Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Lietuva

Nacionalinė teisė

 • Administracinių teisės pažeidimų kodeksas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 01/01/9999
  • Įsigaliojimo data: 01/01/9999
Administracinių teisės pažeidimų kodeksas 01/01/9999 01/01/9999
 • Law amending Article 40 and the Annex of the Law on Consumer Rights Protection of the Republic of Lithuania on No. I - 657
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 06/11/2018
  • Įsigaliojimo data: 03/12/2018
Law amending Article 40 and the Annex of the Law on Consumer Rights Protection of the Republic of Lithuania on No. I - 657 06/11/2018 03/12/2018
 • Law Amending Article 6.228-3, Chapter XXXV, Section 3 and the Annex of the Civil Code of the Republic of Lithuania
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 30/06/2018
  • Įsigaliojimo data: 17/07/2018
Law Amending Article 6.228-3, Chapter XXXV, Section 3 and the Annex of the Civil Code of the Republic of Lithuania 30/06/2018 17/07/2018
 • Law amending the Republic of Lithuania law on tourism no. VIII-667
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 30/06/2018
  • Įsigaliojimo data: 17/07/2018
Law amending the Republic of Lithuania law on tourism no. VIII-667 30/06/2018 17/07/2018
 • Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro Įsakymas dėl privalomų duomenų, kurie turi būti pateikti suteikiamų gyvenamųjų patalpų aprašyme bei sutartyje, perkant teisę tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis, minimalaus sąrašo patvirtinimo
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 01/01/9999
  • Įsigaliojimo data: 03/06/2001
  • PDF: legislation227_lt.pdf
Lietuvos Respublikos Aplinkos Ministro Įsakymas dėl privalomų duomenų, kurie turi būti pateikti suteikiamų gyvenamųjų patalpų aprašyme bei sutartyje, perkant teisę tam tikru laiku naudotis gyvenamosiomis patalpomis, minimalaus sąrašo patvirtinimo 01/01/9999 03/06/2001
 • Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 19/12/2013
  • Įsigaliojimo data: 13/06/2014
Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo ir papildymo įstatymas 19/12/2013 13/06/2014
 • Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 28/02/2002
  • Įsigaliojimo data: 01/01/2003
Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodeksas 28/02/2002 01/01/2003
 • Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 18/07/2000
  • Įsigaliojimo data: 01/07/2001
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 18/07/2000 01/07/2001
 • Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 01/01/9999
  • Įsigaliojimo data: 01/07/2001
  • PDF: legislation151_lt.pdf
Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas 01/01/9999 01/07/2001
 • Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 21/12/2007
  • Įsigaliojimo data: 01/02/2008
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 21/12/2007 01/02/2008
 • Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 21/12/2007
  • Įsigaliojimo data: 01/02/2008
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 21/12/2007 01/02/2008
 • Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 18/07/2000
  • Įsigaliojimo data: 01/01/2001
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 18/07/2000 01/01/2001
 • Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas
Lietuvos Respublikos reklamos įstatymas 18/07/2000 01/01/2001
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo 30/04/2014 13/06/2014
 • Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl pirkėjui pateikiamos informacijos apie pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių sąlygas ir sutarties atsisakymo formų patvirtinimo
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 30/11/2011
  • Įsigaliojimo data: 04/12/2011
  • PDF: AR_2013-10-25_lt.pdf
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl pirkėjui pateikiamos informacijos apie pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių sąlygas ir sutarties atsisakymo formų patvirtinimo 30/11/2011 04/12/2011
 • Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 01/01/9999
  • Įsigaliojimo data: 01/04/2003
  • PDF: legislation224_lt.pdf
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 01/01/9999 01/04/2003
 • Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 19/03/1998
  • Įsigaliojimo data: 01/09/1998
  • PDF: AR_2015-11-01_lt.pdf
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 19/03/1998 01/09/1998
 • LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL DAIKTŲ PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO, KAI SUTARTYS SUDAROMOS NAUDOJANT RYŠIO PRIEMONES, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 17/08/2001
  • Įsigaliojimo data: 25/08/2001
  • PDF: legislation456_lt.pdf
LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL DAIKTŲ PARDAVIMO IR PASLAUGŲ TEIKIMO, KAI SUTARTYS SUDAROMOS NAUDOJANT RYŠIO PRIEMONES, TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 17/08/2001 25/08/2001
 • Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas dėl daiktų pardavimo ne prekybai skirtose patalpose taisyklių patvirtinimo
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 01/01/9999
  • Įsigaliojimo data: 14/07/2001
  • PDF: legislation480_lt.pdf
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas dėl daiktų pardavimo ne prekybai skirtose patalpose taisyklių patvirtinimo 01/01/9999 14/07/2001
 • Lietuvos Respublikos Ūkio Ministro Įsakymas dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių.
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 01/01/9999
  • Įsigaliojimo data: 20/06/2004
  • PDF: legislation229_lt.pdf
Lietuvos Respublikos Ūkio Ministro Įsakymas dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių. 01/01/9999 20/06/2004
 • Lietuvos Respublikos Ūkio Ministro Įsakymas dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo ne šiai veiklai skirtose patalpose taisyklių patvirtinimo
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 01/01/9999
  • Įsigaliojimo data: 08/02/2001
  • PDF: legislation152_lt.pdf
Lietuvos Respublikos Ūkio Ministro Įsakymas dėl prekių pardavimo ir paslaugų teikimo ne šiai veiklai skirtose patalpose taisyklių patvirtinimo 01/01/9999 08/02/2001
 • Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 01/01/9999
  • Įsigaliojimo data: 30/04/2004
  • PDF: legislation150_lt.pdf
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 01/01/9999 30/04/2004
 • Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 01/01/9999
  • Įsigaliojimo data: 01/03/2007
  • PDF: legislation481_lt.pdf
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 01/01/9999 01/03/2007
 • Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 10/11/1994
  • Įsigaliojimo data: 07/12/1994
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 10/11/1994 07/12/1994
 • Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymas
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 19/09/2000
  • Įsigaliojimo data: 01/01/2001
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo pakeitimo įstatymas 19/09/2000 01/01/2001
 • Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 15/05/2002
  • Įsigaliojimo data: 10/06/2002
Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės 15/05/2002 10/06/2002
 • Priedas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 01/01/9999
  • Įsigaliojimo data: 04/12/2011
  • PDF: legislation482_lt.pdf
Priedas prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymu 01/01/9999 04/12/2011
 • Standard forms for providing information approved by Director of the State Consumer Rights Protection Authority (order No. 1-58, date: 2019-02-11)
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 11/02/2018
  • Įsigaliojimo data: 12/02/2018
Standard forms for providing information approved by Director of the State Consumer Rights Protection Authority (order No. 1-58, date: 2019-02-11) 11/02/2018 12/02/2018
 • Standard forms for providing information approved by Director of the State Department of Tourism under the Ministry of Economy (order No. V-133, date: 2018-08-07)
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 07/08/2018
  • Įsigaliojimo data: 08/08/2018
Standard forms for providing information approved by Director of the State Department of Tourism under the Ministry of Economy (order No. V-133, date: 2018-08-07) 07/08/2018 08/08/2018
 • Standard terms and conditions of an organized tourist travel agreement approved by Director of the State Department of Tourism under the Ministry of Economy (order No. V-132, date: 2018-08-07)
  • Nacionalinės teisės nuostatų priėmimo data: 07/08/2018
  • Įsigaliojimo data: 08/08/2018
Standard terms and conditions of an organized tourist travel agreement approved by Director of the State Department of Tourism under the Ministry of Economy (order No. V-132, date: 2018-08-07) 07/08/2018 08/08/2018

Vykdymo užtikrinimo sistema

Rezultatų nėra


Bylos

 • link
  • Nacionalinis numeris: link
  • Bendrinis pavadinimas: 3K-3-541/2009
  • Direktyvos dalis: ANNEX I, 1. Article 3, 1. Article 2
  • Sprendimo rūšis: Kita
  • Sprendimo data: 01/12/2009
link 3K-3-541/2009 ANNEX I, 1. Article 3, 1. Article 2" Kita" 01/12/2009
 • 3K-3-1137/2002
  • Nacionalinis numeris: 3K-3-1137/2002
  • Bendrinis pavadinimas: link
  • Direktyvos dalis: ANNEX I, 1., (n)
  • Sprendimo rūšis: Aukščiausiojo Teismo sprendimas
  • Sprendimo data: 07/10/2002
3K-3-1137/2002 link ANNEX I, 1., (n)" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 07/10/2002
 • 3K-7-1/2003
  • Nacionalinis numeris: 3K-7-1/2003
  • Bendrinis pavadinimas: link
  • Direktyvos dalis: ANNEX I, 1., (l)
  • Sprendimo rūšis: Aukščiausiojo Teismo sprendimas
  • Sprendimo data: 09/01/2003
3K-7-1/2003 link ANNEX I, 1., (l)" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 09/01/2003
 • 3K-3-211/2008
  • Nacionalinis numeris: 3K-3-211/2008
  • Bendrinis pavadinimas: link
  • Direktyvos dalis: ANNEX I, 1., (f)
  • Sprendimo rūšis: Aukščiausiojo Teismo sprendimas
  • Sprendimo data: 29/02/2008
3K-3-211/2008 link ANNEX I, 1., (f)" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 29/02/2008
 • 3K-3-480/2009
  • Nacionalinis numeris: 3K-3-480/2009
  • Bendrinis pavadinimas: link
  • Direktyvos dalis: Article 5
  • Sprendimo rūšis: Kita
  • Sprendimo data: 09/11/2009
3K-3-480/2009 link Article 5" Kita" 09/11/2009
 • 3K-7-297/2012
  • Nacionalinis numeris: 3K-7-297/2012
  • Bendrinis pavadinimas: link
  • Direktyvos dalis: Article 3, 1. Article 2 Article 6, 1.
  • Sprendimo rūšis: Kita
  • Sprendimo data: 26/06/2012
3K-7-297/2012 link Article 3, 1. Article 2 Article 6, 1." Kita" 26/06/2012
 • 3K-3-537/2014
  • Nacionalinis numeris: 3K-3-537/2014
  • Bendrinis pavadinimas: link
  • Direktyvos dalis: ANNEX I, 1., (j) Article 3, 1.
  • Sprendimo rūšis: Aukščiausiojo Teismo sprendimas
  • Sprendimo data: 10/12/2014
3K-3-537/2014 link ANNEX I, 1., (j) Article 3, 1." Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 10/12/2014
 • 3K-7-149-706/2015
  • Nacionalinis numeris: 3K-7-149-706/2015
  • Bendrinis pavadinimas: link
  • Direktyvos dalis: Article 5 Article 3, 1. Article 2, (b)
  • Sprendimo rūšis: Aukščiausiojo Teismo sprendimas
  • Sprendimo data: 14/04/2015
3K-7-149-706/2015 link Article 5 Article 3, 1. Article 2, (b)" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 14/04/2015
 • 3K-3-372-690/2015
  • Nacionalinis numeris: 3K-3-372-690/2015
  • Bendrinis pavadinimas: link
  • Direktyvos dalis: RECITALS Article 3, 2. Article 3, 1.
  • Sprendimo rūšis: Aukščiausiojo Teismo sprendimas
  • Sprendimo data: 12/06/2015
3K-3-372-690/2015 link RECITALS Article 3, 2. Article 3, 1." Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 12/06/2015
 • e3K-3-438-415/2016
  • Nacionalinis numeris: e3K-3-438-415/2016
  • Bendrinis pavadinimas: link
  • Direktyvos dalis: Article 5 Article 3, 1.
  • Sprendimo rūšis: Aukščiausiojo Teismo sprendimas
  • Sprendimo data: 12/10/2016
e3K-3-438-415/2016 link Article 5 Article 3, 1." Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 12/10/2016
 • 3K-3-424-701/2016
  • Nacionalinis numeris: 3K-3-424-701/2016
  • Bendrinis pavadinimas: link
  • Direktyvos dalis: Article 4, 2. RECITALS
  • Sprendimo rūšis: Aukščiausiojo Teismo sprendimas
  • Sprendimo data: 21/10/2016
3K-3-424-701/2016 link Article 4, 2. RECITALS" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 21/10/2016
 • Supreme Court, Judgment e3K-3-318-611/2017
Supreme Court, Judgment e3K-3-318-611/2017 N/A Article 3 Article 3, 1." Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 19/12/2018
 • Supreme Court, Judgment e3K-3-17-701/2018
  • Nacionalinis numeris: Supreme Court, Judgment e3K-3-17-701/2018
  • Bendrinis pavadinimas: N/A
  • Direktyvos dalis: ANNEX I, 1., (h) ANNEX I
  • Sprendimo rūšis: Aukščiausiojo Teismo sprendimas
  • Sprendimo data: 19/12/2018
Supreme Court, Judgment e3K-3-17-701/2018 N/A ANNEX I, 1., (h) ANNEX I" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 19/12/2018
 • Supreme Court, Judgment e3K-3-499-684/2018
Supreme Court, Judgment e3K-3-499-684/2018 N/A ANNEX I" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 19/12/2018
 • Supreme Court, Judgement e3K-3-131-378/2019
  • Nacionalinis numeris: Supreme Court, Judgement e3K-3-131-378/2019
  • Bendrinis pavadinimas: N/A
  • Direktyvos dalis: Article 5 Article 5 ANNEX I, 1., (h)
  • Sprendimo rūšis: Aukščiausiojo Teismo sprendimas
  • Sprendimo data: 11/04/2019
Supreme Court, Judgement e3K-3-131-378/2019 N/A Article 5 Article 5 ANNEX I, 1., (h)" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 11/04/2019
 • Supreme Court, Judgement e3K-3-158-469/2019
Supreme Court, Judgement e3K-3-158-469/2019 N/A Article 3" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 25/04/2019
 • Supreme Court, Judgement 3K-3-221-403-2019
Supreme Court, Judgement 3K-3-221-403-2019 N/A link" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 27/06/2019
 • Supreme Court, Judgement e3K-3-239-378/2019
Supreme Court, Judgement e3K-3-239-378/2019 N/A link" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 11/07/2019
 • Supreme Court, Judgement e3K-3-321-687-2019
Supreme Court, Judgement e3K-3-321-687-2019 N/A link" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 29/10/2019
 • Court of Appeal, Judgement e2A-694-302/2019
Court of Appeal, Judgement e2A-694-302/2019 N/A link" Teismo sprendimas apeliacinėje byloje" 30/12/2019
 • Supreme Court, Judgement e3K-7-4-611/2020
  • Nacionalinis numeris: Supreme Court, Judgement e3K-7-4-611/2020
  • Bendrinis pavadinimas: N/A
  • Direktyvos dalis: Article 5 Article 2 Article 5 ANNEX I, 1., (i) Article 3 Article 2
  • Sprendimo rūšis: Aukščiausiojo Teismo sprendimas
  • Sprendimo data: 17/02/2020
Supreme Court, Judgement e3K-7-4-611/2020 N/A Article 5 Article 2 Article 5 ANNEX I, 1., (i) Article 3 Article 2" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 17/02/2020
 • Court of Appeal, Judgement e2A-361-1120/2020
  • Nacionalinis numeris: Court of Appeal, Judgement e2A-361-1120/2020
  • Bendrinis pavadinimas: N/A
  • Direktyvos dalis: Article 5 Article 2 Article 5 ANNEX I, 1., (i) Article 3 Article 2
  • Sprendimo rūšis: Teismo sprendimas apeliacinėje byloje
  • Sprendimo data: 26/05/2020
Court of Appeal, Judgement e2A-361-1120/2020 N/A Article 5 Article 2 Article 5 ANNEX I, 1., (i) Article 3 Article 2" Teismo sprendimas apeliacinėje byloje" 26/05/2020
 • Supreme Court, Judgement 3K-3-176-421/2020
Supreme Court, Judgement 3K-3-176-421/2020 N/A link" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 04/06/2020
 • Supreme Court, Judgement e3K-3-222-403/2020
Supreme Court, Judgement e3K-3-222-403/2020 N/A link" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 02/07/2020
 • Supreme Court, Judgement e3K-3-350-969/2020
Supreme Court, Judgement e3K-3-350-969/2020 N/A Chapter 2, Article 5 link" Aukščiausiojo Teismo sprendimas" 20/10/2020
 • Court of Appeal, Judgement e2A-569-516/2020
  • Nacionalinis numeris: Court of Appeal, Judgement e2A-569-516/2020
  • Bendrinis pavadinimas: N/A
  • Direktyvos dalis: Article 5 Article 2 Article 5 ANNEX I, 1., (i) Article 3 Article 2
  • Sprendimo rūšis: Teismo sprendimas apeliacinėje byloje
  • Sprendimo data: 20/10/2020
Court of Appeal, Judgement e2A-569-516/2020 N/A Article 5 Article 2 Article 5 ANNEX I, 1., (i) Article 3 Article 2" Teismo sprendimas apeliacinėje byloje" 20/10/2020

Teisinė literatūra

BUBLIENĖ, Danguolė, ZEMLYTĖ, Eglė. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga? In Teisė, 2012, v. 84. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga? BUBLIENĖ D., ZEMLYTĖ, E. 01/01/1970
 • Current Issues of Business & Law nº 10
Current Issues of Business & Law nº 10 Controlling unfair contract terms in consumer contract relationships DIRGELIENE, I and PECKYS, M. 01/01/1970
 • Teisė, pp. 100-118.
  • Nuoroda: Teisė, pp. 100-118.
  • Pavadinimas: Control of unfair terms in B2B contracts under Lithuanian law.
  • Autorius: BALČIŪNĖ, A.
  • Paskelbimo metai: 2017
Teisė, pp. 100-118. Control of unfair terms in B2B contracts under Lithuanian law. BALČIŪNĖ, A. 01/01/1970
 • Vilnius, 2006, p. 38
  • Nuoroda: Vilnius, 2006, p. 38
  • Pavadinimas: Nesąžiningos sutarčių sąlygos (Unfair Contract Terms) In collective monography: “Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje”
  • Autorius: Ignas Vėgėlė
  • Paskelbimo metai: 2006
Vilnius, 2006, p. 38 Nesąžiningos sutarčių sąlygos (Unfair Contract Terms) In collective monography: “Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje” Ignas Vėgėlė 01/01/1970
BUBLIENĖ, Danguolė. Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini greiti reguliavimo pokyčiai? In Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012. Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini greiti reguliavimo pokyčiai? BUBLIENĖ, D. 01/01/1970
Vartotojų teisių apsaugos hipotekos teisiniuose santykiuose ypatumai ir problematika. Petrauskas, Balys Mykolas. „Vartotojų teisių apsaugos hipotekos teisiniuose santykiuose ypatumai ir problematika“. Master Thesis, Vilniaus universitetas. Peculiarities and Problems of Consumer Rights Protection in Mortgage Legal Relationships PETRAUSKAS, B. M. 01/01/1970
Vartotojo interesų apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose. Kondrackaitė, Karolina, ir Ugnė Kastanauskaitė. „Vartotojo interesų apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose“. Vilnius University Open Series, nr. 4 (2020 m.): 29–45. Protection of consumer interests in consumer contractual relations PETRAUSKAS, B. M. 01/01/1970
BUBLIENĖ, Danguolė. Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas. In Jurisprudencija, 2007, v. 9(99). Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas BUBLIENĖ, D. 01/01/1970
BUBLIENĖ, Danguolė. Skaidrumo principas ir nesąžiningų sąlygų direktyva. In Teisė, 2006, v. 58. Skaidrumo principas ir nesąžiningų sąlygų direktyva BUBLIENĖ, D. 01/01/1970
BUBLIENĖ, Danguolė. Tarptautinės privatinės teisės normos ir nesąžiningų sąlygų direktyva. In Teisė, 2006, v. 59. Tarptautinės privatinės teisės normos ir nesąžiningų sąlygų direktyva BUBLIENĖ, D. 01/01/1970
 • Vilnius, 2009, p. 391
  • Nuoroda: Vilnius, 2009, p. 391
  • Pavadinimas: Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė (Control of Unfair Terms in Consumer Contracts)
  • Autorius: Danguolė Bublienė
  • Paskelbimo metai: 2009
Vilnius, 2009, p. 391 Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė (Control of Unfair Terms in Consumer Contracts) Danguolė Bublienė 01/01/1970
 • Vilnius, 2005, p. 48
  • Nuoroda: Vilnius, 2005, p. 48
  • Pavadinimas: Vartotojų teisių apsaugos teisė (Law on Consumer Rights Protection)
  • Autorius: Danguolė Bublienė
  • Paskelbimo metai: 2005
Vilnius, 2005, p. 48 Vartotojų teisių apsaugos teisė (Law on Consumer Rights Protection) Danguolė Bublienė 01/01/1970

Kita medžiaga

The most common unfair contract terms. Consumer Rights Protection Authority of the Republic of Lithuania
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga II Supreme Court of Lithuania
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga Supreme Court of Lithuania