Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Sverige

Nationell lagstiftning

1–10 av 40 dokument  för ”Nationell lagstiftning”

träffar per sida, sorterade efter 
Travel Guarantees Act (SFS 2018:1218) 20/06/2018 01/08/2018
 • Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 05/06/2008
  • Datum för ikraftträdande: 16/06/2008
Tillkännagivande (2008:487) med anledning av marknadsföringslagen (2008:486) 05/06/2008 16/06/2008
 • Resegarantilag (1972:204)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 06/06/1972
  • Datum för ikraftträdande: 01/07/1972
Resegarantilag (1972:204) 06/06/1972 01/07/1972
Regulation on travel guarantees (SFS 2018:1340) 20/06/2018 01/08/2018
 • Regulation on the standard form for package travel and linked travel arrangements (SFS 2018:1334)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 20/06/2018
  • Datum för ikraftträdande: 01/08/2018
Regulation on the standard form for package travel and linked travel arrangements (SFS 2018:1334) 20/06/2018 01/08/2018
 • Regulation amending the Regulation on the form in distance and off-premises contract (2014:19) (SFS 2020:171)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 02/04/2020
  • Datum för ikraftträdande: 01/05/2020
Regulation amending the Regulation on the form in distance and off-premises contract (2014:19) (SFS 2020:171) 02/04/2020 01/05/2020
 • Proposition 1994/95:17
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/10/1994
  • Datum för ikraftträdande: 13/10/1994
Proposition 1994/95:17 13/10/1994 13/10/1994
 • Prisinformationslag (SFS 1991:601)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 01/01/9999
  • Datum för ikraftträdande: 18/03/2000
  • PDF: legislation311_sv.pdf
Prisinformationslag (SFS 1991:601) 01/01/9999 18/03/2000
 • Prisinformationslag (2004:347)
  • Datum för antagande av nationell lagstiftning: 13/05/2004
  • Datum för ikraftträdande: 01/10/2004
Prisinformationslag (2004:347) 13/05/2004 01/10/2004
Package Tours Act (SFS 2018:1217) 20/06/2018 01/08/2018

1–10 av 40 dokument  för ”Nationell lagstiftning”


Tillsynssystem

Inga träffar


Ärenden

1–10 av 29 dokument  för ”Ärenden”

träffar per sida, sorterade efter 
 • MD 2008:15
  • Nationellt id-nummer: MD 2008:15
  • Vedertaget namn: Maglite
  • Direktivdel: Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Annex I, 13.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 24/04/2007
MD 2008:15 Maglite Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Annex I, 13." Domstolsbeslut överklagat" 24/04/2007
 • MD 2009:8
  • Nationellt id-nummer: MD 2009:8
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 29/04/2009
MD 2009:8 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut överklagat" 29/04/2009
 • 2009:17
  • Nationellt id-nummer: 2009:17
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Annex I, 9.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 26/06/2009
2009:17 link Annex I, 9." Domstolsbeslut överklagat" 26/06/2009
 • MD 2009:24
  • Nationellt id-nummer: MD 2009:24
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 03/09/2009
MD 2009:24 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut överklagat" 03/09/2009
 • MD 2009:36
  • Nationellt id-nummer: MD 2009:36
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Annex I, 21.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 19/11/2009
MD 2009:36 link Chapter 2, Section 1, Article 6, 2., (a) Chapter 2, Article 5, 4., (a) Annex I, 21." Domstolsbeslut överklagat" 19/11/2009
 • MD 2010:6
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:6
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 09/02/2010
MD 2010:6 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut överklagat" 09/02/2010
 • MD 2010:8
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:8
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 12/03/2010
MD 2010:8 link Chapter 2, Article 5, 4., (a) Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Article 5, 1. Chapter 2, Article 5, 2." Domstolsbeslut överklagat" 12/03/2010
 • MD 2010:14
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:14
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 1, Article 2, (k) Article 5, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d) Article 3, 2. Article 3, 2., - Article 3, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 18/05/2010
MD 2010:14 link Chapter 1, Article 2, (k) Article 5, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1. Chapter 2, Section 1, Article 6, 1., (d) Article 3, 2. Article 3, 2., - Article 3, 1." Domstolsbeslut överklagat" 18/05/2010
 • MD 2010:30
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:30
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Article 5, 3. Chapter 1, Article 2, (a) Chapter 2, Article 5, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 21/12/2010
MD 2010:30 link Chapter 2, Article 5, 2., (b) Chapter 2, Article 5, 3. Chapter 1, Article 2, (a) Chapter 2, Article 5, 1." Domstolsbeslut överklagat" 21/12/2010
 • MD 2010:31
  • Nationellt id-nummer: MD 2010:31
  • Vedertaget namn: link
  • Direktivdel: Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.
  • Beslutstyp: Domstolsbeslut överklagat
  • Beslutsdatum: 22/12/2010
MD 2010:31 link Chapter 2, Section 1, Article 7, 3. Chapter 2, Section 1, Article 7, 1." Domstolsbeslut överklagat" 22/12/2010

1–10 av 29 dokument  för ”Ärenden”


Doktrin

10 dokument hittades, visar alla  för ”Doktrin”

träffar per sida, sorterade efter 
Wetterberg, Dag, Medierätt - en handbok, 2014, Norstedts Juridik AB Medierätt - en handbok WETTERBERG, D. 01/01/1970
Edmar, Malin, 2015 -. - Internetpublicering och sociala medier - En juridisk vägledning, 2015, 5th ed., Norstedts Juridik AB Internetpublicering och sociala medier - En juridisk vägledning EDMAR, M 01/01/1970
Hellstadius, Åsa, Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv, 2016, 1st ed., Wolters Kluwer Sverige AB Immaterialrätt och marknadsrätt - ur praktiskt perspektiv HELLSTADIUS, Å 01/01/1970
Svensson CA, Den svenska marknadsföringslagstiftningen. (Studentlitteratur 2019) The Swedish Marketing Legislation ANDERS SVENSSON, C. 01/01/1970
 • Liber. PP. 83-123.
  • Referens: Liber. PP. 83-123.
  • Titel: Malmström’s Civil Law
  • Författare: RAMBERG, C.
  • Utgivningsår: 2020
Liber. PP. 83-123. Malmström’s Civil Law RAMBERG, C. 01/01/1970
Civilrättens grunder. IUSTUS. Pp. 72-75, 79-83, 123-166 The Fundamentals of Civil Law HÅSTAD, T., BJÖRKDAHL, E., BRATTSTRÖM, M., ZACKARIASSON, L. 01/01/1970
Direktivkonform tolkning av transaktionstestet i marknadsföringslagen. Europarättslig tidskrift. No. 4.Pp. 619-631. Interpreting the transactional decision test of the Marketing Act in accordance with the meaning of the Directive HOLTZ, H. M. 01/01/1970
Marknadsföringsrätten: Svensk och europeisk marknadsrätt 2. Norsteds Juridik AB. ISBN: 9789139312512. Marketing law: Swedish and European market law 2 BERNITZ, U. 01/01/1970
Immaterialrätt och marknadsrätt: ur praktiskt perspektiv. Norsteds Juridik AB. ISBN: 9789139209300. Intellectual Property and Market law: from a practical perspective HELLSTATDIUS, Å. 01/01/1970
Marknadsrätten: en introduktion. Norsteds Juridik AB. Market Law: An introduction NORDELL, P.J. 01/01/1970

10 dokument hittades, visar alla  för ”Doktrin”


Annat material

Inga träffar