Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Sverige

Nationell lagstiftning

1–10 av 40 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
 • Resegarantilag (1972:204)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/06/1972
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1972
Resegarantilag (1972:204) 06/06/1972 01/07/1972
 • Konsumenttjänstlag (1985:716)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/07/1985
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumenttjänstlag (1985:716) 11/07/1985 01/01/1991
 • Konsumentköplag (1990:932)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/09/1990
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumentköplag (1990:932) 06/09/1990 01/01/1991
 • Lag (1992:1672) om paketresor
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 17/12/1992
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1993
Lag (1992:1672) om paketresor 17/12/1992 01/01/1993
 • Proposition 1994/95:17
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/10/1994
  • Datum för ikraftträdande: 13/10/1994
Proposition 1994/95:17 13/10/1994 13/10/1994
 • Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 15/12/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 15/12/1994 01/01/1995
 • Marknadsföringslag (1995:450)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 27/04/1995
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1996
Marknadsföringslag (1995:450) 27/04/1995 01/01/1996
 • Prisinformationslag (2004:347)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/05/2004
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2004
Prisinformationslag (2004:347) 13/05/2004 01/10/2004
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 24/02/2005
  • Datum för ikraftträdande: 01/04/2005
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 24/02/2005 01/04/2005
Amendments to the Marketing Practices Act 04/06/2008 01/07/2008

1–10 av 40 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

1–10 av 29 dokument  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • MD 2008:15
  • Nationellt id-nummer: MD 2008:15
  • Vedertaget namn: Maglite
  • Direktivdel: Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Annex I, 13.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 24/04/2007
MD 2008:15 Maglite Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Annex I, 13." Domstolsbeslut överklagat" 24/04/2007
 • MD 2009:8
  • Nationellt id-nummer: MD 2009:8
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 29/04/2009
MD 2009:8 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut överklagat" 29/04/2009
 • 2009:17
  • Nationellt id-nummer: 2009:17
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Annex I, 9.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 26/06/2009
2009:17 link Annex I, 9." Domstolsbeslut överklagat" 26/06/2009
 • MD 2009:24
  • Nationellt id-nummer: MD 2009:24
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 03/09/2009
MD 2009:24 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut överklagat" 03/09/2009
 • MD 2009:36
  • Nationellt id-nummer: MD 2009:36
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Annex I, 21.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 19/11/2009
MD 2009:36 link Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Annex I, 21." Domstolsbeslut överklagat" 19/11/2009
 • MD 2010:6
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:6
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 09/02/2010
MD 2010:6 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut överklagat" 09/02/2010
 • MD 2010:8
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:8
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 12/03/2010
MD 2010:8 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut överklagat" 12/03/2010
 • MD 2010:14
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:14
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 1, Article 2, (k) Article 5, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d) Article 3, 2. Article 3, 2., - Article 3, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 18/05/2010
MD 2010:14 link Chapter 1, Article 2, (k) Article 5, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d) Article 3, 2. Article 3, 2., - Article 3, 1." Domstolsbeslut överklagat" 18/05/2010
 • MD 2010:30
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:30
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Article 5, 3. Chapter 1, Article 2, (a) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 21/12/2010
MD 2010:30 link Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Article 5, 3. Chapter 1, Article 2, (a) Chapter 2, Article 5, 1." Domstolsbeslut överklagat" 21/12/2010
 • MD 2010:31
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:31
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 22/12/2010
MD 2010:31 link Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1." Domstolsbeslut överklagat" 22/12/2010

1–10 av 29 dokument  för ”Ärenden”


Doktrin

10 dokument hittades, visar alla  för ”Doktrin”

träffar per sida, sorterade efter 
Svensson CA, Den svenska marknadsföringslagstiftningen. (Studentlitteratur 2019) The Swedish Marketing Legislation ANDERS SVENSSON, C. 01/01/1970
Marknadsföringsrätten: Svensk och europeisk marknadsrätt 2. Norsteds Juridik AB. ISBN: 9789139312512. Marketing law: Swedish and European market law 2 BERNITZ, U. 01/01/1970
Edmar, Malin, 2015 -. - Internetpublicering och sociala medier - En juridisk vägledning, 2015, 5th ed., Norstedts Juridik AB Internetpublicering och sociala medier - En juridisk vägledning EDMAR, M 01/01/1970
Civilrättens grunder. IUSTUS. Pp. 72-75, 79-83, 123-166 The Fundamentals of Civil Law HÅSTAD, T., BJÖRKDAHL, E., BRATTSTRÖM, M., ZACKARIASSON, L. 01/01/1970
Hellstadius, Åsa, Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv, 2016, 1st ed., Wolters Kluwer Sverige AB Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv HELLSTADIUS, Å 01/01/1970
Immaterialrätt och marknadsrätt: ur praktiskt perspektiv. Norsteds Juridik AB. ISBN: 9789139209300. Intellectual Property and Market law: from a practical perspective HELLSTATDIUS, Å. 01/01/1970
Direktivkonform tolkning av transaktionstestet i marknadsföringslagen. Europarättslig tidskrift. No. 4.Pp. 619-631. Interpreting the transactional decision test of the Marketing Act in accordance with the meaning of the Directive HOLTZ, H. M. 01/01/1970
Marknadsrätten: en introduktion. Norsteds Juridik AB. Market Law: An introduction NORDELL, P.J. 01/01/1970
 • Liber. PP. 83-123.
  • Referens: Liber. PP. 83-123.
  • Titel: Malmström’s Civil Law
  • Författare: RAMBERG, C.
  • Utgivningsår: 2020
Liber. PP. 83-123. Malmström’s Civil Law RAMBERG, C. 01/01/1970
Wetterberg, Dag, Medierätt - en handbok, 2014, Norstedts Juridik AB Medierätt - en handbok WETTERBERG, D. 01/01/1970

10 dokument hittades, visar alla  för ”Doktrin”


Annat material

Inga träffar