Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Polska

Przepisy krajowe

11-20 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 27/07/2002
  • Data wejścia w życie: 01/01/2003
  • PDF: legislation267_pl.pdf
Ustawa z 27 lipca 2002 r. o szczegółowych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego 27/07/2002 01/01/2003
 • Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 22/05/2003
  • Data wejścia w życie: 01/01/2004
Ustawa o nadzorze ubezpieczeniowym i emerytalnym oraz Rzeczniku Ubezpieczonych 22/05/2003 01/01/2004
 • Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 02/07/2004
  • Data wejścia w życie: 01/01/9999
  • PDF: legislation347_pl.pdf
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r.o swobodzie działalności gospodarczej 02/07/2004 01/01/9999
 • Ustawaz dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów
  • Data przyjęcia przepisów krajowych: 16/02/2007
  • Data wejścia w życie: 01/01/9999
Ustawaz dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 01/01/9999
Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów 16/02/2007 21/04/2007
Ustawa o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym 23/08/2007 21/12/2007
Prawo prywatne międzynarodowe 11/02/2011 16/05/2011
 • Ustawa o timeshare
Ustawa o timeshare 16/09/2011 28/04/2012
Ustawa o informowaniu o cenach towarów i usług 09/05/2014 25/07/2014
Ustawa o prawach konsumenta 30/05/2014 25/12/2014

11-20 z 23 dokumenty  dla „Przepisów krajowych”


System egzekwowania przepisów

Brak wyników


Sprawy

1-10 z 44 dokumenty  dla „Spraw”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Decision nr RLU nr 2/2009
  • Identyfikator krajowy: Decision nr RLU nr 2/2009
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 03/04/2009
Decision nr RLU nr 2/2009 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)" Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 03/04/2009
 • Decision nr DDK 1/2009
  • Identyfikator krajowy: Decision nr DDK 1/2009
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 28/04/2009
Decision nr DDK 1/2009 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 28/04/2009
 • Decision nr RGD. 8/2009
  • Identyfikator krajowy: Decision nr RGD. 8/2009
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Article 5, 2.
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 30/04/2009
Decision nr RGD. 8/2009 N/A Chapter 2, Article 5, 2." Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 30/04/2009
 • Court decision, XVII Ama 68/08
  • Identyfikator krajowy: Court decision, XVII Ama 68/08
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Rodzaj decyzji: Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym
  • Data decyzji: 26/10/2009
Court decision, XVII Ama 68/08 N/A Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Orzeczenie sądu w postępowaniu odwoławczym" 26/10/2009
 • Decision nr RŁO 9/2010
  • Identyfikator krajowy: Decision nr RŁO 9/2010
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 19/04/2010
Decision nr RŁO 9/2010 N/A Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c) Chapter 2, Article 5, 1." Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 19/04/2010
 • Decision DDK Nr 7/2010
  • Identyfikator krajowy: Decision DDK Nr 7/2010
  • Nazwa zwyczajowa: link
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 21/07/2010
Decision DDK Nr 7/2010 link Chapter 2, Article 5, 4. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 21/07/2010
 • Decision no. RGD-6/2011
  • Identyfikator krajowy: Decision no. RGD-6/2011
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c)
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 22/07/2010
Decision no. RGD-6/2011 N/A Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 7, 4., (c)" Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 22/07/2010
 • Decision nr 8/2010
  • Identyfikator krajowy: Decision nr 8/2010
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 29/07/2010
Decision nr 8/2010 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 29/07/2010
 • Decision no. RBG-18/2010
  • Identyfikator krajowy: Decision no. RBG-18/2010
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 15/11/2010
Decision no. RBG-18/2010 N/A Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d)" Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 15/11/2010
 • Decision no. RPZ-28/2010
  • Identyfikator krajowy: Decision no. RPZ-28/2010
  • Nazwa zwyczajowa: N/A
  • Część dyrektywy: Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)
  • Rodzaj decyzji: Decyzja administracyjna w pierwszej instancji
  • Data decyzji: 09/12/2010
Decision no. RPZ-28/2010 N/A Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (b)" Decyzja administracyjna w pierwszej instancji" 09/12/2010

1-10 z 44 dokumenty  dla „Spraw”


Literatura prawnicza

1-10 z 14 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”

wyników na stronie, uporządkowano według 
 • Państwo i Prawo, 11/2008, p.52-65
Państwo i Prawo, 11/2008, p.52-65 Product placement jako nieuczciwa praktyka rynkowa M. NAMYSŁOWSKA and K. SZTOBRYN 01/01/1970
Europejski Przegląd Sądowy, March 2008, p.13-21 Praktyki banków naruszające interesy konsumentów na przykładzie kart kredytowych R. POŹDZIK 01/01/1970
 • Monitor Prawniczy 2/2008, p. 79-88
Monitor Prawniczy 2/2008, p. 79-88 Agresywne praktyki handlowe oraz ich implementacja do prawa polskiego M. ROGOWSKI 01/01/1970
Przegląd Prawa Handlowego, March 2009, pages 53-58 Nieuczciwa konkurencja a dobre obyczaje oraz class action po polsku D. DU CANE 01/01/1970
http://www.e-radcaprawny.org/eshop,1,3,3,479,szczegoly,komis,0,1,2.html Product placement jako nieuczciwa praktyka rynkowa D. CHOJNACKA - DZIEDZIC 01/01/1970
 • Państwo i Prawo, 4/2010, pages 52-64
  • Odniesienie: Państwo i Prawo, 4/2010, pages 52-64
  • Tytuł: Wymogi staranności zawodowej przedsiębiorcy (w świetle dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych)
  • Autor: R. STEFANICKI
  • Rok publikacji: 2010
Państwo i Prawo, 4/2010, pages 52-64 Wymogi staranności zawodowej przedsiębiorcy (w świetle dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych) R. STEFANICKI 01/01/1970
 • Europejski Przegląd Sądowy, 8/2010, p. 29-35
Europejski Przegląd Sądowy, 8/2010, p. 29-35 Znaczenie czarnej listy nieuczciwych praktyk handlowych - uwagi na tle orzecznictwa TS M. NAMYSŁOWSKA 01/01/1970
 • Państwo i Prawo, 2011, no 6. pages 51-63.
  • Odniesienie: Państwo i Prawo, 2011, no 6. pages 51-63.
  • Tytuł: Koncepcja zupełnej harmonizacji prawa ochrony konsumenta (na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych)
  • Autor: STEFANICKI, R.
  • Rok publikacji: 2011
Państwo i Prawo, 2011, no 6. pages 51-63. Koncepcja zupełnej harmonizacji prawa ochrony konsumenta (na przykładzie dyrektywy o nieuczciwych praktykach handlowych) STEFANICKI, R. 01/01/1970
Europejski Przegląd Sądowy, 2014, no 1, pages 90-94 Zwalczanie nieuczciwej reklamy w prawie UE (zagadnienia podstawowe) SKUBISZ, R. 01/01/1970
 • Europejski Przegląd Sądowy, 2014, no 2. pages 26-31.
Europejski Przegląd Sądowy, 2014, no 2. pages 26-31. Stosowanie dyrektywy 2005/29/WE o nieuczciwych praktykach handlowych w świetle pierwszego sprawozdania Komisji. NAMYSŁOWSKA, M. 01/01/1970

1-10 z 14 dokumenty  dla „Literatury prawniczej”


Inne materiały

Znaleziono 9 dokumenty , wyświetlane są wszystkie pozycje  dla „Innych materiałów”

wyników na stronie, uporządkowano według 
Decision nº RLU 03/2018 of 31 December 2018 Competition and Consumer Protection Office in Poland
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-2/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. DOZIK-4/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RBG-6/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RGD-4/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RGD-7/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RŁO-1/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office no. RŁO-6/2020 The President of Competition and Consumer Protection Office
Decision of the President of Competition and Consumer Protection Office RBG-13/2019 The President of Competition and Consumer Protection Office

Znaleziono 9 dokumenty , wyświetlane są wszystkie pozycje  dla „Innych materiałów”