Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Suomi


Otsikko Adoption date In force date PDF
Oikeusministeriön asetus kuluttajansuojalain 6 luvussa tarkoitetuista peruuttamislomakkeesta ja peruuttamisohjeista 04/02/2014 13/06/2014
Valtioneuvoston asetus kulutushyödykkeen hinnan ilmoittamisesta markkinoinnissa 11/07/2013 18/07/2013
Valtioneuvoston asetus kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa 11/09/2008 01/10/2008
Lag om ändring av 2 kap. i konsumentskyddslagen 29/08/2008 01/10/2008 in FI_fi.pdf
Laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 29/08/2008 01/10/2008
Kuluttajansuojalaki 29/08/2008 01/10/2008 Kuluttajansuojalaki#1#_fi.pdf
Kuluttajansuojalaki 29/08/2008 01/10/2008
Sähkömarkkinalaki 30/12/2013 13/06/2014
28 records found, displaying 21 to 28. Sivu: Ensimmäinen sivu Edellinen sivu 1 2 3
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
175/02/M2 The Consumer Ombudsman (CO) vs. Nokia Plc. (the Company)

Article 7, 1.

Article 3, 1.

Muu 2003/09/04
03/33/578 n/a

Article 5, 2.

Muu 2005/03/15
KUV/3853/41/2012 Kuluttaja-asiamiehen ratkaisu

Article 6 , 2., -

link

Muu 2013/03/08
S2013/409 KKO 2015:24

Article 2, 2.

Article 2, 1.

Article 2, 2., (d)

Article 3, 5.

Supreme court decision 2015/03/27
4 records found, displaying all records. Sivu: 1
Legal Literature
Reference Otsikko Author Publication Year
Tidskrift utgiven av Juridiska Föreningen i Finland, 2010, pages 557-585 Begreppet näringsidkare inom Begreppet näringsidkare inom konsumenträtten Johan Bärlund 2010
Defensor Legis 6/2012, page 895 Kommentti Professori Björn Sandvikin kirjoitukseen kuluttajansuojalain 5 luvun 15 §:n 2 momentista ns. virheen ajankohtaolettamasäännöksestä STÅHLBERG, P. 2012
Talentum Pro, 1. painos, 2015 Kuluttajansuojaoikeus PELTONEN, A., MÄÄTTÄ, K. 2015
Defensor Legis 1/2013, page 102 Lisää virheolettamasta kuluttajariitalautakunnan virheellisessä ratkaisukäytännössä – vastine puheenjohtaja Pauli Ståhlbergin kommentiin kirjoitukseni johdosta SANDVIK, B. 2013
Tidskrift utgiven ja Juridiska Föreningen i Finland (Tidskrift utgiven ja Juridiska), 2011, pages 1-33 Rådighetsfel vid köp av lös egendom – särbehandling eller inte? Björn Sandvik 2011
Defensor Legis 2012/4, page 566. Virheellisesti virheestä kuluttajariitalautakunnan ratkaisukäytännössä – lyhyt kommentti kuluttajansuojalain virheolettamasäännön ja takuusäännön välisestä suhteesta SANDVIK, B. 2012
2002, publisher: WSOY Virhe -erityisesti kuluttajankaupassa ja asuntokaupassa Tuula Ämmälä 2002
2006, p. 1304 Yritysoikeus Johan Bärlund, Kirsti Rissanen, Thomas Wilhelmsson, Manne Airaksinen, Martti Castrén, Ilkka Harju, Jyrki Jauhiainen, Timo Kaisanlahti, Antti Kivivuori, Petri Kuoppamäki, Jukka Mähönen, Seppo Villaja 2006
8 records found, displaying all records. Sivu: 1
Otsikko Emanating from
Takuu ja virhevastuu Kilpailu- ja kuluttajavirasto (the Finnish Competition and Consumer Authority)
Kuluttaja-asiamiehen linjaus: Virhevastuu ja takuu kulutustavaran kaupassa Kuluttaja-asiamies (The Consumer Ombudsman)
2 records found, displaying all records. Sivu: 1