menu starting dummy link

Page navigation

menu ending dummy link

Consumer Sales and Guarantees Directive (1999/44) - Malta

Titolu Adoption date In force date PDF
Att dwar Kuntratti fuq l-Għatba tal-Bieb 04/02/1987 11/02/1987
Att dwar Kuntratti fuq l-Ghadba tal-Bieb 01/01/9999 05/03/1987 legislation153_mt.pdf
Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumatur 02/12/1994 23/01/1996
Att dwar Servizzi tal-Ivvjaġġar u tat-Turiżmu għal Malta 13/07/1999 01/09/1999
Regolamenti ta’ l-2000 dwar Pakkett ta’ l-Ivvjaggar, Pakkett ta’ Vaganzi u Pakkett ta’ Tours 01/01/9999 25/08/2000 legislation231_mt.pdf
Regolamenti dwar il-Bejgh mill-Boghod 01/01/9999 04/09/2001 legislation234_mt.pdf
Regolamenti Dwar Bejgħ Mill-Bogħod (378.08) 17/08/2001 04/09/2001
Regolamenti ta’ l-2000 dwar il-Protezzjoni ta’ Xerrejja f’Kuntratti ta’ Time Sharing fi Proprejta’ Immobbli 01/01/9999 15/09/2001 legislation233_mt.pdf
Regolamenti dwar Pakkett ta' l-Ivvjaġġar, Pakkett Vaganzi u Pakkett ta' Tours 01/11/2001 01/11/2001
Regolamenti dwar Prezzijiet Indikati skond l-Att dwar l-Affarijiet tal-Konsumaturi 27/09/2002 01/10/2002
26 records found, displaying 1 to 10. Paġna: 1 2 3 Next page L-aħħar paġna
Enforcement System

No results available

Cases
National ID Common Name Directive Part Decision type Decision date
2/2011 Brian Gilford vs Andrew Howie

Article 2, 1.

Oħrajn 16/06/2011
495/2007/1 Paul Fenech (459165m) Vs Joe u Tessie konjugi Camilleri

Article 2, 1.

Oħrajn 21/02/2012
1/2011 Lorraine Cassar vs Float Glass Limited

Article 2, 1.

Oħrajn 30/11/2011
719/2001/1 C. Fino & Sons Limited Vs Neville u Antoinette konjugi Bonnici

Article 2, 1.

Article 3, 1.

Article 5, 1.

Oħrajn 06/10/2010
14/2014 Mifsud vs Fairdeal Furniture (Malta) Limited

Article 2, 1.

Article 3, 2.

Administrative decision in appeal 29/07/2015
3/2014 Mizzi vs B4 Textiles Company Ltd.

Article 2, 2., (d)

Article 3, 3.

Administrative decision in appeal 29/07/2015
11/2007 Jason Pace v Carmelo sive Charles Borg Paul Borg Antiques

Article 2, 2.

Oħrajn 09/01/2008
Appell Civili Numru 14/2008 Mark Zammit vs Strand Electronics Ltd

Article 2, 2.

Article 2, 1.

Article 3, 2.

Article 3, 1.

Oħrajn 22/05/2009
26/2009 Natasha Grech vs G.I. Trading Ltd

Article 2, 4.

Article 2, 2.

Article 6 , 2.

Article 2, 1.

Article 6 , 3.

Article 6 , 5.

Article 2, 5.

Article 6 , 4.

Article 6 , 1.

Oħrajn 18/06/2010
Appell Civili Numru 684/2007/1 HPS Trading Limited vs Dr. Martin Debattista u Celia Debattista

Article 2, 5.

Oħrajn 30/10/2009
23 records found, displaying 1 to 10. Paġna: 1 2 3 Next page L-aħħar paġna
Legal Literature
Reference Titolu Author Publication Year
2010, p. x, Magister Juris in European and Comparative Law University of Malta Maximum harmonization of EU Consumer Protection legislation : the way forward Hugh Beale 2010
2008, publisher: Ashgate The Impact of the European Union on Consumer Policy in Malta: a Mixed Blessing? Paul Edgar Micallef 2008
2 records found, displaying all records. Paġna: 1

No results available