Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Nederland

Nationale wetgeving

11-19 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 06/12/2001
  • Datum van inwerkingtreding: 12/10/2001
Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering 06/12/2001 12/10/2001
 • Besluit prijsaanduiding producten
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 21/05/2003
  • Datum van inwerkingtreding: 11/06/2003
  • PDF: legislation259_nl.pdf
Besluit prijsaanduiding producten 21/05/2003 11/06/2003
 • Burgerlijk Wetboek
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 18/10/2004
  • Datum van inwerkingtreding: 01/11/2004
  • PDF: legislation254_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 18/10/2004 01/11/2004
 • Burgerlijk Wetboek
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 25/09/2008
  • Datum van inwerkingtreding: 15/10/2008
  • PDF: UCP - Netherlands_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 25/09/2008 15/10/2008
 • Algemene wet bestuursrecht
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 29/12/2008
  • Datum van inwerkingtreding: 04/06/1994
Algemene wet bestuursrecht 29/12/2008 04/06/1994
 • Wet handhaving consumentenbescherming
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 22/12/2011
  • Datum van inwerkingtreding: 08/02/2012
  • PDF: legislation466_nl.pdf
Wet handhaving consumentenbescherming 22/12/2011 08/02/2012
 • Burgerlijk Wetboek
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 23/01/2013
  • Datum van inwerkingtreding: 13/06/2014
  • PDF: kst-33520-3_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 23/01/2013 13/06/2014
INSTELLINGSWET AUTORITEIT CONSUMENT EN MARKT 28/02/2013 28/02/2013
 • Burgerlijk Wetboek
  • Datum van vaststelling nationale wetgeving: 12/03/2014
  • Datum van inwerkingtreding: 13/06/2014
  • PDF: stb-2014-140_nl.pdf
Burgerlijk Wetboek 12/03/2014 13/06/2014

11-19 van 19 documenten  voor "Nationale wetgeving"


Handhavingssysteem

Geen resultaten


Zaken

41-50 van 55 documenten  voor "Zaken"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
 • Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.258.782/01
Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.258.782/01 N/A Article 6 Article 4 Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 23/02/2021
Court of Appeal, Hertogenbosch, Judgement 200.261.679/01 N/A Article 4 Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 16/03/2021
 • Court of Appeal, Arnhem-Leeuwarden, Judgement 200.251.364
Court of Appeal, Arnhem-Leeuwarden, Judgement 200.251.364 N/A Article 4, 2. ANNEX I, 2., (b) Article 3 ANNEX I, 1., (j)" Rechterlijke beslissing in beroep" 13/04/2021
 • Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.267.239/01
Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.267.239/01 N/A Article 5 Article 5 Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 11/05/2021
 • Court of Appeal, The Hague, Judgement 200.270.005/01
Court of Appeal, The Hague, Judgement 200.270.005/01 N/A Article 3 ANNEX I, 1., (j)" Rechterlijke beslissing in beroep" 25/05/2021
Court of Appeal, The Hague, Judgement 200.280.222/01 N/A Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 08/06/2021
 • Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.269.191/01
Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.269.191/01 N/A Article 5 Article 6 Article 5 Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 15/06/2021
Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.255.783/01 N/A Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 15/06/2021
Court of Appeal, Hertogenbosch, Judgement 200.271.887/01 N/A Article 3" Rechterlijke beslissing in beroep" 14/09/2021
Court of Appeal, Amsterdam, Judgement 200.035.548/01 N/A Article 6" Rechterlijke beslissing in beroep" 14/09/2021

41-50 van 55 documenten  voor "Zaken"


Rechtsleer

51-60 van 68 documenten  voor "Rechtsleer"

resultaten per pagina, gerangschikt op 
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken. Vol. 2. pp. 80-84 Do you understand what you don’t read? JONGENEEL, R.H.C. 01/01/1970
Weekblad voor het Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Vol. 7251. pp. 622-629 Better lost all the way than to turn back half way?- The prescription of the sanction for unfair terms. PAVILLON, C.M.D.S. 01/01/1970
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken. Vol. 4. pp. 161-171 Towards a more responsive enforcement of Dutch law regarding general conditions: schools of thought for better European enforcement. SCHAGEN, E.A.G. VAN 01/01/1970
Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken. Vol. 1. pp. 5-13 Who is a trader? SCHAUB, M.Y. 01/01/1970
Handboek Consumentenrecht. Zutphen: Uitgeverij Paris, 5th ed., ISBN 978-94-6251-210-8. Pp. 710 Consumer Law Handbook HONDIUS, E.H. & MAK, V. (eds.) 01/01/1970
Grenzen aan wijzigingsbedingen in algemene voorwaarden: biedt de Hoge Raad dezelfde consumentenbescherming als het HvJ EU? (deel I en II). Weekblad voor het Privaatrecht, Notariaat en Registratie. Vol. 7305 and 7306. p. 873-879 and 901-906 Boundaries for amendment clauses in standard terms: does the Supreme Court offer the same protection as the CJEU? (parts I and II) VAN 'T ENDE, M.G.J. 01/01/1970
Transparantievereiste versus contraproferentem-regeling: de worsteling van de Hoge Raad met algemene voorwaarden in consumentenovereenkomsten. Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken. Vol.1. P. 6-11. Transparency requirement versus contra-proferentem-rule: The Supreme Court's struggle with standard contract terms in consumer contracts M.B.M. Loos 01/01/1970
De kwalificatie van de overeenkomst tot levering van digitale diensten en inhoud in het Europese recht. Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken. 2021/3. pp. 137-146 The classification of the contract for the supply of digital services and content in European law SCHAGEN, E.A.G. VAN 01/01/1970
Preventief toezicht op de duidelijkheid en begrijpelijkheid van polisvoorwaarden. Aansprakelijkheid, Verzekering & Schade. 2021/2, no. 9. pp. 41-45 Preventive scrutiny of the transparency of insurance policy conditions ARK, D.B. VAN 01/01/1970
HvJ EU 27 januari 2021 (ECLI:EU:C:2021:68): Oneerlijk beding als bedoeld in Richtlijn 93/13? Dan ook geen schadevergoeding op grond van de wet. Woonrecht. 2021/4, no. 52. pp. 219-220 CJEU 27 January 2021 (ECLI:EU:C:2021:68): Unfair term within the meaning of Directive 93/13? Then also no statutory damages WAAL, C.L.J.M. DE 01/01/1970

51-60 van 68 documenten  voor "Rechtsleer"


Ander materiaal

Geen resultaten