Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Sverige

Återställ

Nationell lagstiftning
Titel Datum för antagande av nationell lagstiftning Datum för ikraftträdande PDF
Konsumenttjänstlag (1985:716) 11/07/1985 01/01/1991
Konsumentköplag (1990:932) 06/09/1990 01/01/1991
Marknadsföringslag (1995:450) 27/04/1995 01/01/1996
Marknadsföringslag (2008:486) 05/06/2008 01/07/2008
Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket 28/05/2009 01/07/2009
Lag (2010:751) om betaltjänster 23/06/2010 01/08/2010
Lag om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt (2011:914) 22/06/2011 01/01/9999 legislation485_sv.pdf
Lag (2011:914) om konsumentskydd vid avtal om tidsdelat boende eller långfristig semesterprodukt 22/06/2011 01/08/2011
Lag (1992:1672) om paketresor 01/01/9999 01/01/1993 legislation303_sv.pdf
Konsumentköplag (1990:932) ändrad genom SFS 2002:587 01/01/9999 01/01/1990 legislation308_sv.pdf
40 poster hittades, visar 1 till 10. Sidan: 1 2 3 4 Nästa sida Sista sidan
Tillsynssystem

Inga träffar

Ärenden
Nationellt id-nummer Vedertaget namn Direktivdel Beslutstyp Beslutsdatum
MD 2003:12 link

ANNEX I, 1., (q)

Article 3, 3.

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2003/04/28
MD 2011:21 link

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2011/07/27
MD 2005:34 link

Article 3, 3.

ANNEX I, 1., (h)

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2005/11/22
MD 2009:35 link

Article 3, 3.

ANNEX I, 1., (j)

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2009/11/17
MD 2015:5 link

Article 3, 3.

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2015/04/22
MD 2015:3 link

Article 3, 3.

Article 3, 1.

Domstolsbeslut överklagat 2015/03/09
MD 2011:26 Konsumentobudsmannen v. Tele2 Sverige AB

Article 3, 3.

Article 3, 1.

Article 2

Annat 2011/11/02
Supreme Court, Judgment T 3034-15 NJA 2017 s 113

Article 3

ANNEX I

Beslut av högsta domstolen 2017/02/24
MD 2010:10 Konsumentombudsmannen v. Kuoni Scandinavia AB

Article 4, 4.

Article 3, 3.

Article 4, 6.

Article 3, 1.

Article 4, 5.

Article 2

Annat 2010/04/14
Svea Court of Appeal, Patent and Market Court of Appeal, Judgement PMT 5886-18 N/A

Article 4

Article 3

Domstolsbeslut överklagat 2019/04/16
12 poster hittades, visar 1 till 10. Sidan: 1 2 Nästa sida Sista sidan
Doktrin
Referens Titel Författare Utgivningsår
1990, p. 106, Lund Vad är oskäligt? Aso Jansohn, Henrik Kjellin 1990
1999, p. 350, Stockholm, publisher: Jure Studier kring 36 § avtalslagen. Claes-Robert Von Post 1999
1995, 3, p. 300, Stockholm Avtalslagen Grönfors 1995
Ny juridik, 2011, pages 21-43, nr. 1 Konsumentavtalsvillkor på Internet Jenni Waltré, Julia Hedbäck 2011
2002, p. 416, Uppsala Konsumentskyddet över gränserna – särskilt inom EU (Consumer protection over the boarders – particularly within EU) Marie Larsson 2002
2008, p. 475, Stockholm, publisher: Norstedts Juridik Regelsamling i marknadsrätt (Collections on regulations in Marketing Law) Thomas Carlén-Wendels, Carl Anders Svensson, Anders Stenlund 2008
1995, 6, p. 130, Stockholm Standardavtalsrätt Ulf Bernitz 1995
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht (RabelsZ), 1976, pages 593-613 Schwedisches Verbraucherschutzrecht Ulf Bernitz 1976
European Review of Private Law, 1997, pages 213-221 Swedish standard contracts law and the EEC Directive on contract terms Ulf Bernitz 1997
2008, 7, p. 242, publisher: Norstedts Juridik Standardavtalsrätt (Standard Contracts Law) Ulf Bernitz 2008
12 poster hittades, visar 1 till 10. Sidan: 1 2 Nästa sida Sista sidan
Annat material
Titel Härrör från
Decision 2019-05-27; 2018-14272 (I) and 2019-00735 (II) The National Board for Consumer Disputes
Decision 2019-05-15; 2018-11707 The National Board for Consumer Disputes
Decision 2018-07-01; 2018-10746 The National Board for Consumer Disputes
3 poster hittades, visar alla poster. Sidan: 1