Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Sverige

Nationell lagstiftning

1–10 av 40 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
 • Resegarantilag (1972:204)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/06/1972
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1972
Resegarantilag (1972:204) 06/06/1972 01/07/1972
 • Konsumenttjänstlag (1985:716)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 11/07/1985
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumenttjänstlag (1985:716) 11/07/1985 01/01/1991
 • Konsumentköplag (1990:932)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/09/1990
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1991
Konsumentköplag (1990:932) 06/09/1990 01/01/1991
 • Lag (1992:1672) om paketresor
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 17/12/1992
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1993
Lag (1992:1672) om paketresor 17/12/1992 01/01/1993
 • Proposition 1994/95:17
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/10/1994
  • Datum för ikraftträdande: 13/10/1994
Proposition 1994/95:17 13/10/1994 13/10/1994
 • Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 15/12/1994
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1995
Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden 15/12/1994 01/01/1995
 • Marknadsföringslag (1995:450)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 27/04/1995
  • Datum för ikraftträdande: 01/01/1996
Marknadsföringslag (1995:450) 27/04/1995 01/01/1996
 • Prisinformationslag (2004:347)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/05/2004
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2004
Prisinformationslag (2004:347) 13/05/2004 01/10/2004
 • Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 24/02/2005
  • Datum för ikraftträdande: 01/04/2005
Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler 24/02/2005 01/04/2005
Amendments to the Marketing Practices Act 04/06/2008 01/07/2008

1–10 av 40 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

21–29 av 29 dokument  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • MD 2016:1
  • Nationellt id-nummer: MD 2016:1
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 2, Article 5, 2., (b) Article 2 Article 3, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Article 3, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 28/01/2016
MD 2016:1 link Chapter 2, Article 5, 2., (a) Chapter 1, Article 2, (k) Chapter 2, Article 5, 2., (b) Article 2 Article 3, 4. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1. Article 3, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut överklagat" 28/01/2016
 • MD 2016:10
  • Nationellt id-nummer: MD 2016:10
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 2. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Article 5 Annex I, 20.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 17/06/2016
MD 2016:10 link Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 2. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (g) Chapter 2, Article 5 Annex I, 20." Domstolsbeslut överklagat" 17/06/2016
 • Patent and Market Court of Appeal, Judgment 7500-16
Patent and Market Court of Appeal, Judgment 7500-16 N/A Chapter 1, Article 3, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1." Domstolsbeslut överklagat" 20/03/2018
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMÖ 12242-18 N/A Annex I Annex I" Domstolsbeslut överklagat" 19/02/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 11216-17 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 13/03/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 10059-18 N/A Annex I" Domstolsbeslut överklagat" 27/06/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 10420-17 N/A Annex I" Domstolsbeslut överklagat" 03/09/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 11881-18 N/A Chapter 2, Section 1, Article 6" Domstolsbeslut överklagat" 03/12/2019
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 2054-18 N/A Annex I" Domstolsbeslut överklagat" 05/12/2019

21–29 av 29 dokument  för ”Ärenden”


Doktrin

10 dokument hittades, visar alla  för ”Doktrin”

träffar per sida, sorterade efter 
Wetterberg, Dag, Medierätt - en handbok, 2014, Norstedts Juridik AB Medierätt - en handbok WETTERBERG, D. 01/01/1970
Edmar, Malin, 2015 -. - Internetpublicering och sociala medier - En juridisk vägledning, 2015, 5th ed., Norstedts Juridik AB Internetpublicering och sociala medier - En juridisk vägledning EDMAR, M 01/01/1970
Hellstadius, Åsa, Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv, 2016, 1st ed., Wolters Kluwer Sverige AB Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv HELLSTADIUS, Å 01/01/1970
Svensson CA, Den svenska marknadsföringslagstiftningen. (Studentlitteratur 2019) The Swedish Marketing Legislation ANDERS SVENSSON, C. 01/01/1970
 • Liber. PP. 83-123.
  • Referens: Liber. PP. 83-123.
  • Titel: Malmström’s Civil Law
  • Författare: RAMBERG, C.
  • Utgivningsår: 2020
Liber. PP. 83-123. Malmström’s Civil Law RAMBERG, C. 01/01/1970
Civilrättens grunder. IUSTUS. Pp. 72-75, 79-83, 123-166 The Fundamentals of Civil Law HÅSTAD, T., BJÖRKDAHL, E., BRATTSTRÖM, M., ZACKARIASSON, L. 01/01/1970
Direktivkonform tolkning av transaktionstestet i marknadsföringslagen. Europarättslig tidskrift. No. 4.Pp. 619-631. Interpreting the transactional decision test of the Marketing Act in accordance with the meaning of the Directive HOLTZ, H. M. 01/01/1970
Marknadsföringsrätten: Svensk och europeisk marknadsrätt 2. Norsteds Juridik AB. ISBN: 9789139312512. Marketing law: Swedish and European market law 2 BERNITZ, U. 01/01/1970
Immaterialrätt och marknadsrätt: ur praktiskt perspektiv. Norsteds Juridik AB. ISBN: 9789139209300. Intellectual Property and Market law: from a practical perspective HELLSTATDIUS, Å. 01/01/1970
Marknadsrätten: en introduktion. Norsteds Juridik AB. Market Law: An introduction NORDELL, P.J. 01/01/1970

10 dokument hittades, visar alla  för ”Doktrin”


Annat material

Inga träffar