Aizvērt

IR PIEEJAMA PORTĀLA BETA VERSIJA!

Apmeklējiet Eiropas e-tiesiskuma portāla BETA versiju un sniedziet atsauksmes par savu pieredzi!

 
 

menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Unfair Commercial Practices Directive (2005/29) - Latvija

Nacionālie tiesību akti
Nosaukums Nacionālo tiesību aktu pieņemšanas datums Spēkā stāšanās datums PDF
Civillikums 28/01/1937 01/09/1992 likumi_lv_225418_03.12.2015__lv.pdf
Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodekss 07/12/1984 01/07/1985 likumi_lv_89648_01.09.2016__lv.pdf
Latvijas Administratīvo Pārkāpuku Kodekss 07/12/1984 01/07/1985
Par likumu un citu Saeimas, Valsts prezidenta un Ministru kabineta pieņemto aktu izsludināšanas, publicēšanas, spēkā stāšanās kārtību un spēkā esamību 08/06/1994 18/06/1994 legislation336_lv.pdf
Krimināllikums 17/06/1998 01/04/1999
Tūrisma likums 17/09/1998 01/01/1999 Tūrisma lik_lv.pdf
Patērētāju tiesību aizsardzības likums 18/03/1999 15/04/1999 Consumer Rights Protection Law_01.11.2016._lv.pdf
Ministru kabineta noteikumi Nr.178 "Kārtība, kādā norādāmas preču un pakalpojumu cenas" 18/05/1999 01/01/2000 MK not. 178_lv.pdf
Valsts valodas likums 09/12/1999 01/09/2000 Official Language Law_03.11.2016._lv.pdf
Reklāmas likums 20/12/1999 24/01/2000 Reklāmas likums_lv.pdf
32 ieraksti atrasti, tiek rādīti 1 līdz 10. Lappuse: 1 2 3 4 Nākamā lappuse Pēdējā lappuse
Izpildes sistēma

Nav pieejami nekādi rezultāti

Lietas
Nacionālais identifikators Vispārpieņemtais nosaukums Direktīvas daļa Lēmuma veids Lēmuma datums
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-30 HuaShen

Chapter 1, Article 3, 1.

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 4, Article 13

Chapter 1, Article 2, (b)

Annex I, 17.

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 27/05/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-KREUD-11 Lattelecom

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.

Chapter 1, Article 2, (b)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 07/04/2011
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-29 Leo Li Gabor/Esmeralda case

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 2, Article 5, 4., (b)

Chapter 4, Article 13

Chapter 1, Article 2, (c)

Chapter 1, Article 2, (b)

Annex I, 16.

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 23/07/2009
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr.A42619409 link

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Tiesas lēmums, pirmā instance 28/09/2010
Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā Nr. A42774708 link

Chapter 4, Article 13

Annex I, 5.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 21/07/2010
Administratīvās apgabaltiesas spriedums lietā Nr. A42597408 link

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4.

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 2, Section 1, Article 7, 3.

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 2, Article 5, 1.

Pārsūdzēts administratīvs lēmums 23/08/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-52 link

Chapter 1, Article 2, (k)

Annex I, 9.

Chapter 1, Article 3, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 2.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 1, Article 2, (b)

Chapter 1, Article 2, (e)

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 1, Article 2, (h)

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 6, 1.

Chapter 2, Article 5, 1.

Chapter 2, Article 5, 2.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 30/09/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-REUD-54 link

Chapter 1, Article 2, (k)

Chapter 1, Article 3, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 4.

Chapter 4, Article 13

Chapter 2, Section 1, Article 7, 1.

Chapter 1, Article 2, (b)

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Chapter 2, Section 1, Article 7, 5.

Chapter 2, Article 5, 2.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 10/12/2009
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr.E03-KREUD-23 link

Annex I, 9.

Chapter 2, Article 5, 4., (a)

Chapter 4, Article 13

Administratīvs lēmums, pirmā instance 15/04/2010
Consumer Rights Protection Centre Decision Nr. E03-RIG-511 link

Chapter 1, Article 3, 1.

Annex I, 28.

Chapter 2, Article 5, 4., (b)

Chapter 4, Article 13

Chapter 1, Article 2, (b)

Chapter 1, Article 2, (d)

Chapter 2, Article 5, 1.

Administratīvs lēmums, pirmā instance 11/12/2008
42 ieraksti atrasti, tiek rādīti 1 līdz 10. Lappuse: 1 2 3 4 5 Nākamā lappuse Pēdējā lappuse
Juridiskā literatūra
Atsauce Nosaukums Autors Publicēšanas gads
Vītoliņa B. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati. Rīga: Apgāds Zvaigzne ABC, 2015. Patērētāju tiesību aizsardzības pamati VĪTOLIŅA, B. 2015
Lūse T. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas. Jurista Vārds, 26.05.2015., No. 21 (873), pp. 23-25. Kur velkamas Negodīgas komercprakses aizlieguma likuma piemērošanas robežas LŪSE, T. 2015
2 ieraksti atrasti, tiek rādīti visi ieraksti. Lappuse: 1
Citi dokumenti
Nosaukums Izcelsme
Vadlīnijas preču un pakalpojumu cenu norādīšanai, tostarp godīgas komercprakses īstenošanā Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai cenu salīdzināšanas mājaslapās Consumer Rights Protection Centre
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai bērniem paredzēto tiešsaistes spēļu jomā Consumer Rights Protection Centre
Maldinoša reklāma. Ko nosaka likums? Latvijas Vēstnesis, „Par likumu un valsti”
Vadlīnijas godīgas komercprakses īstenošanai patērētāju kreditēšanas jomā Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Consumer Rights Protection Centre)
5 ieraksti atrasti, tiek rādīti visi ieraksti. Lappuse: 1