Unfair Contract Terms Directive (93/13) - Lietuva


lt_National Law
Pavadinimas lt_Adoption date lt_In force date PDF
Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymas 01/01/9999 30/04/2004 legislation150_lt.pdf
Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymas dėl daiktų pardavimo ne prekybai skirtose patalpose taisyklių patvirtinimo 01/01/9999 14/07/2001 legislation480_lt.pdf
Lietuvos Respublikos Civilinis Kodeksas 01/01/9999 01/07/2001 legislation151_lt.pdf
Lietuvos Respublikos Ūkio Ministro Įsakymas dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių. 01/01/9999 20/06/2004 legislation229_lt.pdf
Prekių ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės 15/05/2002 10/06/2002
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas 18/07/2000 01/07/2001
Lietuvos Respublikos turizmo įstatymas 19/03/1998 01/09/1998 AR_2015-11-01_lt.pdf
Lietuvos Respublikos nesąžiningos komercinės veiklos vartotojams draudimo įstatymas 21/12/2007 01/02/2008
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl pavyzdinės informacijos apie nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymą formos ir pavyzdinės nuotolinės sutarties ar ne prekybos patalpose sudarytos sutarties atsisakymo formos patvirtinimo 30/04/2014 13/06/2014 TM isakymas formu patvirtinimas_lt.pdf
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro įsakymas dėl pirkėjui pateikiamos informacijos apie pakaitinio naudojimosi patalpomis, ilgalaikio atostogų produkto, perpardavimo ir keitimosi sutarčių sąlygas ir sutarties atsisakymo formų patvirtinimo 30/11/2011 04/12/2011 AR_2013-10-25_lt.pdf
lt_24 lt_records found, displaying 11 to 20. Tinklalapis:Pirmas tinklalapis Pirmesnis tinklalapis 1 2 3 Kitas tinklalapis Paskutinis tinklalapis
lt_Enforcement System

lt_No results available

lt_Cases
lt_National ID lt_Common Name lt_Directive Part lt_Decision type lt_Decision date
3K-3-211/2008 link

ANNEX I, 1., (f)

lt_Supreme court decision 2008/02/29
3K-3-537/2014 link

ANNEX I, 1., (j)

Article 3, 1.

lt_Supreme court decision 2014/12/10
3K-3-1137/2002 link

ANNEX I, 1., (n)

lt_Supreme court decision 2002/10/07
link 3K-3-541/2009

ANNEX I, 1.

Article 3, 1.

Article 2

Kita 2009/12/01
3K-7-297/2012 link

Article 3, 1.

Article 2

Article 6, 1.

Kita 2012/06/26
3K-3-424-701/2016 link

Article 4, 2.

RECITALS

lt_Supreme court decision 2016/10/21
3K-3-480/2009 link

Article 5

Kita 2009/11/09
e3K-3-438-415/2016 link

Article 5

Article 3, 1.

lt_Supreme court decision 2016/10/12
3K-7-149-706/2015 link

Article 5

Article 3, 1.

Article 2, (b)

lt_Supreme court decision 2015/04/14
3K-3-372-690/2015 link

RECITALS

Article 3, 2.

Article 3, 1.

lt_Supreme court decision 2015/06/12
lt_20 lt_records found, displaying 1 to 10. Tinklalapis: 1 2 Kitas tinklalapis Paskutinis tinklalapis
lt_Legal Literature
lt_Reference Pavadinimas lt_Author lt_Publication Year
Vilnius, 2005, p. 48 Vartotojų teisių apsaugos teisė (Law on Consumer Rights Protection) Danguolė Bublienė 2005
Vilnius, 2006, p. 38 Nesąžiningos sutarčių sąlygos (Unfair Contract Terms) In collective monography: “Vartotojų teisių apsauga Lietuvoje ir Europos Sąjungoje” Ignas Vėgėlė 2006
BUBLIENĖ, Danguolė. Skaidrumo principas ir nesąžiningų sąlygų direktyva. In Teisė, 2006, v. 58. Skaidrumo principas ir nesąžiningų sąlygų direktyva BUBLIENĖ, D. 2006
BUBLIENĖ, Danguolė. Tarptautinės privatinės teisės normos ir nesąžiningų sąlygų direktyva. In Teisė, 2006, v. 59. Tarptautinės privatinės teisės normos ir nesąžiningų sąlygų direktyva BUBLIENĖ, D. 2006
BUBLIENĖ, Danguolė. Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas. In Jurisprudencija, 2007, v. 9(99). Silpnesnės šalies apsaugos principo įgyvendinimas kontroliuojant nesąžiningas vartojimo sutarčių sąlygas BUBLIENĖ, D. 2007
Vilnius, 2009, p. 391 Vartojimo sutarčių nesąžiningų sąlygų kontrolė (Control of Unfair Terms in Consumer Contracts) Danguolė Bublienė 2009
BUBLIENĖ, Danguolė, ZEMLYTĖ, Eglė. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga? In Teisė, 2012, v. 84. Arbitražiniai susitarimai (arbitražinė išlyga) vartojimo sutartyse: per se nesąžininga sąlyga? BUBLIENĖ D., ZEMLYTĖ, E. 2012
BUBLIENĖ, Danguolė. Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini greiti reguliavimo pokyčiai? In Nepriklausomos Lietuvos teisė: praeitis, dabartis ir ateitis : recenzuotų mokslinių straipsnių rinkinys. Vilnius : Vilniaus universitetas, 2012. Nesąžiningų sąlygų kontrolė: ar tikėtini greiti reguliavimo pokyčiai? BUBLIENĖ, D. 2012
Current Issues of Business & Law nº 10 Controlling unfair contract terms in consumer contract relationships DIRGELIENE, I and PECKYS, M. 2015
Teisė, pp. 100-118. Control of unfair terms in B2B contracts under Lithuanian law. BALČIŪNĖ, A. 2017
lt_10 lt_records found, displaying all lt_records. Tinklalapis: 1
lt_Other material
Pavadinimas lt_Emanating from
The most common unfair contract terms. Consumer Rights Protection Authority of the Republic of Lithuania
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga II Supreme Court of Lithuania
Vartotojų teisių apsauga vartojimo sutartiniuose santykiuose: teisinio reguliavimo ir teismų praktikos apžvalga Supreme Court of Lithuania
lt_3 lt_records found, displaying all lt_records. Tinklalapis: 1