Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Eesti


Pealkiri Adoption date In force date PDF
Majandus- ja taristuministri 04.02.2016 määrus nr 11 "Direktiivide loetelu kehtestamine, mille puhul rakendatakse tarbijate kollektiivseid huve kahjustava piiriülese tegevuse lõpetamist ja selleks pädevate asutuste nimetamine" 04/02/2011 01/03/2016
Välisriigi kutsekvalifikatsiooni tunnustamise seadus 19/06/2008 01/07/2008
Turismiseadus 15/11/2000 01/03/2001
Reklaamiseadus 12/03/2008 01/11/2008
Rahvusvahelise eraõiguse seadus 27/03/2002 01/07/2002 legislation108_et.pdf
Turismiseadus 15/11/2000 01/03/2001 legislation97_et.pdf
Tsiviilseadustiku üldosa seadus 27/03/2002 01/07/2002 legislation104_et.pdf
Toote ja teenuse ohutuse seadus 24/03/2004 01/05/2004 legislation111_et.pdf
Tarbijakaitseseadus 09/12/2015 01/03/2016 Tarbijakaitseseadus – Riigi Teataja_et.pdf
Majandus- ja kommunikatsiooniministri 8. aprilli 2004. a määrus nr 66 Koduukselepingu teatise vormi kinnitamine 08/04/2004 15/04/2004 legislation95_et.pdf
24 records found, displaying 11 to 20. Lehekülg:Esimene lehekülg Eelmine lehekülg 1 2 3 Järgmine lehekülg Viimane lehekülg
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
2-10-27805 link

Article 2, 2., (d)

Article 1, 2., (c)

Chapter 1, Article 2, (5)

Chapter 1, Article 2, (2)

Court decision in appeal 2012/03/16
3-2-1-110-08 Tuuliki Vuks versusTriton Holding Ltd.

Article 5, 3.

Muu 2008/12/01
3-2-1-11-2010 Artur Melnitsenko v. VARIETAS Ltd

Article 3, 5.

Muu 2010/03/30
3-2-1-23-2010 Raul Heno v. Nemm Auto Ltd.

Article 2, 2.

Muu 2010/04/07
3-2-1-156-11 link

Chapter 4, Article 18, 4.

Article 3, 5.

Supreme court decision 2012/02/08
5 records found, displaying all records. Lehekülg: 1
Legal Literature
Reference Pealkiri Author Publication Year
Estonian Law Reform and Gobal challenges, 2005, pages 118-132 Consumer Sales warranties in Estonian Legislation Margus Kingisepp 2005
Juridica, 2011, pages 63-72 Hierarchy of Buyer´s Remedies in Case of Lack of Conformity of the Goods Piia Kalamees 2011
Juridica X, 2013, pp 709-717 Hinna alandamise suhe teiste üldiste õiguskaitsevahenditega KALAMEES, P. 2013
Juridica IX 2012, pages 717-722. Millal saab ostja müügieseme puuduste tõttu lepingust taganeda? Kommentaar Riigikohtu otsustele tsiviilasjades 3-2-1-11-01, 3-2-1-80-10 ja 3-2-1-147-11 SEIN, K. 2012
2011, p. 414, Tallinn, publisher: Läte Tarbijakaitseõigus Euroopa Liidus ja Eestis (Consumer Protection Law in EU and Estonia) Margus Kingisepp 2011
Juridica V 2012, pages 376-383. Tarbijalemüügilepingu sätete kohaldatavus tarbijast liisinguvõtja ja müüja vahelises suhtes SEIN, K. 2012
Juridica International, 2008, pages 219-227, nr. XIV The European Consumer Sales Directive – the Impact on Estonian Law Margus Kingisepp 2008
Juridica, 2011, pages 44-53 The Notion of Consumer in EU Consumer Acquis and the Consumer Rights Directive – a Significant Change of Paradigm ? Margus Kingisepp, Age Värv 2011
Juridica International, 2009, pages 85-93, nr. XVI The Seller’s Liability in the Event of Lack of Conformity of Goods Age Värv, Piia Karu 2009
9 records found, displaying all records. Lehekülg: 1

No results available