS 3725/13)
  • Část směrnice: Chapter 5, Article 25
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 10/04/2014
III. ÚS 3725/13 Bank fees (judgment III. ÚS 3725/13) Chapter 5, Article 25" Jiné" 10/04/2014
 • II.ÚS 1810/13
  • Národní identifikační číslo: II.ÚS 1810/13
  • Obecný název: link
  • Část směrnice: Chapter 5, Article 25
  • Typ rozhodnutí: Jiné
  • Datum vydání rozhodnutí: 13/05/2014
II.ÚS 1810/13 link Chapter 5, Article 25" Jiné" 13/05/2014
 • 19 C 215/2014
  • Národní identifikační číslo: 19 C 215/2014
  • Obecný název: link
  • Část směrnice: Chapter 3, Article 8 Chapter 1, Article 1
  • Typ rozhodnutí: Soudní rozhodnutí, první stupeň
  • Datum vydání rozhodnutí: 07/10/2014
19 C 215/2014 link Chapter 3, Article 8 Chapter 1, Article 1" Soudní rozhodnutí, první stupeň" 07/10/2014
 • Constitutional Court, decision II.ÚS 2778/19
  • Národní identifikační číslo: Constitutional Court, decision II.ÚS 2778/19
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Chapter 3, Article 14
  • Typ rozhodnutí: Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení
  • Datum vydání rozhodnutí: 05/11/2019
Constitutional Court, decision II.ÚS 2778/19 N/A Chapter 3, Article 14" Soudní rozhodnutí v odvolacím řízení" 05/11/2019
 • Constitutional Court, Judgement II.úS 78/19
Constitutional Court, Judgement II.úS 78/19 N/A Chapter 2, Article 5 Article 3" Jiné" 24/01/2020
 • Supreme Court, Judgement 33 Cdo 325/2020
  • Národní identifikační číslo: Supreme Court, Judgement 33 Cdo 325/2020
  • Obecný název: N/A
  • Část směrnice: Article 5 Article 5 Chapter 2, Article 5
  • Typ rozhodnutí: Rozhodnutí Nejvyššího soudu
  • Datum vydání rozhodnutí: 28/07/2020
Supreme Court, Judgement 33 Cdo 325/2020 N/A Article 5 Article 5 Chapter 2, Article 5" Rozhodnutí Nejvyššího soudu" 28/07/2020
 • Constitutional Court, Judgement II.úS 3000/19
Constitutional Court, Judgement II.úS 3000/19 N/A Article 5 Article 5 Chapter 2, Article 5" Jiné" 27/10/2020

Nalezeno: 7 dokumenty, zobrazeno vše  pro „případy“


Právní nauka

1-10 z 11 dokumenty  pro „právní nauku“

výsledků na stránce, tříděno podle 
Jiří Kostelecký, Nová směrnice o právech spotřebitelů - mají se prodejci na co těšit?, EU Legal News Říjen 2011, 8 Nová směrnice o právech spotřebitelů - mají se prodejci na co těšit? KOSTELECKY, J. 01/01/1970
Tichý, L.: Sborník Karlovarské právnické dny, vol. 22, year 2014, page 84 et seq. Kupní smlouva a spotřebitelská kupní smlouva, včetně odpovědnosti za vady TICHÝ, L. 01/01/1970
Hulmák, M. a kol.: Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část (§ 1721–2054). Komentář. 1. vydání. Praha: C. H. Beck, 2014, 1335 s., ISBN: 978-80-7400-535-0 Občanský zákoník V. Závazkové právo. Obecná část. HULMÁK, M. 01/01/1970
Brožek, O.: Informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli v novém občanském zákoníku, Rekodifikace a praxe, vol. 12, year 2014, Wolters Kluwer, Informační povinnost podnikatele vůči spotřebiteli v novém občanském zákoníku BROZEK, O. 01/01/1970
Švestka, Dvořák, Fiala, Pelikánová, Pelikán, Bányaiová et. al..: Občanský zákoník - Komentář - Svazek V, Wolters Kluwer, 2014, 1700 pages, ISBN: 978-80-7478-638-9 Občanský zákoník - Komentář - Svazek V - § 1721 - 2520 občanského zákoníku SVESTKA, J., DVORAK, J., FIALA, J., PELIKÁNOVÁ, I., PELIKÁN, R., BÁNYAIOVA, A. 01/01/1970
Vítová, B.: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva, Wolters Kluwer, 2014, 264 pages, ISBN: 978-80-7478-492-7 Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva VÍTOVÁ, B. 01/01/1970
 • Bálek, J.: online magazine Epravo.cz, 03/2015
Bálek, J.: online magazine Epravo.cz, 03/2015 Ochrana spotřebitele ve světle harmonizačně-právních kroků Evropské unie BÁLEK, J. 01/01/1970
Janošek, V.: online magazine Epravo.cz, 07/2015 Když knihu, tak zdarma! Opravdu? JANOSEK, V. 01/01/1970
Kučera, Z.: Uzavírání spotřebitelských smluv na internetu, Rekodifikace a praxe, vol. 05, year 2015, Wolters Kluwer, page 4 et seq. Uzavírání spotřebitelských smluv na internetu KUCERA, Z. 01/01/1970
 • Obchodněprávní revue 9/2019. pp. 227-230
  • Referenční číslo: Obchodněprávní revue 9/2019. pp. 227-230
  • Název: Proposal for a Directive on Certain Aspects of Contracts for the Sale of Goods in the Context of Czech Private Law
  • Autor: SELUCKÁ, M.
  • Rok vydání: 2019
Obchodněprávní revue 9/2019. pp. 227-230 Proposal for a Directive on Certain Aspects of Contracts for the Sale of Goods in the Context of Czech Private Law SELUCKÁ, M. 01/01/1970

1-10 z 11 dokumenty  pro „právní nauku“


Ostatní materiál

Výsledky nejsou k dispozici.