Package Travel Directive (90/314) - България


Национални разпоредби
Заглавие Дата на приемане за национални закони Дата на влизане в сила PDF
ЗАКОН ЗА ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 01/03/2011 01/03/2011 LAW ON CONSUMER PROTECTION 2011_bg.pdf
Закон за защита на потребителите 24/11/2005 06/10/2006 ЗЗП БГ (ID 175796)_bg.pdf
Граждански Процесуален Кодекс 20/07/2007 01/03/2008 legislation402_bg.pdf
Закон за предоставяне на финансови услуги от разстояние 22/12/2006 01/12/2007 legislation410_bg.pdf
Граждански процесуален кодекс 06/07/2007 01/03/2008 GRAJDANSKI_PROCESUALEN_KODEKS_bg.pdf
Закон за защита на потребителите 09/12/2005 10/06/2006 transpos_laws_bg_en_bg.pdf
Закон за защита на конкуренцията 28/11/2008 28/11/2008
Закон за защита на конкуренцията 28/11/2008 01/12/2009
Закон за електронната търговия 23/06/2006 24/12/2006
Граждански процесуален кодекс 20/07/2007 01/03/2008
16 записи намерени, показване от 1 до 10. Страница: 1 2 Следваща страница Последна страница
Система за правоприлагане

Няма налични резултати

Случаи
Национален идентификатор Общоприето наименование Част от директивата Вид решение Дата на решението
C-1810/15 link

ANNEX, (g)

ANNEX, (a)

Article 4, 2., (a)

ANNEX, (b)

ANNEX, (d)

Съдебно решение в процес на обжалване 2015/05/18
Apis 6 - Закони- ЗТ- чл. 30 , чл.80 Einzelhändler ЕТ „ М.Т.- Л.И.” und die Regionale Direktion der Verbraucherschutzkommission

Article 4, 2.

Други 2009/07/27
861/2002 “Kari” v. Commission on Consumer Protection

Article 4, 5.

Други 2002/07/15
528/2002 S-1 Valentin Vasilev v. Commission on Consumer Protection

Article 4, 5.

Други 2002/05/17
C-15207/13 link

Article 5, 1.

Article 4, 7.

Съдебно решение в процес на обжалване 2014/06/19
No 4335 .Der oekonomische Ministerium und „Tourist”GmbH

Article 7

Article 5, 2.

Други 2011/03/28
6 записи намерени, показване на всички записи. Страница: 1
Правна литература
Позоваване Заглавие Автор Година на публикуване
Das Gegenwärtige Recht (BG) (Das Gegenwärtige Recht), 2010, nr. 3/2010 Die Erteilung der Information bei dem Pauschalreisevertrag Zachari Tormanov 2010
2012, p. 250, Sibi Der Pauschalreisevertrag Zachari Tormanov 2012
SUKAREVA, Z., Тема XX, Организирано туристическо пътуване с обща цена – групово или индивидуално, Потребителско право, стр. 170-178 Тема XX, Организирано туристическо пътуване с обща цена – групово или индивидуално, Потребителско право, стр. 170-178 SUKAREVA, Z. 2015
YONCHEVA, T., Отмяна на организирано туристическо пътуване от туроператора, Търговско и облигационно право, стр. 41-56, книга 12/2015. Отмяна на организирано туристическо пътуване от туроператора, Търговско и облигационно право, стр. 41-56, книга 12/2015. YONCHEVA, T. 2015
4 записи намерени, показване на всички записи. Страница: 1
Други материали

Няма налични резултати