Sluiten

BÈTAVERSIE VAN HET PORTAAL NU BESCHIKBAAR!

Bezoek de bètaversie van het Europees e-justitieportaal en vertel ons wat u ervan vindt!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Distance Selling Directive (97/7) - België

Nationale wetgeving
Titel Datum van vaststelling nationale wetgeving Datum van inwerkingtreding PDF
Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de consument, van toepassing worden verklaard op financiële instrumenten, effecten en waarden. 05/12/2000 01/01/9999 legislation384_nl.pdf
Arrêté royal du 5/12/2000 rendant applicables aux instruments financiers et aux titres et valeurs certaines dispositions de la loi du 14 juillet 1991 sur les pratiques du commerce et sur l'information et la protection du consommateur 05/12/2000 01/05/2001 legislation223_nl.pdf
Wet betreffende de intracommunautaire vorderingen tot staking op het gebied van de bescherming van de consumentenbelangen 26/05/2002 01/01/9999 legislation390_nl.pdf
Loi du 26/5/2002 relative aux actions en cessation intracommunautaires en matière de protection des intérêts des consommateurs 26/05/2002 20/07/2002 legislation326_nl.pdf
Wet betreffende de misleidende en vergelijkende reclame, de onrechtmatige bedingen en de op afstand gesloten overeenkomsten inzake de vrije beroepen 02/08/2002 01/01/9999 legislation383_nl.pdf
Loi du 2/8/2002 relative à la publicité trompeuse et à la publicité comparative, aux clauses abusives et aux contrats à distance en ce qui concerne les professions libérales 02/08/2002 30/11/2002 legislation168_nl.pdf
Koninklijk besluit houdende uitsluiting van sommige overeenkomsten op afstand betreffende het verrichten van diensten voor logies, vervoer, het restaurantbedrijf en vrijetijdsbesteding, van het toepassingsgebied v. d. artikelen 79 en 80 v.d. wet v.14.7.91 18/11/2002 01/01/9999 legislation391_nl.pdf
Arrêté royal du 18/11/2002 excluant certains contrats à distance de fourniture de services d'hébergement, de transports, de restauration et de loisirs, du champ d'application des articles 79 et 80 de la loi du 14 juillet 1991 18/11/2002 13/12/2002 legislation333_nl.pdf
Koninklijk besluit houdende vaststelling van bijzondere regels inzake prijsaanduiding in de reizensector 11/07/2003 01/01/9999 legislation386_nl.pdf
Arrêté royal du 11/7/2003 portant fixation de règles particulières en matière d'indication du prix dans le secteur du voyage 11/07/2003 02/07/2004 legislation143_nl.pdf
47 records gevonden, u ziet 21 tot en met 30. Bladzijde:Eerste pagina Vorige pagina 1 2 3 4 5 Volgende pagina Laatste pagina
Handhavingssysteem

Geen resultaten

Zaken
Nationaal ID Gangbare benaming Richtlijnonderdelen Soort beslissing Datum beslissing
link 1. Euphony Benelux NV, 2. KRC Genk / Belgacom Mobile NV

Article 2, (1)

Overige 27/03/2003
link Etat belge / S.A. La Redoute catalogue Benelux

Article 6, 1.

Overige 20/11/2001
link Etat belge / S.A. Movitex

Article 4, 2.

Article 6, 1.

Article 4, 1.

Article 6, 1.

Overige 06/02/1996
55/2011 link

Article 1, 1.

Article 1

Overige 26/05/2010
link link

link

link

Overige 22/01/2016
link P. Bakker Hillegom / Ets. Gonthier

Article 6, 1.

Article 5, 1.

Article 6, 1.

Overige 21/01/1999
link UPEA SA; DKV SA; AXA Royale Belge SA; Fortis SA / Solimut; MC; e.o.

Article 9

Overige 23/05/2003
7 records gevonden, u ziet ze alle records. Bladzijde: 1
Rechtsleer
Referentie Titel Auteur Jaar van publicatie
CBR Jaarboek (CBR), 2004, pages 173-183 Actualia consumentenrecht R. Steennot 2004
2006, p. 100, publisher: Cousy, H., Stuyck, J. Actuele vraagstukken van het recht inzake handelspraktijken Jules Jules Stuyck, Evelyne Terryn, Peter Wytinck 2006
TPR, 2011, pages 677-780 De implementatie van de richtlijn inzake oneerlijke Handelspraktijken in België en Nederland R. Steennot, P. Geerts 2011
Tijdschrift van de Vrederechters, 2007, pages 378-392 De rechtmatigheid van schadebedingen en de overeenkomst op afstand R. Steennot 2007
Verkoop op afstand en telematica: juridische aspecten (Verkoop op afstand en telematica:...), 1997, pages 1-42 Développements européens en matière de vente à distance et de commerce électronique Michel Van Huffel 1997
JDE, 2012, pages 22-27 Droit de la consommation (Année 2011) Elise Poillot 2012
Sociaal-Economische Wetgeving, 2000, pages 314-328 Europese regelgeving inzake verkoop op afstand: een stand van zaken Gert Straetmans 2000
Larcier, 2006, p. 250 Financiële diensten op afstand R. Steennot 2006
Intersentia, 2007, p. 628 Handboek consumentenbescherming en handelspraktijken R. Steennot, S. Dejonghe 2007
economisch recht: ondernemingen, concurrenten en consumenten (economisch recht), 2011, pages 309-365 Handelspraktijken en marktpraktijken: van consumenten- tot mededingingsbescherming R. Steennot, D. Bruloot 2011
17 records gevonden, u ziet 1 tot en met 10. Bladzijde: 1 2 Volgende pagina Laatste pagina
Ander materiaal

Geen resultaten